PL EN

Czujnik ozonu rozpuszczonego 6510i

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Technologia ISM
 • Pełna identyfikacja czujnika
 • Historia kalibracji
 • Adaptywny Zegar Kalibracji
 • Łatwa konserwacja
 • Dynamiczny Wskaźnik Zużycia
 • Wskaźnik konserwacji
 • Współgra z przetwornikami M300 ISM i M800

Czujnik rozpuszczonego ozonu został wyposażony w technologię ISM, która umożliwia wykorzystać wszelkie możliwości oferowane przez technologię ISM. Dostępne funkcje pozwalają wydłużyć okres eksploatacji czujnika oraz skracają czas trwania postojów wynikających z konieczności przeprowadzania rutynowej konserwacji czujnika. Czujnik ozonu 6510i z technologią ISM współgra z przetwornikami M300 ISM i M800.

Korzyści, jakie daje technologia ISM, obejmują takie elementy jak:

 • Pełna identyfikacja czujnika 
  - Typ czujnika 
  - Numer seryjny
 • Historia kalibracji 
  - Bieżąca kalibracja 
  - Kalibracja fabryczna 
  - 3 ostatnie kalibracje
 • ACT (Adaptive Calibration Timer – Adaptywny Zegar Kalibracji)
  - Programowalny zegar ułatwiający planowanie konserwacji i zwiększający dyspozycyjność operacyjną pętli pomiarowej 
  - Początkowy okres kalibracji: 90 dni
 • TTM (Time To Maintenance - Czas do Konserwacji – dla elektrolitu i membrany)
  - Stężenie ozonu sumowane w czasie w celu określenia momentu, w którym zachodzi konieczność wymiany membrany i elektrolitu
 • DLI (Dynamic Lifetime Indicator – Dynamiczny Wskaźnik Zużycia) dla wewnętrznego korpusu 
  - Sumuje stężenie ozonu w celu określenia pozostałego okresu użytkowania dla wewnętrznego korpusu i membrany 
  - Wartości początkowe są następujące:
  - Okres użytkowania membrany: 180 dni
  - Okres użytkowania wewnętrznego korpusu: 1080 dni
 • SAN (licznik sterylizacji)
  - W przetworniku można zdefiniować najniższe stężenie ozonu i czas trwania cyklu sterylizacji

Dane techniczne: 

Dane techniczne Model
Zakres pracy 0-5000ppb (mg/l)
Precyzja +/-4% lub 3ppb
Kable i podłączenia 1-10 m
Materiał Obudowa przepływowa z poliwęglanu lub stali nierdzewnej 316, sonda, membrana z gumy silikonowej
Czas odpowiedzi przy 25 ° C (powietrze -> N2) 90% w ciągu 30 sekund
Zakres temperaturowy °C Temperatura próbki
0-60°C
Szybkość przepływu próbki 200-500 ml/min z obudową

Model Parametr Dokładność Temperatura [oC]
Model 6510i 0 - 5000ppb ± 1% lub ± 1 ppb 0-60 oC

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.