PL EN

pH metry

 • Mierniki FiveGo™ F2

  Mierniki FiveGo™ F2

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: 0–100

  Dokładność: 0,01/±0,01

  sprawdź
 • Mierniki SevenGo Duo™

  Mierniki SevenGo Duo™

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: 0.00-14.00 pH

  Temp. Max [oC]: 105

  sprawdź
 • Mierniki Seven2Go Pro™

  Mierniki Seven2Go Pro™

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Temp. Max [oC]: 50

  Dokładność: ± 0,1 ° C

  sprawdź
 • Mierniki SevenGo Duo Pro™

  Mierniki SevenGo Duo Pro™

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Temp. Max [oC]: 130

  Rozdzielczość wskazań [oC]: pH: 0.1/DO: 0.1, pH/mV: 0.1/przewodnictwa: 0.1 , pH: 0.1 DO: 0.1

  sprawdź
 • Mierniki przenośne MW

  Mierniki przenośne MW

  Producent: Milwaukee

  Nr kat.:

  Temp. Max [oC]: 50, 70

  Wymiary: 145x80x40 mm , 185x82x45 mm

  sprawdź
 • Mierniki kieszonkowe

  Mierniki kieszonkowe

  Producent: Milwaukee

  Nr kat.:

  Temp. Max [oC]: 60

  Wymiary: 200x średnica 38 mm

  sprawdź
 • Mierniki przenośne Mi

  Mierniki przenośne Mi

  Producent: Milwaukee

  Nr kat.:

  Temp. Max [oC]: 105, 60, 50

  Wymiary: 200 × 85 × 50 mm

  sprawdź
 • Wieloparametrowe mierniki przenośne CyberScan

  Wieloparametrowe mierniki przenośne CyberScan

  Producent: Thermo Scientific

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: 0,0 do 100,0 ° C , -10,0 do 110,0 ° C

  Opis: -2 do 16,00 pH, 0,00 do 14,00 pH

  sprawdź
 • Wieloparametrowy miernik przenośny pH/Cond 3320

  Wieloparametrowy miernik przenośny pH/Cond 3320

  Producent: WTW

  Nr kat.:

  Opis: -2.000 - 19.999 pH

  Inne: Od -2500 do 2500 mV

  sprawdź
 • Wieloparametrowe mierniki przenośne pH/Oxi 340i

  Wieloparametrowe mierniki przenośne pH/Oxi 340i

  Producent: WTW

  Nr kat.:

  Parametr: pH, mV, 02, p02, oC

  Temperatura [oC]: Od -5,00 do 105,00

  sprawdź
 • Wieloparametrowe mierniki przenośne Multi 340i320

  Wieloparametrowe mierniki przenośne Multi 340i320

  Producent: WTW

  Nr kat.:

  Parametr: pH. mV, O2, pO2, X, Sal, oC

  Temperatura [oC]: Od -5,0 do 105,0

  sprawdź
 • Wieloparametrowe mierniki przenośne Multi 350i

  Wieloparametrowe mierniki przenośne Multi 350i

  Producent: WTW

  Nr kat.:

  Parametr: pH, mV, ION, O2, pO2, X, Sal, oC

  sprawdź
 • Przenośny pH metr 1120 IP66, wersja Ex

  Przenośny pH metr 1120 IP66, wersja Ex

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Parametr: pH, mV,

  Dokładność: <0.01 pH / <0.1 % o.m. ±0.3 mV

  sprawdź
 • Przenośny pH metr 1140 komunikacja dwukierunkowa RS232, wersja Ex

  Przenośny pH metr 1140 komunikacja dwukierunkowa RS232, wersja Ex

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Parametr: pH, mV

  Dokładność: <0.01 pH / <0.1 % o.m. ±0.3 mV

  sprawdź
 • Przenośny pH metr Pro2Go

  Przenośny pH metr Pro2Go

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Parametr: pH, mV, temperatura

  Zakres pomiarowy: -2 do 20 pH

  sprawdź
 • Wodoodporny Tester przewodności C

  Wodoodporny Tester przewodności C

  Producent: Milwaukee

  Nr kat.:

  Opis: 0 do 1999 μS / cm (zasięg), 0,00 do 10,00 mS / cm (zasięg)

  Inne: 1 μS / cm (rozkład), 0,01 mS / cm (rozkład)

  sprawdź
 • Wodoszczelny wielofunkcyjny przyrząd terenowo - laboratoryjny CX-401

  Wodoszczelny wielofunkcyjny przyrząd terenowo - laboratoryjny CX-401

  Producent: Elmetron

  Nr kat.:

  Parametr: pH, mV, przewodność/zasolenie, O2, temperatura

  Temp. Max [oC]: 199

  sprawdź
 • Tester kwasowości do gleby

  Tester kwasowości do gleby

  Producent: Draminski

  Nr kat.:

  Parametr: pH, mV, temperatura,

  Temp. Max [oC]: 130

  sprawdź
 • Tester pH-metryczny pH600

  Tester pH-metryczny pH600

  Producent: Milwaukee

  Nr kat.:

  Parametr: pH

  Temp. Max [oC]: 50

  sprawdź
 • Mierniki FiveGo™ F3

  Mierniki FiveGo™ F3

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: 0,0 do 100

  Dokładność: ±0,5%

  sprawdź
 • Mierniki FiveGo™ F4

  Mierniki FiveGo™ F4

  Producent: Mettler Toledo

  Nr kat.:

  Temperatura [oC]: 0,0 do 50,0

  Dokładność: 0,1 / ±1%

  sprawdź

pH metry, mierniki przenośne , dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji sprawdzą się nie tylko do pomiarów w laboratoriach ale również idealnie nadadzą się do pracy w terenie.  W zależności od konkretnego modelu mierniki przenośne oprócz pomiaru pH umożliwiają także odczyt temperatury, potencjału redox, wskaźnika ORP, stężenia jonów, TDS, przewodności oraz tlenu rozpuszczonego. Mierniki są zaprojektowane tak, by były łatwe w obsłudze, praktyczne i dokładne. Większość urządzeń wyposażona jest w przejrzysty wyświetlacz umożliwiającą jej sprawną obsługę. Dzięki temu możliwe jest monitorowanie takich parametrów jak dane pomiaru, status elektrody czy aktualizacja kalibracji.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.