PL EN
Wróć

Homogenizatory

 • Homogenizatory IKA

  Homogenizatory IKA

  Homogenizatory IKA są uosobienie pierwszorzędnych urządzeń rozpraszających. Niezależnie od tego, czy są używane do homogenizacji, emulgowania...

  sprawdź
 • Homogenizatory Ohaus

  Homogenizatory Ohaus

  sprawdź
 • Homogenizatory Kinematica

  Homogenizatory Kinematica

  Homogenizatory Kinematica to idealne urządzenie do homogenizacji w wielu rutynowych aplikacjach. Homogenizator ten posiada funkcję łagodnego...

  sprawdź
 • Homogenizatory Interscience

  Homogenizatory Interscience

  Wysoce wydajne blendery laboratoryjne do przygotowywania stałych próbek

  sprawdź
 • Homogenizatory CAT

  Homogenizatory CAT

  Homogenizatory CAT umożliwia rozdrobnienie i ujednolicanie metodą ręczną ciekłych substancji ze skłonnością do tworzenia zawiesin. W sprzedaży...

  sprawdź

Homogenizator laboratoryjny umożliwia wytwarzanie jednolitej mieszaniny z niemieszających się ze sobą substancji w warunkach, w których dane substancje nie mieszają się ze sobą. W przemyśle stosuje się te procesy w celu uzyskania pożądanych produktów np. w przemyśle mleczarskim homogenizuje się mleko, śmietanę i inne przetwory mleczne. Proces ten polega na rozdrabnianiu dużych cząstek tłuszczów zawartych w mleku, co zapobiega zbieraniu się tłuszczo na powierzchni.  Spośród najczęstszych typów homogenizatorów możemy znaleźć: homogenizatory wirnikowe oraz ciśnieniowe. W naszej ofercie dostępny jest szeroki wybór homogenizatorów o różnej mocy, przeznaczonych do różnych objętości. Od Państwa potrzeb zależy, jaki homogenizator wybrać do danej aplikacji. Homogenizatory mogą by wykorzystywane do bardzo różnych objętości – od nawet kilku mililitrów na kilkudziesięciu litrów, a nawet większe homogenizatory przemysłowe. Oprócz doboru odpowiedniej końcówki homogenizującej, która w skuteczny sposób dokona niezbędnej homogenizacji próbki, również istotne są inne parametry – jak np. odpowiedni dobór naczynia, w którym przeprowadzi się proces homogenizacji. Homogenizatory dodatkowo mogą mieć np. regulację szybkości noży homogenizujących. Homogenizatory mogą być wyposażone w manualną regulacje obrotowa pomocą pokrętła, lub z pomocą cyfrowego regulatora prędkości. Prędkość obrotów homogenizatora można regulować płynnie nawet to kilkudziesięciu tysięcy obrotów na minutę. Typowe zastosowania homogenizatorów to homogenizacja próbek ścieków, homogenizacja próbek żywności, homogenizacja  pod wpływem próżni wraz z analizą PCR. Innym rodzajem homogenizatorów to blendery laboratoryjne, które służą do przygotowywania stałych próbek. Próbki w blenderze są umieszczone w sterylnych woreczkach, co gwarantuje optymalną ekstrakcję mikrobiologiczną w krótkim czasie i eliminują wszelkie ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego. Laboratoryjny homogenizator kulkowy to bardzo wydajne rozwiązanie do mielenia, lizowania, rozdrabniania, mieszania i homogenizowania próbek. Znakomicie sprawdzi się w analizie DNA, RNA, lizie komórek, PCR, czy ekspresji genów. Wykonywany z dużą prędkością ruch liniowy, umożliwia szybkie przetwarzanie próbek. Wyposażone są w łatwą do załadunku tackę lub probówkę na swoim miejscu.W naszej ofercie znajdziecie Państwo szeroki wybór homogenizatorów, profesjonalne doradztwo i serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na oferowany asortyment.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.