PL EN

Elektroda pH seria InPro

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Wysoka wydajność
  • Elektrolity referencyjne
  • Membrana ceramiczna
  • System Argenthal
  • Możliwość autoklawowania
  • Możliwość sterylizacji
  • Do aplikacji chemicznych
  • Koncepcja inteligentnego zarządzania czujnikiem

Elektrody InPro2000 pH / redoks są standardem dokładności pomiaru. Opatentowana pułapka z jonów srebra zapobiega zatruciu elektrod przez siarczki, a szereg elektrolitów referencyjnych zapewnia optymalną zgodność z mediami przemysłowymi. Powyższe i inne funkcje sprawiają, że sondy InPro 2000 i 465-50 działają bardzo niezawodnie w warunkach, które spowodowałyby szybkie uszkodzenie innych elektrod. Przy zachowaniu starannej konserwacji sondy te  mogą zapewniać doskonałą wydajność przez wiele lat. Modele wyposażone w technologię zarządzania inteligentnymi sondami pomiarowymi (ISM) zapewniają dodatkowo diagnostykę zapobiegawczą, co umożliwia planowanie konserwacji zgodnie z potrzebami sondy. Ułatwia to i usprawnia konserwację, jednocześnie zwiększając niezawodność procesów.

Elektroda InPro3100 jest to elektroda pH ze zintegrowanym czujnikiem temperatury, przeznaczona do prowadzenia pomiarów pH in-line w procesach biotechnologicznych, w których stosowane są procedury czyszczenia CIP i SIP. Ta odporna elektroda żelowa zapewnia szybkie i dokładne pomiary, nawet po wielu cyklach autoklawowania i sterylizacji w 140°C. W elektrodzie zastosowano opatentowaną przez METTLER TOLEDO pułapkę jonów srebra, która utrzymuje diafragmę w czystości nawet w przypadku roztworów zawierających siarczki. Elektrodę InPro3100UD można zamontować także w układzie do góry nogami.

Elektrody InPro3250 / InPro3250SG / InPro3250i / InPro3252 / InPro3252i to sondy  z ciekłym elektrolitem pod ciśnieniem oraz czujnikiem temperatury.Posiadają one niewielkie wymagania w zakresie konserwacji, fabrycznie są napełnione ciekłym elektrolitem, który znajduje się pod ciśnieniem. Elektroda jest szczególnie przydatna w aplikacjach występujących w biotechnologii oraz przemyśle chemicznym oraz farmaceutycznym. Elektrody serii InPro3250 dostępne są z membranami wykonanymi z różnych typów szkła. Pozwala to osiągnąć najlepszą możliwą sprawność pomiarową w różnych warunkach operacyjnych.

Elektroda InPro4010 jest to ekonomiczny czujnik pH o niewielkich wymaganiach w zakresie konserwacji, przeznaczoną do monitorowania standardowych procesów, w których występują np. ścieki przemysłowe. Elektroda ta posiada wewnętrzny czujnik temperatury, który zapewnia jednocześnie dokładny odczyt oraz kompensację temperatury. Elektrolit polimerowy pozostaje w bezpośrednim kontakcie z badanym medium, rozwiązanie to eliminuje ryzyko zatykania. 

Czujniki InPro  4260 zawierają nowy polimer referencyjny XEROLYT® EXTRA, który zwiększa precyzję pomiaru pH oraz wydłuża żywotność sondy nawet w najtrudniejszych warunkach przemysłowych. Czujniki InPro 4260 dostarczane są ze złączem otwartym, dzięki czemu wyeliminowany został problem związany z zablokowaną diafragmą w przypadku zastosowań wykorzystujących lepkie medium, zawierających duże ilości cząstek lub czynników zawierających siarczek. W przypadku innych złączy kontakt elektryczny pomiędzy elementem odniesienia a czynnikiem byłby szybko tracony. Ponadto wymagane jest również częste czyszczenie czujnika lub nawet  nieplanowane wymiany.

Elektroda polimerowa InPro4550VP jest łatwa w obsłudze. Ze złączem VarioPin, przeznaczona jest do bezpośredniego montażu. Posiada wbudowany czujnik temperatury oraz systemem dodatkowego uziemienia z diagnostyką. Elektroda jest przeznaczona do aplikacji chemicznych, w których występuje wysoka temperatura i/lub ciśnienie. Elektroda przeznaczona jest do aplikacji chemicznych, w których występuje wysoka temperatura i/lub ciśnienie.

Elektroda InPro4501VP to odporną elektroda pH o trzonie wykonanym z PVDF. Posiada wbudowany czujnikiem temperatury oraz systemem dodatkowego uziemienia z diagnostyką. Jest ona przeznaczona do aplikacji chemicznych, w których występują duże szybkości przepływu badanego medium. Sonda dostępna jest również ze stałym kablem.

Dane techniczne:

 

Model Parametr Temperatura [oC]
InPro2000 / InPro2000i / InPro2002 / InPro2002i 0-14 pH 0-140 °C
InPro3100 / InPro3100UD / InPro3100i 0-14 pH 0-140 °C
InPro3250 / InPro3250SG / InPro3250i / InPro3252 / InPro3252i 0-14 pH/0-12 pH 0-140 °C
InPro4010 2-12 pH 0-60 °C
InPro 4260(i) / InPro 4281i 0-14 pH/ 2-12 pH 0-130°C
InPro4501VP 0-14 pH 0-130°C
InPro4550VP 0-14 pH 0-100 °C

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.