PL EN

Komora rękawicowa seria 815 "La Petite"

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • przezroczysty korpus główny
 • małe wymiary
 • standardowa gwarancja 24 miesiące
 • listwa z wieloma gniazdami elektrycznymi klasy szpitalnej - zatwierdzone przez UL, CSA i CE
 • rękawice lateksowe 
Komora rękawicowa seria 815 "La Petite" 

Seria 815 „La Petite” charakteryzuje się mniejszymi rozmiarami w porównaniu do innych serii. Modele tej serii składają się zasadniczo z dwóch elementów. Część górna oraz dolna są uszczelnione przy użyciu systemu żelowego, który stosowany jest w przemyśle pomieszczeń czystych do uszczelniania filtrów HEPA.

Seria „La Petite” jest o dwie trzecie mniejsza od podstawowej komory rękawicowej 818-GB. Jej konstrukcja jest ergonomicznie poprawna dla przeciętnej osoby - ponad 45-letnie doświadczenie w projektowaniu.

Cechy serii „La Petite”:

-lekkie i łatwe przenoszenie z laboratorium do laboratorium

- przejrzysty materiał, jednoczęściowa konstrukcja

- część górna z nietłukącego materiału

- jasnobiały, jednoczęściowy spód z wysokotemperaturowego NoryluTM z narożnikami typu „easy clean” (łatwe czyszcenie)

- duże drzwi dostępowe – otwór o średnicy 305 mm

- mirnik próżni w komorze transferowej

- wszystkie zaciski ze stali nierdzewnej są regulowane i posiadają możliwość blokady bezpieczeństwa

- biała taca poziomująca do przenoszenia płynów

- nowoczesny, żelowy uszczelniacz

- duży wewnętrzny manometr Rh

- cztery zawory kurkowe z kluczem do wprowadzania gazu

- listwa wieloma gniazdek elektrycznych klasy szpitalnej

- rękawice lateksowe o średnicy 175 mm – dostępny również materiał Neopren lub HypalonTM na specjalne zamówienie

- przezroczyste komory o rozmiarach 254 mm x 245 mm

- gwarancja na 24 miesiące (nie dotyczy rękawic i materiałów eksploatacyjnych)

Właściwości żelu uszczelniającego:

 • żel nie wspiera przyrostu biologicznego
 • jest nietoksyczny, nie uwalnia gazów
 • stanowi szczelną barierę – również wodoszczelną
 • nie zawiera silikonu, który mógłby powodować zanieczyszczenia
 • jest wysoce przyczepny, a jednocześnie samoregenerujący

Uwaga! Jeżeli spodziewasz się większych ciśnień niż wypisane poniżej, rozważ serię 818-GB!

815-PGB ograniczenia ciśnienia:

 • 0,5 kPa
 • 5,0 MBAR
 • 0,077 PSI

DANE TECHNICZNE
Model 815-PGB
Wymiary wewnętrzne [mm] 800 x 650 x 545
Wymiary zewnętrzne [mm] 1245 x 740 x 558
Przybliżona objętość [l] 269
Ilość rękawic [szt.] 2

Model Wymiary Pojemność
815-PGB 1245 x 740 x 558 [mm] 269 [l]

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.