PL EN

Wieloparametrowe mierniki przenośne pH/Oxi 340i

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Pomiar pH, mV, zawartości tlenu, % nasycenia tlenem i temperatury
 • Liniowa lub nieliniowa kompensacja temperatury (przewodnictwo)
 • Wodoodporna obudowa ochronna
 • Łatwa automatyczna kalibracja wielopunktowa
 • Automatyczna kompensacja ciśnienia i temperatury
 • Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych (AutoRange)
 • Wyłącznik oszczędnościowy 
 • Zamrażanie wartości pomiarowej na wyświetlaczu
 • Autokontrola po włączeniu
 • Dostępne w kompletnych zestawach walizkowych
 • Zasilanie bateryjne

Przenośne mierniki wieloparametrowe pH/Oxi 340i odznaczają się precyzyjną techniką pomiaru wielu parametrów.

Urządzenie pH/Oxi 340i służące do pomiaru pH, tlenu i temperatury to przystępna cenowo alternatywa dla mierników jednoparametrowych w przypadku, gdy wymagany jest pomiar kilku parametrów.

Mierniki te są odporne na zachlapania oraz spełniają wymagania odporności na zanurzenie. 

Ich atutem jest duża wytrzymałość dlatego idealnie sprawdzą się do zadań w terenie, laboratorium i w przemyśle.

Urządzania te są łatwe w obsłudze i mogą pracować nawet do 2500 godzin pracy ciągłej.

W ofercie posiadamy również wiele zestawów walizkowych.

 

pH/Oxi 340i SET Zestaw zawiera:

 • Profesjonalną walizkę z miejscem pomiarowym,
 • Miernik pH/Oxi 340i,
 • Elektrodę pH i sondę tlenową do wyboru,
 • Statyw STH 320
 • Akcesoria do kalibracji i konserwacji

Dane techniczne modelu: 

Dane techniczne pH/Oxi 340i
Parametr mierzony pH, mV, O2, pO2,, oC
Zakres pH
Rozdzielczość pH
Dokładność pH
Kalibracja
Komp. Temp.
Od -2,00 do +19,00
0,01
±0,01
do 2 pkt.
ATC (Od-5 do +105oC), MTC (Od -20 do +130oC)
Zakres mV
Rozdzielczość mV
Dokładność mV
±1999
1
±1
Zakres oC
Rozdzielczość oC
Dokładność oC
Od -5,0 do +105,0
0,1
±0,1
Zakres tlenu rozpuszczonego
Rozdzielczość
Dokładność
Kalibracja
Od 0 do 90 mg/l
0,01 mg/l
±0,5% wartości pom. mg/l
1 pkt.
% Nasycenia
Rozdzielczość
Dokładność
Od 0 do 600 %
0,1 %
±0,5% wartości pom. %
Pamięć 800
Funkcja GLP Tak
Wejście Wtyczka DIN (pH), 7- pin (tlen)
Wyjście RS 232
Zasilanie bateryjne
Auto-off po 60 minutach od ostatniego przyciśnięcia klawisza
Ochrona IP 67

Model Parametr Temperatura [oC]
pH/Oxi340i pH, mV, 02, p02, oC Od -5,00 do 105,00

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.