PL EN

Wieloparametrowe mierniki przenośne Multi 3320

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • pomiar dwóch parametrów jednocześnie
 • pomiar pH, potencjału redoksów, jonów, tlenu rozpuszczonego, przewdoności
 • inteligentne, cyfrowe sondy
 • bezbłędne dane pomiarowe - bezpośrednia konwersja surowego sygnału w sondzie
 • dane kalibracyjne przechowywane w sondzie
 • podświetlany wyświetlacz graficzny z funkcją CMC dla pH
 • pamięć na 5000 zestawów danych
Miernik Multi 3320 pozwala na pomiar:
 • pH
 • potencjał redoks
 • jony
 • przewodność
 • tlen rozpuszczony
Sprawdzi się idealnie w zastosowaniach środowiskowych np. pomiar wody gruntowej i powierzchniowej, akwakultura, oczyszczalnia ścieków itp. Jest również idealnym rozwiązaniem do zastosowań procesowych, w których istotny jest pomiar tlenu rozpuszczonego. 

Jest kompatybilny ze wszystkimi analogowymi elektrodami pH, redoks i jonoselektywne, czujniki konduktometryczne i galwaniczne sondy tlenowe. Urządzenie Multi 3320 posiada pamięć aż 5000 zestawów danych oraz możliwość wysyłania ich do komputera. 

Miernik wykorzystuje technologię IDS o WTW. System IDS składa się z cyfrowych sond oraz urządzenia terenowego lub laboratoryjnego. Jego innowacyjność polega na tym, że wartości pomiarowe są przetwarzane bezpośrednio w sondzie, a nie w mierniku.

Zalety technologii IDS:
 • dane bez błędów dzięki konwersji surowego sygnału bezpośrednio w sondzie
 • dane sondy, miernika i użytkownika są dostępne w dokumentacji automatycznej
 • dane do kalibracji przechowywane są w sondzie, a nie w mierniku, więc nie są tracone
 • przesyłane są również istotne dane dodatkowe


DANE TECHNICZNE:

DANE TECHNICZNE

POMIAR PH

ZAKRES POMIARU pH

OD -2,0 DO 20,0 ± 0,1 pH

OD -2,00 DO 20,00 ± 0,01 pH

OD -2,000 DO 19,999 ± 0,005 pH

ZAKRES POMIARU POTENCJAŁU REDOKS

± 1200,0 mV

± 0,3 mV

± (2500 ± 1) mV

ZAKRES POMIARÓW JEDNOSELEKTYWNYCH

Stężenie (mg/l, μmol/l, mg/kg, ppm, %)

OD 0,000 DO 9,999

OD 10,00 DO 99,99

OD 100,0 DO 999,9

OD 1000 DO 999999

ZAKRES POMIARU TEMPERATURY

OD -5,0 DO 105,0 °C ± 0,1 °C

FUNKCJA CMC

TAK

POMIAR PRZEWODNOŚCI

ZAKRES POMIARU PRZEWODNOŚCI

OD 0,000 μS/cm DO 1000 μS/cm ± 5%

ZAKRES POMIARU OPORU WŁAŚCIWEGO

OD 1Ω/cm DO 199,9 MΩ/cm

ZASOLENIE

OD 0,0 DO 70,0 (ZGODNIE Z IOT)

TDS

OD 1 DO 1999 mg/l

OD 0 DO 199,9 g/l

ZAKRES POMIARU TEMPERATURY

OD -5,0 DO 105,0 °C ± 0,1 °C

ZŁĄCZE CZUJNIKA

8-PINOWA WTYCZKA

KOMPENSACJA TEMP

WYŁĄCZONA, NIELINIOWA, LINIOWA

POMIAR TLENU ROZPUSZCZONEGO

ZAKRES POMIARU TLENU

STĘŻENIE

OD 0,00 DO 20,00 mg/l ± 5%

OD 0 DO 90 mg/L ± 5%

NASYCENIE

OD 0,0 DO 200,0 % ± 5%

OD 0 DO 600% ± 5%

CIŚNIENIE PRACY

OD 0,0 DO 200,0 hPa ± 5%

OD 0 DO 1250 hPa ± 5%

ZAKRES POMIARU TEMPERATURY

OD 0,0 DO 50,0 °C ± 0,1 °C

KOMPENSACJA CIŚNIENIA ATMOSFERYCZNEGO

PRZEZ WBUDOWANY CZUJNIK

PAMIĘĆ KALIBRACJI

10 OSTATNICH KALIBRACJI

FUNKCJA AUTOREAD

AUTOMATYCZNA / RĘCZNA

JEDNOSTKA TEMPERATURY

DO WYBORU °C / °F

WYŚWIETLACZ

CZARNO-BIAŁY, GRAFICZNY, PODŚWIETLANY

STOPIEŃ OCHRONY

IP67

INTERFEJS

USB SLAVE

ZASILANIE

4 x BATERIA 1,5 V AA LUB 4 x AKUMULATOR 1,2 V NiMH

CZAS PRACY CIĄGŁEJ

DO 800h BEZ PODŚWIETLENIA LUB 100h Z PODŚWIETLENIEM

Model Parametr
Multi 3320 pH, mV, ION, O2, pO2, X, Sal, oC

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.