PL EN
Wróć

Komory rękawicowe

 • Komora rękawicowa seria 830 "Compact"

  Komora rękawicowa seria 830 "Compact"

  Producent: PLAS LABS

  Nr kat.:

  Pojemność: 306 [l], 498 [l], 730 [l], 912 [l]

  Wymiary: 1100 x 610 x 790 [mm], 1250 x 760 x 790 [mm], 1600 x 790 x 860 [mm], 1930 x 812 x 890 [mm]

  sprawdź
 • Komora rękawicowa seria 810 "University"

  Komora rękawicowa seria 810 "University"

  Producent: PLAS LABS

  Nr kat.:

  Wymiary: 1100 x 610 x 790 [mm], 1250 x 760 x 790 [mm], 1600 x 790 x 860 [mm], 1930 x 812 x 890 [mm]

  sprawdź
 • Komora rękawicowa seria 815 "La Petite"

  Komora rękawicowa seria 815 "La Petite"

  Producent: PLAS LABS

  Nr kat.:

  Wymiary: 1245 x 740 x 558 [mm]

  Pojemność: 269 [l]

  sprawdź
 • Komora rękawicowa seria 818 "Basic"

  Komora rękawicowa seria 818 "Basic"

  Producent: PLAS LABS

  Nr kat.:

  Wymiary: 1400 x 890 x 685 [mm], 1930 x 1190 x 810 [mm]

  Pojemność: 489 [l], 1157 [l]

  sprawdź
 • Komora rękawicowa seria 819 "Integrity"

  Komora rękawicowa seria 819 "Integrity"

  Producent: PLAS LABS

  Nr kat.:

  Wymiary: 1350 x 765 x 864 [mm], 1930 x 1190 x 812 [mm]

  Pojemność: 489 [l], 1157 [l]

  sprawdź
 • Komora rękawicowa seria 840 "Powder Handling"

  Komora rękawicowa seria 840 "Powder Handling"

  Producent: PLAS LABS

  Nr kat.:

  Wymiary: 1830 x 760 x 1220 [mm], 2140 x 760 x 1220 [mm], 2470 x 760 x 1220 [mm]

  sprawdź
 • Komora rękawicowa seria 850 "Nitrogen Dry Box"

  Komora rękawicowa seria 850 "Nitrogen Dry Box"

  Producent: PLAS LABS

  Nr kat.:

  Wymiary: 1400 x 890 x 970 [mm], 1930 x 1190 x 1070 [mm]

  Pojemność: 489 [l], 1157 [l]

  sprawdź
 • Komora rękawicowa seria 855 "Anaerobic Chamber"

  Komora rękawicowa seria 855 "Anaerobic Chamber"

  Producent: PLAS LABS

  Nr kat.:

  Wymiary: 1400 x 890 x 970 [mm], 1930 x 1190 x 1070 [mm]

  Pojemność: 489 [l], 1157 [l]

  sprawdź
 • Komora rękawicowa seria 856 "Hypoxia Chamber"

  Komora rękawicowa seria 856 "Hypoxia Chamber"

  Producent: PLAS LABS

  Nr kat.:

  Wymiary: 1397 x 889 x 965 [mm]

  sprawdź
 • Komora rękawicowa seria 857 "Automatic Anaerobic Chamber"

  Komora rękawicowa seria 857 "Automatic Anaerobic Chamber"

  Producent: PLAS LABS

  Nr kat.:

  Wymiary: 1397 x 889 x 965 [mm]

  sprawdź
 • Komora rękawicowa seria 870 "Double HEPA Filtered"

  Komora rękawicowa seria 870 "Double HEPA Filtered"

  Producent: PLAS LABS

  Nr kat.:

  Wymiary: 2080 x 1190 x 1350 [mm]

  Pojemność: 1157 [l]

  sprawdź
 • Komora rękawicowa seria 890 "Temperature and Humidity Controlled"

  Komora rękawicowa seria 890 "Temperature and Humidity Controlled"

  Producent: PLAS LABS

  Nr kat.:

  Wymiary: 1400 x 890 x 970 [mm]

  Pojemność: 489 [l]

  sprawdź
 • Komora rękawicowa seria 830-CP

  Komora rękawicowa seria 830-CP

  Producent: PLAS LABS

  Nr kat.:

  Wymiary: 711 z 584 x 762 [mm], 889 x 734 x 762 [mm], 1220 x 737 x 812 [mm], 711 x 584 x 762 [mm]

  sprawdź

W naszej ofercie posiadamy szeroki wybór komór rękawicowych. Komory rękawicowe służą do pracy w kontrolowanej atmosferze. Ten sprzęt laboratoryjny składa się ze szczelnej komory, śluz transportowych oraz rękawic gumowych. Główna część zapewnia szczelność i może być wykonana ze stali z oknami z hartowanego szkła lub z materiałów przezroczystych. Istotne są również rękawice oraz materiał ich wykonania, ponieważ ich pęknięcie jest jednym z najczęstszych czynników destabilizujących atmosferę. Ważne jest zatem, żeby były dobrej jakości. Kolejną z części są śluzy transportowe, często stosuje się je po obu stronach komory. Wyróżnić można również czujniki wilgotności / stężenia tlenu / szczelności, pompę próżniową i butlę z gazem obojętnym. Konstrukcja komór jest bardzo indywidualna, najczęściej można dostosować ich parametry pod konkretne wymagania. Możliwa jest zmiana położenia elementów, wybór innego miejsca zamontowania śluzy oraz dostosowanie ich ilości. Należy rozważyć jakie elementy będą umieszczane w komorze, to pozwoli na wybór optymalnego rozwiązania. Przeznaczone są głównie do odizolowania danej substancji od otaczających go czynników atmosferycznych. Zapewniają również wysokie bezpieczeństwo pracy, ponieważ chronią pracownika przed kontaktem z niebezpiecznymi substancjami. Dzięki ich zastosowaniu możliwe jest zapewnienie wymaganych warunków pracy. Wnętrze komory wypełnione jest najczęściej gazem obojętnym takim jak argon, azot czy też hel z domieszką wodoru. Zapewnia to zabezpieczenie materiału znajdującego się wewnątrz przed utlenianiem. Często zamiast stosowania gazów używa się powietrza oczyszczanego filtrami HEPA z zapewnieniem różnicy w ciśnieniu między wnętrzem komory a pomieszczeniem. W komorach występuje zazwyczaj nieco niższe ciśnienie niż na zewnątrz w laboratorium. W komorach rękawicowych prowadzone są procesy produkcyjne i laboratoryjne. Komory rękawicowe stosowane są również w wielu procesach badawczych. Jednym z typowych zastosowań jest praca z materiałami wrażliwymi na tlen oraz wilgoć np. sód, wapń, związki organiczne i nieorganiczne itp. Jednak wykorzystywane są również podczas prac w obszarze alternatywnych nośników energii, komunikacji bezprzewodowej, aplikacji wojskowych. Oznacza to, że ich głównym zadaniem jest likwidacja warunków zewnętrznych, które mogą mieć negatywny wpływ na materiał znajdujący się wewnątrz. Ze względu na to, można wyróżnić dwa rodzaje: komory do pracy z materiałami wrażliwymi na wilgoć i tlen oraz komory do pracy z materiałami powodującymi skażenie chemiczne / radioaktywne / biologiczne.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.