PL EN

Mierniki FiveGo™ F3

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Obsługa pomiaru TDS
  • Zakres pomiaru Od 0,01 µS/cm do 200,0 mS/cm
  • Dokładność pomiaru 0,01/±0,01
  • Przejrzysty wyświetlacz
  • Mobilność użytkowania
  • Prosty monitoring parametrów
  • Intuicyjna obsługa
  • Możliwość pracy w wilgotnych warunkach
  • Czujnik LE438 IP67

Mierniki FiveGo to urządzenia o ergonomicznej konstrukcji i intuicyjnej obsłudze zapewniające precyzyjne pomiary w laboratorium.

Urządzenie posiada duży wyświetlacz umożliwiający sprawne przeglądanie danych, intuicyjnie rozmieszczone przyciski oraz proste menu zapewnia proste wykonywanie pomiarów.

Dzięki funkcjonalnej konstrukcji praca z przenośnymi miernikami jest komfortowa.

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w składany stojak zapewniający optymalną widoczność urządzenia na stole laboratoryjnym.

Mierniki mogą być wykorzystywane również w wilgotnych warunkach dzięki Stopniu ochrony IP67.

Mobilność urządzenia sprawia, że może być stosowane także na otwartym terenie.

Na przestronnym wyświetlaczu można monitorować takie parametry jak: dane pomiaru, status elektrody oraz bieżącą kalibrację.

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Dane
Techniczne
Czujnik Zastosowanie Akcesoria Zakres pomiarowy (przew.) Zakres temperatur (°C) Rozdzielczość/dokładność (przew.)
F3-Standard LE621 IP67 Próbki roztworów wodnych o przewodności od średniej do wysokiej Uchwyt do elektrody,Opaska na rękę,Skrócona instrukcja instalacji,Saszetki z wzorcami 1413 µS/cm i 12,88 mS/cm Od 0,01 µS/cm do 200,0 mS/cm 0,0 do 100 Zakres automatyczny / ±0,5%
F3-Food LE621 IP67 Próbki roztworów
wodnych o
przewodności od
Średniej do wysokiej
W terenie
Uchwyt do elektrody,Opaska na rękę,Skrócona instrukcja instalacji,Saszetki z wzorcami 1413 µS/cm i 12,88 mS/cm, Futerał Od 0,01 µS/cm do 200,0 mS/cm 0,0 do 100 Zakres automatyczny / ±0,5%
F3-Field LE621 IP67 Zastosowania wymagające specjalnej elektrody nie dołączonej do zestawu Uchwyt do
elektrody,Opaska na
rękę,Skrócona
Instrukcja
instalacji,Saszetki z
wzorcami 1413 µS/cm i
12,88 mS/cm
Od 0,01 µS/cm do 200,0 mS/cm 0,0 do 100 Zakres automatyczny / ±0,5%

Model Temperatura [°C] Dokładność Opis
F3-Standard 0,0 do 100 ±0,5% Stosowany do roztworów wodnych o przewodności od średniej do wysokiej
F3-Food 0,0 do 100 ±0,5% Stosowany do roztworów wodnych o przewodności od średniej do wysokiej w terenie
F3-Field 0,0 do 100 ±0,5% Zastosowania wymagające specjalnej elektrody nie dołączonej do zestawu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.