PL EN

Czujnik InPro

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 

  • Higieniczna konstrukcja
  • Spełniają wymagania EHEDG i 3-A
  • Sprawdzona koncepcja konserwacji
  • Konstrukcja membrany
  • Wymienny wewnętrzny korpus
  • Materiał ze stali nierdzewnej 

Czujniki tlenu rozpuszczonego firmy METTLER TOLEDO są przeznaczone do wykonywania wiarygodnych pomiarów in-line w procesach prowadzonych w sterylnych i higienicznych warunkach. Czujniki InPro6800 zostały opracowane i wykonane według najbardziej precyzyjnych standardów obróbki powierzchni, zgodnie z zaleceniami EHEDG i FDA odnoszących się do płaskich powierzchni. Można je stosować w aplikacjach, gdzie wymagane jest zachowanie surowych rygorów higienicznych.

Czujnik InPro6970i stworzony do zastosowania w browarach, wprowadza nowe standardy, jeśli chodzi o dyspozycyjność operacyjną oraz jakość pomiaru tlenu, głównie na linii napełniania. Konserwacja optycznych czujników tlenu wymaga kilku prostych czynności, które nie zajmują wiele czasu. Dzięki temu osiąga się wysoki poziom bezpieczeństwa procesu przy niższych kosztach eksploatacyjnych samego czujnika. Zmniejszona wielkość dryftu sygnału oraz krótszy czas odpowiedzi dają gwarancję wysokiej dokładności pomiaru tlenu oraz pozwalają prowadzić efektywniejszy nadzór nad przebiegiem procesu.

Czujnik InPro6900i METTLER TOLEDO to inteligentny odpowiednik czujnika InPro6900, będącego sprawdzoną konstrukcją, szczególnie w aplikacjach stosowanych w przemyśle przetwórstwa żywności, gdzie prowadzony jest pomiar tlenu rozpuszczonego w zakresie niskiego stężenia. Katodę o dużej powierzchni otacza pierścień zabezpieczający. Zastosowane rozwiązanie pozwala zmierzyć niskie stężenie tlenu rozpuszczonego, zaczynając od 1ppb. Zintegrowana technologia ISM z funkcją “podłącz i mierz” upraszcza instalację oraz daje nowe możliwości w zakresie planowania konserwacji, poprzez automatyczną samo diagnostykę oraz zarządzanie czujnikami. Pakiet oprogramowania iSense Asset Suite stanowi dodatkowy atut.

We wszechstronnym czujniku InPro6850i METTLER TOLEDO zastosowano system 3-elektrodowy. Oddzielona elektroda platynowa poprawia stabilność sygnału, szczególnie w zakresie niskich stężeń tlenu. Zintegrowana technologia ISM zapewnia funkcjonalność “podłącz i mierz”. Ułatwia instalację i daje nowe możliwości w zakresie planowania konserwacji, dzięki automatycznej samo diagnostyce oraz zarządzaniu bazą czujników. Pakiet oprogramowania iSense stanowi dodatkowy atut.

Czujnik tlenu InPro6870i jest przeznaczony do zastosowania w bioreaktorach, gdzie używana jest procedura sterylizacji na miejscu (CIP), w której czujnik po zdjęciu głowicy może zostać poddany procedurze autoklawowania. Technologia ISM wraz z przetwornikiem M440 zapewnia udoskonaloną diagnostykę, która w znacznym stopniu zwiększa bezpieczeństwo procesu. Dynamiczny wskaźnik czasu eksploatacji pozwala na zaplanowanie momentu wymiany czujnika, zaś adaptywny zegar kalibracji wskazuje najlepszy moment przeprowadzenia kalibracji czujnika.

Czujnik InPro6960i przeznaczony dla browarów charakteryzuje się wysoką dyspozycyjnością. Posiada doskonałą charakterystykę operacyjną a zatem jest łatwy w konserwacji. Czujnik został zaprojektowany z myślą o monitorowaniu poziomu tlenu w procesach napowietrzania beczki w browarach. Konserwacja optycznych czujników tlenu jest prosta i nie zajmuje zbyt wiele czasu - dzięki czemu bezpieczeństwo procesu jest wyższe koszty eksploatacji znacznie zmniejszone. Prosta kalibracja powietrzem oraz stabilność pomiaru w długim okresie czasu pozwala zredukować wysiłek związany z konserwacją czujnika do absolutnego minimum.

Dane techniczne:

 

Model Dokładność Opcje Opis
InPro 6800 +/-1 % +6 ppb Możliwość autoklawowania Szeroki zakres zastosowań w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym
InPro 6970i 1 % + 2 ppb Brak możliwości autoklawowania Aplikacje browarnicze o najszybszym czasie reakcji
InPro 6900 1 % +1 ppb  1 % +3 ppb Możliwość autoklawowania Sterylne / higieniczne procesy w aplikacjach browarniczych
InPro 6850i +/-1 % +6 ppb Możliwość autoklawowania Szeroki zakres zastosowań w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym i chemicznym.
InPro 6870i +/-1 % + 8 ppb Brak możliwości autoklawowania Zastosowania biofarmaceutyczne / fermentacyjne z częstym wymogiem sterylizacji / autoklawowania
InPro 6960i +/-1 % + 8 ppb Możliwość autoklawowania Sterylne / higieniczne procesy w brzeczce

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.