PL EN

Mierniki Seven2Go Pro™

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Miernik tlenu IP67
  • Miernik tlenu rozpuszczonego wykorzystujący optyczną technologię RDO
  • Ręczna lub automatyczna kompensacja ciśnienia atmosferycznego
  • 500 rekordów z danymi GLP
  • Intuicyjna i przyjazna obsługa
  • Trwała i wodoszczelna obudowa IP67
  • Rewolucyjne, inteligentne zarządzanie czujnikiem ISM
  • Ergonomiczny styl

Miernik SevenGo pro™ charakteryzuje się wysoką dokładnością pomiaru, przyjazną obsługą oraz wyjątkowym bezpieczeństwo, a przy tym posiada wiele przydatnych funkcji dodatkowych.

Mierniki te doskonale sprawdzają się w badaniach specjalnych, szczególnie w ochronie środowiska oraz w przemyśle chemicznym i spożywczym.

Mierniki w postaci zestawów do badań doskonale nadają się do badań w terenie, gdyż zarówno miernik jak i czujnik są wodoszczelne IP67Innowacyjny system inteligentnego zarządzania czujnikiem ISM daje użytkownikowi jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa.

Dane kalibracyjne są przechowywane w układzie scalonym zlokalizowanym w głowicy czujnika. Tuż po połączeniu czujnika dane są przesyłane automtycznie. Sprawia to, że miernik zawsze korzysta z aktualnych danych kalibracyjnych.

Optyczny system pomiarowy OptiOx™ do oznaczania tlenu rozpuszczonego wykorzystuje niezawodną technologię RDO. Dzięki technologii RDO, pomiar tlenu rozpuszczonego jest teraz łatwiejszy .

 

Porównanie dostępnych modeli:

Dane techniczne SG6 SG7 SG9
Rodzaj czujników Optyczny Optyczny Optyczny
Zestaw Cztery baterie AA 1.5V /
Akumulator 1,3V NiMH
Zestaw elektrod, w tym InLab OptiOx
(kabel IP67, 1,8 m),
cztery baterie AA /
akumulator NiMH
Zestaw polowy, w tym InLab OptiOx (kabel IP67, 5 m), osłona OptiOx, gumowa kabura, butelki na próbki,kompaktowa obudowa, cztery baterie AA 1,5 V / akumulator 1,3 V NiMH
Zakres temperatury 0-50 ° C 0-50 ° C 0-50 ° C
Dokładność temperatury ± 0,1 ° C ± 0,1 ° C ± 0,1 ° C
Wyjścia IR do drukarki lub komputera PC przez RS232 lub USB IR do drukarki lub komputera PC
Przez RS232 lub USB
IR do drukarki lub komputera PC przez RS232 lub USB
Zakres DO 0 do 50 mg / L 0 do 50 mg / L 0 do 50 mg / L
Dokładność DO ± 0,1 mg / L od 0 do 8 mg / L, ± 0,2 mg / L od 8 do 20 mg / L, ± 10% od 20 do 50 mg / L ± 0,1 mg / L od 0 do 8 mg / L, ± 0,2 mg / L od 8 do 20 mg / L, ± 10% od 20 do 50 mg / L ± 0,1 mg / L od 0 do 8 mg / L, ± 0,2 mg / L od 8 do 20 mg / L, ± 10% od 20 do 50 mg / L
Zakres nasycenia 0-500% 0-500% 0-500%
Rozdzielczość ciśnienia 1 mbar 1 mbar 1 mbar
Rozdzielczość
Temperatury
0,1 ° C 0,1 ° C 0,1 ° C
Rozdzielczość DO 0,01 mg / L 0,01 mg / L 0,01 mg / L
Rozdzielczość nasycenia 0,001 0,001 0,001

 

Model Temp. Max [oC] Dokładność Opis
SG6 50 ± 0,1 ° C W zestawie cztery baterie AA 1.5V lub Akumulator 1,3V NiMH
SG7 50 ± 0,1 ° C W zestawie komplet elektrod, w tym InLab OptiOx (kabel IP67, 1,8 m), cztery baterie AA lub akumulator NiMH
SG9 50 ± 0,1 ° C W zestawie komplet polowy, w tym InLab OptiOx (kabel IP67, 5 m), osłona OptiOx, gumowa kabura, butelki na próbki,kompaktowa obudowa, cztery baterie AA 1,5 V lub akumulator 1,3 V NiMH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.