PL EN

Komora rękawicowa seria 890 "Temperature and Humidity Controlled"

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • utrzymanie temperatury oraz wilgotności na odpowiednim poziomie
  • kolorowy ekran do obsługi
  • gwarancja na 24 miesiące
  • system "bright light"
  • 24-godzinna rejestracja danych
Komora rękawicowa seria 890 "Temperature and Humidity Controlled" - automatyczne kontrolowanie i monitorowanie określonych poziomów temperatury i wilgotności

Seria 890 „Temperature and Humidity Controlled” utrzymuje temperaturę oraz wilgotność wewnątrz komory rękawicowej dla jednego operatora. Dostępne są również jednostki dla wielu opeatorów. Urządzenia serii 890 są proste w obsłudze przy pomocy kolorowego ekranu dotykowego, na którym znajduje się rejestrowanie danych. Możliwe jest ustawienie hasła w celu chronienia elementów sterujących administratora. Użytkownik może zaprogramować cykle automatycznego oczyszczania.

Cechy „Temperature and Humidit Controlled”:

- konfiguracja sterowania „PID” chroniona hasłem

- możliwość podłączenia gazu obojętnego

- białe rękawice z HypalonuTM

- cztery wstępnie ustawione warunki pracy

- 24-godzinna rejestracja danych na ekranie przy pomocy jednego przycisku

- Odczyt Rh i temperatury

- zespół termoelektryczny – urządzenie Peltiera

- górna część jest wykonana z jednego kawałka przezroczystego tworzywa akrylowego

- cztery zawory kurkowe do przedmuchiwania

- kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8”

- wyświetlacz daty i czasu

- przetwornik wilgotności z kablem czujnika

- 24 miesięczna gwarancja (nie dotyczy rękawic i materiałów eksploatacyjnych)

- port szeregowy do rejestrowania danych w komputerze zewnętrznym i zdalnego dostępu

- komora transferowa o wymiarach 280 mm x 305 mm

- system „bright light” (gwarancja na lampę 40 000h)


DANE TECHNICZNE
Model 890-THC 890-THC/DT
Wymiary wewnętrzne [mm] 1040 x 710 x 660
Wymiary zewnętrzne [mm] 1400 x 890 x 970
z komorą transferową
Przybliżona pojemność [l] 489
Maksymalne ciśnienie pracy [kPa] 1.49
Inne -- Pakiet zespołu suszącego - 2 kanistry wypełnione sitem molekularnym i pompa cyrkulacyjna (próżniowa)
Model Wymiary Pojemność
890-THC 1400 x 890 x 970 [mm] 489 [l]
890-THC/DT 1400 x 890 x 970 [mm] 489 [l]

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.