PL EN

Kieszonkowy miernik pH/ORP

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Łatwa kalibracja
  • Funkcja Auto-off
  • Dwupoziomowy wyświetlacz LCD
  • Typ baterii 4x1,5V lub 3x1,5V
  • Pomiar pH/ORP

Wodoodporne mierniki pH (pH55 PRO, pH56 PRO, pH58 MAX, ORP57 PRO) wyposażone są w dwupoziomowy wyświetlacz LCD, który w zależności od miernika wyświetla wartość pH, temperatury (ºC lub F) lub redoks. Mierniki posiadają wskaźnik stabilności i funkcję zatrzymania, która pozwala na łatwe i dokładne odczytanie danych. Model pH58 MAX pozwala na równoczesny pomiar pH i redoks. Kalibracja jest automatyczna, 1 lub 2 punktowa z zapamiętanymi zestawami buforów wzorcowych.

Mierniki pH51 i pH54 posiadają woodoszczelną obudowę oraz wymienną elektrodę z podwójnym złączem, która sprawia, że nadają się one również do takich zastosowań jak oczyszczalnie ścieków. Ręczna kalibracja wydłuża żywotność baterii do 1500 godzin.

Modułowa konstrukcja umożliwia łatwą wymianę elektrody i baterii.

Dane techniczne:

Model pH55 PRO pH56 PRO pH58 MAX ORP57 PRO pH51 pH54
Zakres pH od -2,0 do 16,0 pH od -2,0 do 16,0 pH od -2,0 do 16,0 pH - od 0,0 do 14,0 pH od 0,00 do 14,00 pH
°C od -5,0 do 60,0°C od -5,0 do 60,0°C od -5,0 do 60,0°C od -5,0 do 60,0°C - -
ORP - - ±1000 mV ±1000 mV - -
Rozdzielczość pH 0,1 pH 0,01 pH 0,01 pH - 0,1 pH 0,01 pH
°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C 0,1°C - -
ORP - - 1mV 1mV - -
Dokładność pH ±0,1 pH ±0,05 pH ±0,05 pH - ±0,1 pH ±0,1 pH
°C ±0,5°C ±0,5°C ±0,5°C ±0,5°C - -
ORP - - ±1mV ±2mV - -
Kompensacja temperatury automatyczna automatyczna automatyczna - - -
Kalibracja pH automatyczna, 1 lub 2 punktowa automatyczna, 1 lub 2 punktowa automatyczna, 1 lub 2 punktowa - ręczna, 1 lub 2 punktowa ręczna, 1 lub 2 punktowa
ORP - - kalibracja fabryczna kalibracja fabryczna - -
Czujnik w komplecie Mi56P Mi56P Mi58P Mi57P MA73600 MA73600
Funkcja auto-off po 8 minutach spoczynku po 8 minutach spoczynku po 8 minutach spoczynku po 8 minutach spoczynku - -
Żywotność baterii około 300 godzin użytkowania około 300 godzin użytkowania około 300 godzin użytkowania około 300 godzin użytkowania około 1500 godzin użytkowania około 1500 godzin użytkowania
Wymiary 200 x fi38 mm 200 x fi38 mm 200 x fi38 mm 200 x fi38 mm 165 x 30 x 30 mm 165 x 30 x 30 mm
Waga 100 g 100 g 100 g 100 g 80 g 80 g
Model Żywotność baterii
pH55 PRO około 300 godzin użytkowania
pH56 PRO około 300 godzin użytkowania
pH58 MAX około 300 godzin użytkowania
ORP57 PRO około 300 godzin użytkowania
pH51 około 1500 godzin użytkowania
pH54 około 1500 godzin użytkowania

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.