PL EN

Komora rękawicowa seria 830 "Compact"

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • przezroczysty korpus główny
  • zdejmowana górna część
  • białe oburęczne rękawice z HypalonuTM
  • standardowa gwarancja 24 miesiące
  • listwa z wieloma gniazdami elektrycznymi klasy szpitalnej - zatwierdzone przez UL, CSA i CE
Komora rękawicowa seria 830 "Compact" z komorą transferową i zdejmowaną górą

Seria komór rękawicowych 830 została opracowana w celu zmniejszenia nieszczelności. Wszystkie modele charakteryzują się dobrą widocznością wnętrza, czystością, bezpieczeństwem, całkowitym zamknięciem, przenośnością i atmosferą wolną od nieszczelności.

Te kompaktowe komory są dostępne w czterech rozmiarach. Doskonale sprawdzą się w sytuacjach niebezpiecznych, w których materiały do ważenia muszą być zamknięte. Komora jest idealna do określenia miary suchej masy lub zawartości wilgoci w roztworach wodnych, klejach, zbożach, toksycznych chemikaliach, farmaceutykach, papierze, tworzywach sztucznych, lekkich materiałach radioaktywnych. Wszystkie modele minimalizują degradację produktu spowodowaną wchłanianiem wilgoci. Mogą być również stosowane podczas pracy z substancjami toksycznymi, włóknami azbestu, pozostałościami po ściekach oraz szkodliwymi oparami cieczy. Modele te nie są zalecane do stosowania z węglowodorami aromatycznymi.

Podczas pracy z wagami analitycznymi, wagami górnymi, wagami stołowymi lub analizatorami wilgotności, zalecamy umieszczenie tych przedmiotów na bloku marmurowym dla zwiększenia stabilności. Jeśli komory transferowe nie są wymagane, dostępne są specjalne drzwi dostępowe.

Cechy serii "Compact":

- przezroczysty korpus główny z tworzywa akrylowego – grubość 10 mm

- zdejmowana część górna ułatwiająca montaż wyposażenia

- cztery zawory kurkowe do przedmuchiwania – dwa na korpusie głównym i dwa na komorze transferowej

- wszystkie zaciski regulowane w celu skompensowania normalnego zużycia

- białe oburęczne rękawice z HypalonuTM zapewniające doskonałą odporność na chemikalia i promieniowanie UV

- listwa z wieloma gniazdami elektrycznymi klasy szpitalnej – zatwierdzone przez UL, CSA i CE

- komora transferowa ma długość 305 mm x 280 mm

- standardowa gwarancja 24 miesiące (nie dotyczy rękawic i materiałów eksploatacyjnych)

- mały wymienny filtr kanistrowy H.E.P.A i oparów organicznych


Opcje filtracji HEPA

Możliwe jest wybranie trzech modeli filtracji HEPA w dwóch wariantach. Wszystkie z nich mają te same podstawowe cechy serii 830 i są dostępne w czterech rozmiarach.

  • „Closed Loop Style” (filtracja z zamkniętej pętli) – CLC Style

System stale recyrkuluje i filtruje wewnętrzną atmosferę komory rękawicowej. Miernik MagnehelicTM wskazuje zarówno ciśnienie w komorze wewnętrznej jak i poziom spadku ciśnienia na filtrach. Wskaźniki te informują o konieczności wymiany filtrów HEPA. Należy dodać 395 mm do całkowitej wysokości tego modelu.

  • „Open Exhaust Style” (filtracja z otwartym wylotem powietrza)– dwie wersje filtrów

Te komory rękawicowe zasysają atmosferę otoczenia przez filtr HEPA do komory. Obie wersje są przystosowane do pracy w podciśnieniu. Wylot atmosfery jest filtrowany przez filtr HEPA lub filtr szklany 5-mikronowy. Wylot „open exhaust” może być ustawiony tak, aby podłączyć się do domowego systemu wyciągowego.

- 800-HEPA/S – pojedyncza filtracja HEPA, zapewnia filtrowanie powietrza do lub z komory rękawicowej

- 800-HEPA/D – system Double HEPA w sposób ciągły cyrkuluje wewnętrzną atmosferę przez dwa 8” (203 mm) okrągłe filtry HEPA

- 800-CLC – system filtracji Closed-Loop, podójny HEPA stale cyrkuluje wewnętrzną atmosferę przez dwa 8” (203 mm) okrągłe filtry HEPA

DANE TECHNICZNE
Model 830-ABC 830-ABB 830-ABD 830-ABE
Wymiary wewnętrzne [mm] 890 x 740 x 760 710 x 580 x 740 1220 x 740 x 810 1524 x 740 x 810
Wymiary zewnętrzne [mm] 1100 x 610 x 790 1250 x 760 x 790 1600 x 790 x 860 1930 x 812 x 890
Przybliżona objętość [l] 306 498 730 912
Przybliżona waga [kg] 137 173 200 216
Górne otwarcie - wymiary [mm] 432 x 585 610 x 735 620 x 1065 610 x 1370
Model Pojemność Wymiary
830-ABC-CLC 306 [l] 1100 x 610 x 790 [mm]
830-ABC-HEPA/S 306 [l] 1100 x 610 x 790 [mm]
830-ABC-HEPA/D 306 [l] 1100 x 610 x 790 [mm]
830-ABB-CLC 498 [l] 1250 x 760 x 790 [mm]
830-ABB-HEPA/S 498 [l] 1250 x 760 x 790 [mm]
830-ABB-HEPA/D 498 [l] 1250 x 760 x 790 [mm]
830-ABD-CLC 730 [l] 1600 x 790 x 860 [mm]
830-ABD-HEPA/S 730 [l] 1600 x 790 x 860 [mm]
830-ABD-HEPA/D 730 [l] 1600 x 790 x 860 [mm]
830-ABE-CLC 912 [l] 1930 x 812 x 890 [mm]
830-ABE-HEPA/S 912 [l] 1930 x 812 x 890 [mm]
830-ABE-HEPA/D 912 [l] 1930 x 812 x 890 [mm]

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.