PL EN

Komora rękawicowa seria 840 "Powder Handling"

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • białe rękawiczki z HypalonuTM
  • przezroczysta konstrukcja z akrylu
  • gwarancja na 24 miesiące
  • dwie komory transferowe
  • jonizator antystatyczny
Komora rękawicowa seria 840 "Powder Handling" - podwójny izolator do obsługi proszków z filtrem HEPA

Seria 840 „Powder Handling” to zamknięte komory izolacyjne z filtrem HEPA używane do obsługi na małą skalę aktywnych składników farmaceutycznych („API” – aktywne składniki farmaceutyczne) w postaci proszku.

Komora transferowa:

  • wymiary 432 mm x 330 mm x 330 mm
  • wymiary otwarcia drzwi 299 mm x 299 mm
  • system blokady drzwi dla bezpieczeństwa
  • nie zaprojektowana do utrzymywania próżni
  • tylko jedna komora transferowa może być otwarta w tym samym czasie – względy bezpieczeństwa

Cechy serii „Powder Handling”:

- gwarancja na 24 miesiące (nie dotyczy rękawic i materiałów eksploatacyjnych)

- konstrukcja wykonana z przezroczystego akrylu o grubości 9,5 mm

- jasnobiały, akrylowy spód

- białe rękawiczki z HypalonuTM

- pakiet podwójnej filtracji HEPA w pętli zamkniętej

- dwie kwadratowe komory transferowe z przezroczystego akrylu, bez zaworów gazowych

- brak zdejmowanej części górnej

- kapsuła HEPA z ręcznym zaworem kulowym

- blokady magnetyczne na drzwiach komory transferowej

- pojedyncze, zakryte gniazdo elektryczne

- jonizator antystatyczny

- raport z testu szczelności ISO 14644-7 klasa I (Tf 5 x 10-4)

Jonizator antystatyczny – emituje na przemian jony dodatnie i ujemne, susuwając ładunki elektrostatyczne z wnętrza komory. Jest to urządzenie statyczne, bez wentylatora, idealne do pracy z drobnymi proszkami i chemikaliami


DANE TECHNICZNE
Model 840-PH-10 840-PH-20 840-PH-30
Wymiary wewnętrzne [mm] 880 x 610 x 760 1180 x 610 x 760 1510 x 610 x 760
Wymiary zewnętrzne [mm] 1830 x 760 x 1220
z komorą transferową
2140 x 760 x 1220
z komorą transferową
2470 x 760 x 1220
z komorą transferową
Model Wymiary
840-PH-10 1830 x 760 x 1220 [mm]
840-PH-20 2140 x 760 x 1220 [mm]
840-PH-30 2470 x 760 x 1220 [mm]

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.