PL EN

Czujniki i elektrody

 • Elektroda 465-50

  Elektroda 465-50

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Parametr: 0-12 pH

  Temperatura [oC]: 0-130 °C

  sprawdź
 • Elektroda seria HA

  Elektroda seria HA

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Parametr: 0-14 pH, 0-12 pH, 2-14 pH

  Temperatura [oC]: 0-130 °C, 0-100 °C, 0-110 °C

  sprawdź
 • Elektroda seria Pt

  Elektroda seria Pt

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: 0-130 °C , 0-100 °C

  Opcje: 2 membrany, 1 membrana

  sprawdź
 • Elektroda seria 405

  Elektroda seria 405

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Parametr: 0-12 pH

  Temperatura [oC]: 0-100 °C

  sprawdź
 • Elektroda seria LoT

  Elektroda seria LoT

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Parametr: 2-11 pH

  Opcje: 1 membrana

  sprawdź
 • Elektroda pH Biotrode

  Elektroda pH Biotrode

  Producent: Hamilton

  Nr kat.:

  Parametr: 0-14 pH

  Opcje: 1 membrana

  sprawdź
 • Elektroda pH Double Pore

  Elektroda pH Double Pore

  Producent: Hamilton

  Nr kat.:

  Parametr: 0-14 pH

  Opcje: 2 membrany, 1 membrana

  sprawdź
 • Elektroda pH Flatrode

  Elektroda pH Flatrode

  Producent: Hamilton

  Nr kat.:

  Parametr: 0-14 pH

  Temperatura [°C]: 0-60

  sprawdź
 • Elektroda pH Flushtrode

  Elektroda pH Flushtrode

  Producent: Hamilton

  Nr kat.:

  Parametr: 0-14 pH

  Temperatura [°C]: -10-80 oC

  sprawdź
 • Elektroda pH Foodtrode

  Elektroda pH Foodtrode

  Producent:

  Nr kat.:

  Parametr: 0-14 pH

  Temperatura [oC]: -10-100 oC

  sprawdź
 • Elektroda pH seria SenTix

  Elektroda pH seria SenTix

  Producent: WTW

  Nr kat.:

  Opcje: Membrana cylindryczna, Membrana stożkowa

  Opis: Diafragma włókno, Diafragma platynowa

  sprawdź
 • Elektroda pH seria InPro

  Elektroda pH seria InPro

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Parametr: 0-14 pH, 0-14 pH/0-12 pH, 2-12 pH, 0-14 pH/ 2-12 pH

  Temperatura [°C]: 0-140 °C, 0-140 °C , 0-60 °C , 0-130°C, 0-100 °C

  sprawdź
 • Czujnik pH pHure

  Czujnik pH pHure

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Opcje: System inteligentnego zarządzania czujnikiem ISM

  Opis: Do pomiaru pH w wodzie o niskiej przewodności

  sprawdź
 • Czujnik pH/redoks

  Czujnik pH/redoks

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Opcje: Technologia inteligentnego zarządzania czujnikiem ISM

  Opis: Do pomiaru pH/ORP w wodzie od niskiej do wysokiej przewodności

  sprawdź
 • Czujnik InPro

  Czujnik InPro

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Dokładność: +/-1 % +6 ppb, 1 % + 2 ppb, 1 % +1 ppb  1 % +3 ppb, +/-1 % + 8 ppb

  Opcje: Możliwość autoklawowania, Brak możliwości autoklawowania

  sprawdź
 • Czujnik optyczny tlenu rozpuszczonego do zastosowań w obrębie wody czystej

  Czujnik optyczny tlenu rozpuszczonego do zastosowań w obrębie wody czystej

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Parametr: 0 - 5000ppb

  Temperatura [oC]: 10-50 oC

  sprawdź
 • Czujnik polarograficzny rozpuszczonego tlenu

  Czujnik polarograficzny rozpuszczonego tlenu

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Dokładność: 1% +1 ppb

  Opcje: Limit detekcji 8ppb

  sprawdź
 • Czujnik ozonu rozpuszczonego 6510i

  Czujnik ozonu rozpuszczonego 6510i

  Producent:

  Nr kat.:

  Parametr: 0 - 5000ppb

  Dokładność: ± 1% lub ± 1 ppb

  sprawdź

Czujniki i elektrody pH są używana do różnorodnych odczytów i pomiarów pH. Można ją eksploatować przez długi czas, ponieważ możliwe jest ich ponowne napełnianie elektrolitem, co wpływa na niskie koszty użytkowania. Elektroda pH (elektroda redox) jest używana do pomiarów pH, które są miarą kwasowości lub zasadowości roztworów wodnych. Można ją eksploatować przez długi czas, ponieważ możliwe jest jej ponowne napełnianie elektrolitem, co wpływa na niskie koszty użytkowania. Nadciśnienie panujące wewnątrz zapewnia stopniowy wypływ elektrolitu. Elektrody są wykonane jako półogniwa lub jako elektrody zespolone (ogniwa pomiarowe). Stosowanie półogniw wymaga korzystania z oddzielnej elektrody odniesienia. W niektórych elektrodach półogniwo odniesienia zamknięte jest w kartridżu, stanowiącym barierę dla jonów srebrowych. Elementem wskaźnikowym elektrody pH jest membrana ze szkła o specjalnie dobranym składzie. Elektrody posiadają kabel ekranowany o długości 1 metra zakończony wtyczką BNC.W ofercie posiadamy szeroki wybór czujników  (np. seria DXK, InPro) oraz elektrod (redox). 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.