PL EN

Komora rękawicowa seria 855 "Anaerobic Chamber"

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • standardowa gwarancja na 24 miesiące
  • białe, oburęczne rękawice z Hypalonu
  • listwa gniazd elektrycznych - klasa szpitalna
  • system "bright light"
  • całkowicie uszczelniona konstrukcja
Komora rękawicowa seria 855 "Anaerobic Chamber" - ręczne kontrolowanie atmosfery pracy

Seria 855 „Anaerobic Chamber” jest przeznaczona do ręcznego kontrolowania atmosfery podczas pracy z materiałami wrażliwymi na tlen. Doskonale sprawdzi się w badaniach wymagających niskiego poziomu tlenu. Możliwe jest zastosowanie dowolnego gazu obojętnego. Ryzyko przedostania się tlenu do komory głównej zminimalizowane, a w przypadku gdy tak się stanie podgrzewacz katalityczny redukuje go do pary wodnej. Następnie może zostać uruchomiony zespół suszący aby usunąć nadmiar pary wodnej.

Reakcja usuwania tlenu

Wewnętrzna atmosfera jest zasysana z dołu komory rękawicowej i wypychana do góry przez elementy grzewcze i ciepłe granulki palladu. Wodór w specjalnej mieszance gazów reaguje z śladowymi ilościami tlenu i tworzy parę wodną. Nadmiar pary wodnej jest następnie pochłaniany przez sito molekularneTM w trzech pojemnikach systemu suszącego.

Cechy serii „Anaerobic Chamber”:

- standardowa gwarancja na 24 miesiące (nie dotyczy rękawic i materiałów eksploatacyjnych)

- całkowicie uszczelniona konstrukcja – wymaga mniejszego zużycia gazu, niższe koszta operacyjne

- uformowana, jednoczęściowa przezroczysta część górna z tworzywa sztucznego z narożnikami typu „easy clean” (łatwe czyszczenie)

- dopasowane dno z białego termoutwardzalnego tworzywa Die-Molded z narożnikami „easy clean”

- dwie membranowe pompy próżniowe, po jednej dla zespołu suszącego i komory transferowej

- zespół suszący zawiera trzy przezroczyste plastikowe kanistry wypełnione sitem molekularnym

- wszystkie elementy sterujące są podświetlane

- system „bright light” (gwarancja na lampę 40 000h)

- białe, oburęczne rękawice z Hypalonu

- wszystkie zaciski są regulowane w celu kompensacji zużycia

- regulowany miernik podciśnienia na komorze transferowej

- cztery zawory szlifowane z kurkiem do przedmuchiwania

- listwa gniazd elektrycznych z klasą szpitalną

- samo-uszczelniające się szybko-złączki umożliwiają zmianę pojemników zespołu suszenia bez naruszenia atmosfery wewnętrznej

DANE TECHNICZNE
Model 855-AC 855-ACB
Wymiary wewnętrzne [mm] 1040 x 710 x 660 1520 x 960 x 790
Wymiary zewnętrzne [mm] 1400 x 890 x 970
z komorą transferową
1930 x 1190 x 1070
z komorą transferową
Przybliżona objętość [l] 489 1157
Przybliżona waga [kg] 205 311
Model Wymiary Pojemność
855-AC 1400 x 890 x 970 [mm] 489 [l]
855-ACB 1930 x 1190 x 1070 [mm] 1157 [l]

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.