PL EN

Elektroda pH seria SenTix

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 

  • Wysoka dokładność 
  • Szklane membrany
  • Gniazda przyłączeniowe S7 lub SMEK
  • Bezobsługowe elektrody z elektrolitem żelowym
  • Możliwość wbudowanego czujnika temperatury
  • Stabilny system referencyjny
  • Niedroga eksploatacja
  • Długość trzonka 120 mm
  • Średnica trzonka 12 mm

 

 

 

 

Wysokiej jakości elektrody SenTix® wyróżniają się na rynku wygodnym pomiarem i najwyższą precyzją. Stabilny sygnał pomiarowy zapewniają szklane membrany o niskiej rezystancji nawet w niskich temperaturach. Elektrolit odniesienia wolny od jonów srebra oraz diafragma wykonana z platyny zapobiegają problemom pomiarowym wywoływanym przez wytrącanie się związków srebra. Urządzenie wyposażone jest w typowe przyłącza: wodoszczelną wtyczkę DIN, wtyczkę BNC, kable stałe 1 lub 3 oraz gniazda przyłączeniowe S7 lub SMEK. Bezobsługowe elektrody z elektrolitem żelowym znakomicie nadają się zarówno do pomiarów terenowych, jak również do rutynowych prac laboratoryjnych. Z wbudowanym czujnikiem temperatury lub bez - niezależnie od wersji, trzonki tych elektrod wykonane są z wytrzymałego tworzywa, a zastosowany system referencyjny jest stabilny i niedrogi w eksploatacji. Elektrody SenTix® do specjalnych zastosowań doskonale sprawdzą się do pomiarów na powierzchniach w ciałach stałych, zawiesinach, emulsjach, próbkach zdejonizowanych oraz w bardzo małych objętościach.

Dane techniczne: 

Model Opcje Opis
Model 20 Membrana cylindryczna Diafragma włókno
Model 21 Membrana cylindryczna Diafragma włókno
Model 21-3 Membrana cylindryczna Diafragma włókno
Model 22 Membrana cylindryczna Diafragma włókno
Model 41 Membrana cylindryczna Diafragma włókno
Model 41-3 Membrana cylindryczna Diafragma włókno
Model 60 Membrana stożkowa Diafragma platynowa
Model 61 Membrana stożkowa Diafragma platynowa
Model 62 Membrana stożkowa Diafragma platynowa
Model 81 Membrana stożkowa Diafragma platynowa

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.