PL EN

Wodoszczelny wielofunkcyjny przyrząd terenowo - laboratoryjny CX-401

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Pomiar pH, potencjału redox, przewodności, zasolenia, rezystancji, tlenu w wodzie i w powietrzu, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury.
  • Funkcja „HOLD” 
  • Sygnalizacja pomiaru ustalonego „READY” 
  • Raport 10 ostatnich kalibracji
  • Pomiary terenowe i laboratoryjne
  • Czytelny, podświetlany wyświetlacz
  • Wysoka dokładność i stabilność.
  • Niewielka masa i wymiary 
  • Wodoszczelna obudowa (IP-66) 

 

Wodoszczelny wielofunkcyjny przyrząd terenowo - laboratoryjny CX-401 umożliwia dokładny pomiar pH, potencjału redox, przewodności, zasolenia, rezystancji, tlenu w wodzie i w powietrzu, ciśnienia atmosferycznego oraz temperatury.

W przyrządzie o zminimalizowanych wymiarach zawarto wszystkie funkcje pH-metrów, konduktometrów i tlenomierzy serii 400.


Urządzenie posiada dwa rodzaje zasilania (bateria lub zasilacz 12V) umożliwiające pracę w terenie oraz w laboratorium.

Wszystkie funkcje pomiarowe cechuje wysoka dokładność i stabilność.


Przyrządy umożliwiają:
- dokładne pomiary pH w całym zakresie pomiarowym
- precyzyjne określenie potencjału redox
- określenie przewodności wód redestylowanych i mocno zasolonych cieczy
- dokładne przeliczenie przewodności na zasolenie w NaCl lub KCl w szerokim zakresie
- uproszczone określenie TDS z pomocą pomiaru przewodności
- możliwość zmiany temperatury odniesienia
- pomiar ciśnienia atmosferycznego
- pomiar stężenia tlenu z automatycznym przeliczeniem wpływu ciśnienia atmosferycznego i zasolenia, co wyjątkowo ułatwia pracę
- pomiar temperatury w szerokim zakresie
- możliwość pomiaru admitancji elektrycznej sadzonek drzew (ze specjalnym czujnikiem)
- gromadzenie 200 wyników pojedynczo lub seryjnie w pamięci wewnętrznej z temperaturą, godziną i datą
- opcjonalnie dostępna poszerzona pamięć do 450 lub 950 wyników
- przeniesienie danych do komputera lub ich wydrukowanie z wykorzystaniem adaptera


Ujednolicenie czynności we wszystkich funkcjach pomiarowych ułatwia obsługę.
Konduktometr posiada oznakowanie CE oraz zatwierdzenie Głównego Urzędu Miar, a także otrzymał Złoty Medal na targach EUROLAB 2002.

Dane techniczne:

Funkcje pH mV Przewodność /
zasolenie
O2 (mg/l) O2 (%) Temperatura
Zakres -2,000 ÷ 16,000 pH ±1999,9 mV 0 ÷ 1999,9 mS/cm
(autorange) /
0 ÷ 239 g/l KCl
0 ÷ 296 g/l NaCl
0 ÷ 60 mg/l 0 ÷ 600 %,
w powietrzu
0 ÷ 100%
-50,0 ÷ 199,9 °C
Dokładność
(± 1 cyfra)
±0,002 pH* ±0,1 mV* do 19.99 mS/cm ±0,1 %*
od 20 mS/cm: ±0,25 %*
zasolenie ±2 %
±0,01 mg/l* ±0,1 %* ±0,1 °C**
Kompensacja temp. -5 ÷ 110 °C - -5 ÷ 70 °C 0 ÷ 40 °C 0 ÷ 40 °C -
Impedancja wejść. >1012Ω >1012Ω - - - -
Współczynnik α - - 0,00 ÷ 10,00 %/°C - - -
Stała K - - 0,010 ÷ 19,999 cm-1 - - -
Rezystancja zakres: 0,500 Ωcm ÷ 200 MΩcm, dokładność ±2% wartości mierzonej
Ciśnienie atmosf. 800 ÷ 1100 hPa, dokładność ±2 hPa
Zasilanie akumulatory 2xAA 1,2 V, zasilacz USB 5 V / 1000 mA
Masa 260 g
Wymiary L = 149mm, W = 62 mm, H = 22 mm

 

 

Model Parametr Temp. Max [oC]
CX-401 pH, mV, przewodność/zasolenie, O2, temperatura 199