PL EN

Komora rękawicowa seria 857 "Automatic Anaerobic Chamber"

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • przycisk do automatycznego przejścia na tryb beztlenowy
  • ekran dotykowy do sterowania
  • gwarancja na 24 miesiące
  • funkcja automatycznego utrzymywania ciśnienia
  • alarmy wysokiego i niskiego poziomu
Komora rękawicowa seria 857 "Automatic Anaerobic Chamber" - automatyczna komora anaerobowa

Seria 857 „Automatic Anaerobic Chamber” pozwala na automatyczne stworzenie ścisłej atmosfery beztlenowej przy pomocy jednego przycisku „Go Anaerobic”. Posiada kolorowy ekran dotykowy do automatycznego tworzenia atmosfery beztlenowej: bez instalacji, brak konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów, < 300 litrów gazu wymaganych do uzyskania ścisłej atmosfery beztlenowej.

Cechy „Automatic Anaerobic Chamber”:

- przycisk „Go Anaerobic” (przejdź do trybu beztlenowego) do inicjowania sekwencji oczyszczania

- rejestrowanie danych na ekranie za pomocą jednego przycisku, z portem USB do długotrwałych badań

- większy ekran dotykowy, wyświetlacz z 24-godzinną rejestracją danych

- funkcja automatycznego utrzymywania ciśnienia

- kontrola ciśnienia utrzymuje poziomy ciśnienia wybrane przez użytkownika

- automatyczne cykle oczyszczania dla komory głównej i transferowej

- ciągłe wyświetlanie warunków tlenu atmosferycznego w % i ppm

- wyświetlacz tlenu automatycznie przełącza się na ppm gdy poziom O2 jest < 0,5 %

- gaz wybierany przez użytkownika: azot lub mieszanina gazów beztlenowych

- alarmy wysokiego i niskiego poziomu z rejestrem historii alarmów

- okno administracyjne chronione hasłem

- opcjonalne monitorowanie i kontrola Rh

- gwarancja na 24 miesiące (nie dotyczy rękawic i materiałów eksploatacyjnych)


Zawiera:

  • programowalną jednostkę podgrzewacza katalizatora /9800-HEATER) i kanistry palladowe (888-PC) o głównych funkcjach: redukcja śladowych ilości tlenu i utrzymanie właściwego poziomu temperatury inkubacji dla hodowli beztlenowców. Zakres temperatur wynosi od temperatury otoczenia do 42°C (kanister palladowy może być „odmłodzony” przez wygrzanie w gorącym piekarniku przez 3 h w temperaturze 232 °C)
  • łatwy w obsłudze ekran sterujący „touch screen” z analizatorem tlenu, funkcją podtrzymywania ciśnienia, ochroną hasłem i wyborem komory
  • zespół osuszający i pompa montowane fabrycznie, zawierające 3 kanistry wypełnione sitem molekularnym, układ osuszający jest przeznaczony do redukcji wilgoci i śladowych ilości tlenu wewnątrz komory rękawicowej

DANE TECHNICZNE
Model 857-OTA
Wymiary wewnętrzne [mm] 1041 x 711 x 660
Wymiary zewnętrzne [mm] 1397 x 889 x 965
z komorą transferową
Dokładność czujnika tlenu [%] 0-100.0

±1.0

Dokładność czujnika tlenu [ppm] 0-10,000

±1.0 ppm FS

Zakres temperatur [°C] otoczenia: do 41
dokładność: ± 0.5
Zużycie gazu dla osiągnięcia atmosfery beztlenowej [l] 300
Zakres ciśnienia [Pa] od -1,500 do +1,500
Model Wymiary
857-OTA 1397 x 889 x 965 [mm]

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.