PL EN

Przenośny pH metr Pro2Go

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 

  • Zapis do 2000 punktów danych
  • Intuicyjne menu
  • Zapewniona ochrona przed wodą i kurzem
  • Gromadzenie danych w pamięci zewnętrznej
  • Czujnik Adaptive Calibration Timer
  • Czujnik Dynamic Lifetime Indicator
  • Nowoczesny design
  • Możliwość mobilnej pracy
  • Ergonomiczna konstrukcja

Proste, wytrzymałe i mobilne pomiary pH
Do okresowych pomiarów pH lub pomiarów redoks ten przenośny miernik pH jest urządzeniem z  wyboru. Łączy w sobie dużą trwałość i intuicyjną obsługę, wysoką dokładność pomiaru i diagnostykę.

Intuicyjna obsługa
Intuicyjne menu Pro2Go ™ zapewnia łatwy w użyciu system testowania pH.

Odporny na warunki atmosferyczne i wytrzymały
Do wymagających pomiarów w środowiskach przemysłowych, miernik pH Pro2Go jest idealnym rozwiązaniem. 

Mobilny dostęp do danych
Ten przenośny licznik pH może wewnętrznie zapisać do 2000 punktów danych i mieć dostęp do danych kalibracji czujnika.

Uniwersalny i przyjazny dla użytkownika
Pro2Go oferuje łatwe sterowanie dzięki intuicyjnym menu (w 10 językach), dzięki czemu użytkownicy mogą po prostu wyjąć je z pudełka i pracować, a ergonomiczny kształt miernika ułatwia obsługę.

Trwałe do zastosowań przemysłowych
Miernik pH używany w przemyśle musi wytrzymać działanie chemikaliów. Pro2Go zapewnia ochronę przed wnikaniem IP67 wody i kurzu.

Łatwe przechwytywanie i zarządzanie danymi
Pro2Go gromadzi dane z pomiarów i zapisuje je w pamięci 
wewnętrznej. Może przechowywać do 2000 zestawów danych i miernika pH, można podłączyć za pośrednictwem mikro-USB do komputera do przesyłania danych i do zasilania.

Diagnostyka ISM w urządzeniu przenośnym
Przenośny miernik pH  Pro2Go jest w pełni kompatybilny z analogowymi czujnikami pH i czujnikami pH z technologią cyfrowego inteligentnego zarządzania inteligentną czujką (ISM®). Oznacza to, że posiada pełną diagnostykę czujników, w tym Adaptive Calibration Timer i Dynamic Lifetime Indicator.

Dane techniczne:

Model Parametr Zakres pomiarowy
Pro2Go pH, mV, temperatura -2 do 20 pH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.