PL EN

Elektroda seria HA

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • System Equithal/Argenthal
  • Dokładny pomiar
  • Diafragmy ceramiczne
  • Długi okres eksploatacji
  • Ciśnienie do 6 bar
  • Możliwość sterylizacji
  • Ceramiczna membrana

Elektroda HA465-50 jest to napełniana elektrolitem elektroda chemiczna z opatentowaną pułapką jonów srebra. Zapewnia uzyskiwanie dokładnych wyników badań w aplikacjach chemicznych, przez długi czas.Elektroda HA465-50 została wyposażona w 3 bardziej porowate diafragmy ceramiczne. Elektroda jest napełniona ciekłym elektrolitem typu Viscolyt aby zapewnić jej optymalnego działania w często trudnych warunkach występujących w aplikacjach chemicznych.Produkt jest wyposażony w opatentowaną pułapkę jonów srebra, która zapobiega wytrącaniu się osadu siarczku srebra na diafragmie w sytuacji, gdy elektroda pozostaje w kontakcie z medium zawierającym siarczki. Rozwiązanie to pozwala w znaczącym stopniu wydłużyć okres użytkowania elektrody.Ten model jest szczególnie dedykowany do instalowania w zbiornikach, w których występuje ciśnienie do 6 bar.

Elektroda HA465-50-EQ zapewnia bardzo szybką reakcję na zmiany temperatury.Model HA465-50-EQ jest wyposażony w specjalny system odniesienia Equithal, który zapewnia jej znacząco szybszą reakcję (do 10 razy) na gwałtowne zmiany temperatury procesu.Ciekły elektrolit odniesienia Friscolyte-B jest odpowiedni do prowadzenia pomiarów w mediach zawierających białka i rozpuszczalniki organiczne. Elektrodę można eksploatować przez długi czas, ponieważ możliwe jest jej ponowne napełnianie elektrolitem, co również wpływa na niskie koszty eksploatacji. Ten model jest szczególnie dedykowany do instalowania w zbiornikach, w których występuje ciśnienie do 6 bar.

Sonda żelowa HA405-DPA o niewielkich wymaganiach w zakresie konserwacji, do zastosowania w aplikacjach chemicznych oraz wodnych. Jest wypełniona elektrolitem żelowym i przeznaczona do zastosowania w pomiarach in-line, w aplikacjach chemicznych oraz wodnych. Elektroda jest dedykowana do zastosowania w reaktorach, zbiornikach, basenach oraz liniach przesyłowych – wszędzie tam, gdzie panują szczególnie trudne warunki procesowe wynikające ze składu chemicznego badanego medium. Sonda HA405-DPA jest napełniona żelowym elektrolitem odniesienia, który znajduje się pod ciśnieniem 2.5 bar, co zapewnia stopniowy wypływ elektrolitu, który skutecznie oczyszcza diafragmę oraz jednocześnie zapobiega dostaniu się medium procesowego do wnętrza elektrody.

Elektroda pH HA405-DXK-S8 wykorzystuje system odniesienia XEROLYT®, przeznaczona do zastosowania w aplikacjach chemicznych, w których występuje wysokie ciśnienie. Jest to elektroda pH o niewielkich wymaganiach w zakresie konserwacji. Odporna na działanie wysokiego ciśnienia i można ją stosować w aplikacjach chemicznych, w których panują trudne warunki. W bezpośrednim kontakcie z medium procesowym pozostaje elektrolit polimerowy (nie ma tu ponownego napełniania elektrolitu i utrzymywania go pod ciśnieniem). Ze względu na występowanie otwartego złącza, nie pojawia się w przypadku tej elektrody problem z zatykaniem w zanieczyszczonych mediach.

Dane techniczne:

Model Parametr Temperatura [oC] Opcje
HA465-50-SC-T-S7 0-14 pH 0-130 °C 3 membrany
HA465-50-EQ-T-S7/9848 0-12 pH - 3 membrany
HA405-DPA-SC-S8  0-14 pH 0-100 °C 1 membrana
HA405-DXK-S8 2-14 pH 0-110 °C 1 membrana

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.