PL EN

Komora rękawicowa seria 810 "University"

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • przezroczysty korpus główny
  • całkowicie szczelna komora
  • białe oburęczne rękawice 
  • standardowa gwarancja 24 miesiące
  • listwa z wieloma gniazdami elektrycznymi klasy szpitalnej - zatwierdzone przez UL, CSA i CE
Komora rękawicowa seria 810 "University" z drzwiczkami dostępu i komorą transferową

Całkowicie szczelna komora rękawicowa. Seria 810-SG firmy PLAS-LABS jest wykonana z przezroczystego materiału, opracowanego do izolacji i hermetyzacji. Wszystkie modele charakteryzują się wysoką widocznością wnętrza, czystością, bezpieczeństwem, całkowitym zamknięciem, przenośnością i atmosferą bez nieszczelności. Zainstalowane zawory oczyszczające są idealne do obniżania poziomu tlenu i wilgotności.

Komora transferowa oraz płaskie drzwi dostępowe w zestawie zapewniają łatwe wprowadzenie większego wyposażenia do wnętrza komory.

Cechy serii „University”:

- całkowicie zamknięta komora rękawicowa wymaga mniejszej ilości gazu – niższe koszty operacyjne

- komora transferowa z zaworami oczyszczającymi i miernikiem próżni

- płaskie boczne drzwi dostępowe umożliwiające łatwe wprowadzenie większego sprzętu

- cztery zawory kurkowe do przedmuchiwania

- listwa klasy szpitalnej

- zawór nadmiarowy z pochłaniaczem HEPA

- gwarancja na 24 miesiące (nie dotyczy materiałów eksploatacyjnych)

- białe rękawiczki oburęczne

- dostępne cztery standardowe rozmiary


Opcje filtracji HEPA

Możliwe jest wybranie trzech modeli filtracji HEPA w dwóch wariantach. Wszystkie z nich mają te same podstawowe cechy serii 830 i są dostępne w czterech rozmiarach.

  • „Closed Loop Style” (filtracja z zamkniętej pętli) – CLC Style

System stale recyrkuluje i filtruje wewnętrzną atmosferę komory rękawicowej. Miernik MagnehelicTM wskazuje zarówno ciśnienie w komorze wewnętrznej jak i poziom spadku ciśnienia na filtrach. Wskaźniki te informują o konieczności wymiany filtrów HEPA. Należy dodać 395 mm do całkowitej wysokości tego modelu.

  • „Open Exhaust Style” (filtracja z otwartym wylotem powietrza)– dwie wersje filtrów

Te komory rękawicowe zasysają atmosferę otoczenia przez filtr HEPA do komory. Obie wersje są przystosowane do pracy w podciśnieniu. Wylot atmosfery jest filtrowany przez filtr HEPA lub filtr szklany 5-mikronowy. Wylot „open exhaust” może być ustawiony tak, aby podłączyć się do domowego systemu wyciągowego.

- 800-HEPA/S – pojedyncza filtracja HEPA, zapewnia filtrowanie powietrza do lub z komory rękawicowej

- 800-HEPA/D – system Double HEPA w sposób ciągły cyrkuluje wewnętrzną atmosferę przez dwa 8” (203 mm) okrągłe filtry HEPA

- 800-CLC – system filtracji Closed-Loop, podwójny HEPA stale cyrkuluje wewnętrzną atmosferę przez dwa 8” (203 mm) okrągłe filtry HEPA

DANE TECHNICZNE
Model 810-SG10 810-SG20 810-SG30 810-SG40
Wymiary wewnętrzne [mm] 710 x 580 x 740 890 x 740 x 760 1220 x 740 x 810 1524 x 740 x 810
Wymiary zewnętrzne [mm] 1100 x 610 x 790 1250 x 760 x 790 1600 x 790 x 860 1930 x 312 x 890
Ilość rękawic [szt.] 2 2 3 4
Drzwi dostępowe - wymiary [mm] 400 x 560 546 x 560 546 x 610 546 x 610
Model Wymiary
810-SG10-CLC 1100 x 610 x 790 [mm]
810-SG10-HEPA/S 1100 x 610 x 790 [mm]
810-SG10-HEPA/D 1100 x 610 x 790 [mm]
810-SG20-CLC 1250 x 760 x 790 [mm]
810-SG20-HEPA/S 1250 x 760 x 790 [mm]
810-SG20-HEPA/D 1250 x 760 x 790 [mm]
810-SG30-CLC 1600 x 790 x 860 [mm]
810-SG30-HEPA/S 1600 x 790 x 860 [mm]
810-SG30-HEPA/D 1600 x 790 x 860 [mm]
810-SG40-CLC 1930 x 812 x 890 [mm]
810-SG40-HEPA/S 1930 x 812 x 890 [mm]
810-SG40-HEPA/D 1930 x 812 x 890 [mm]

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.