PL EN
Wróć

Akcesoria chromatograficzne

 • Igły

  Igły

  Igły chromatograficzne to niezbędny element umożliwiający poprawne przeprowadzenie chromatografii. Igły te przeznaczone są do wykonywania precyzyjnych...

  sprawdź
 • Strzykawki do dozowania gazów i płynów

  Strzykawki do dozowania gazów i płynów

  Strzykawki do dozowania gazów i płynów charakteryzują się różnorodnymi pojemnościami, średnicami oraz typem igieł. W sprzedaży posiadamy pojemności...

  sprawdź
 • Strzykawki do HPLC

  Strzykawki do HPLC

  Strzykawki do HPLC to podstawowe narzędzie do pracy każdego chromatografisty. Strzykawki te użytkowane są do autosamplerów. W naszej ofercie...

  sprawdź
 • Strzykawki do autosamplera

  Strzykawki do autosamplera

  Strzykawki do autosamplera to sprzęt laboratoryjny wykorzystywany do rutynowego użytkowania w procesie chromatografii. Chromatografia umożliwia...

  sprawdź
 • Strzykawki do Automatic Liquid Handling

  Strzykawki do Automatic Liquid Handling

  Strzykawki do Automatic Liquid Handling z powodzeniem mogą być wykorzystywane są w chromatografii. Chromatografia może być stosowana do badań...

  sprawdź
 • Strzykawki CTC

  Strzykawki CTC

  Strzykawki do CTC to kolejne, niezawodne akcesoria chromatograficzne. W naszej ofercie posiadamy szeroki asortyment precyzyjnych strzykawek CTC,...

  sprawdź
 • Strzykawki do analiz głównych

  Strzykawki do analiz głównych

  Producent: ILS

  Nr kat.:

  Opis: Do wyboru parametry podane w tabeli

  sprawdź
 • Strzykawki do buforów, modyfikowane, uszczelka PTFE

  Strzykawki do buforów, modyfikowane, uszczelka PTFE

  Producent: ILS

  Nr kat.:

  Opis: Do wyboru parametry podane w tabeli

  sprawdź
 • Strzykawki do buforów, uszczelka PE

  Strzykawki do buforów, uszczelka PE

  Producent: ILS

  Nr kat.:

  Opis: Do wyboru parametry podane w tabeli

  sprawdź
 • Strzykawki do Dionex AS, Kloehn Drive Module 50300

  Strzykawki do Dionex AS, Kloehn Drive Module 50300

  Producent: ILS

  Nr kat.:

  Opis: Do wyboru parametry podane w tabeli

  sprawdź
 • Strzykawki do iniekcji On-Column

  Strzykawki do iniekcji On-Column

  Producent: ILS

  Nr kat.:

  Opis: Do wyboru parametry podane w tabeli

  sprawdź
 • Strzykawki do Kone/Thermo Instruments

  Strzykawki do Kone/Thermo Instruments

  Producent: ILS

  Nr kat.:

  Opis: Do wyboru parametry podane w tabeli

  sprawdź
 • Strzykawki do Robbins Hydra

  Strzykawki do Robbins Hydra

  Producent: ILS

  Nr kat.:

  : Do wyboru parametry podane w tabeli

  sprawdź
 • Strzykawki do TLC - CAMAG Linomat III i IV

  Strzykawki do TLC - CAMAG Linomat III i IV

  Producent: ILS

  Nr kat.:

  Opis: Do wyboru parametry podane w tabeli

  sprawdź
 • Strzykawki do Zymark Instruments

  Strzykawki do Zymark Instruments

  Producent: ILS

  Nr kat.:

  Pojemność: 10 ml

  sprawdź
 • Strzykawki z podłączeniem rurki PEEK

  Strzykawki z podłączeniem rurki PEEK

  Producent: ILS

  Nr kat.:

  sprawdź
 • Strzykawki z regulowanym wewnętrznym stoperem

  Strzykawki z regulowanym wewnętrznym stoperem

  Producent: ILS

  Nr kat.:

  Opis: Do wyboru parametry podane w tabeli

  sprawdź

Akcesoria chromatograficzne to niezbędny sprzęt do przeprowadzania procesów chromatograficznych. Istotą chromatografii cieczowej jest rozdział analizowanej mieszaniny na poszczególne związki chemiczne poprzez przepuszczenie roztworu tej mieszaniny przez stałe lub żelowe złoża podobnie jak w procesach filtracji. Z kolei w chromatografii gazowej nośnikiem jest gaz- najczęściej hel, argon, azot wysokiej czystości oraz wodór. Zestawy chromatograficzne mają zastosowanie w przemyśle petrochemicznym, ochronie środowiska, kryminalistyce, kontroli antydopingowej, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz biotechnologii. Wśród akcesoriów chromatograficznych dostępnych naszej firmie wyróżniamy szeroki zakres igieł chromatograficznych, strzykawek chromatograficznych różnego zastosowania.  Igły chromatograficzne jest to niezbędny element umożliwiający poprawne przeprowadzenie procesu chromatografii. Igły są do wykonywania precyzyjnych nastrzyków próbek. W naszej ofercie posiadamy szeroki asortyment różnego rodzaju igieł chromatograficznych z metalowym oraz plastikowym gwintem. Igły chromatograficzne charakteryzują się różnymi wymiarami, a także typem końcówek, które można dostosować do indywidualnych potrzeb. Średnice wewnętrzne igieł wahają się w granicach 0,11 mm a 2,7 mm. Strzykawki do dozowania gazów i płynów charakteryzują się różnorodnymi pojemnościami, średnicami oraz możliwością zastosowania różnych typów igieł. W sprzedaży posiadamy pojemności strzykawek od 5 mikrolitrów do 10 mililitrów. Strzykawki występują z trzema rodzajami końcówek do podłączenia igieł. Nasza oferta prezentuje także gotowe zestawy strzykawek do precyzyjnego i funkcjonalnego dozowania gazów i płynów pakowanych w różnych konfiguracjach. Strzykawki wykonane są głównie z tworzywa PTFE. Strzykawki do HPLC to podstawowe narzędzie do pracy każdego użytkownika chromatografu. Strzykawki te wykorzystywane są również do autosamplerów. W ofercie posiadamy strzykawki do HPLC w pojemnościach- od 25 mikrolitrów do 2,5 mililitrów. Strzykawki te świetnie sprawdzają się w laboratoriach petrochemicznych, biotechnologicznych, w przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. W zależności od Państwa potrzeb prosimy o składanie zapytań na daną pojemność strzykawki i igły z określonym połączeniem. Jeżeli w swojej codziennej pracy używaj a Państwo igły bądź strzykawki konkretnego producenta prosimy w zapytaniu o podanie typu lub modelu, a my z dostępnych w naszej ofercie akcesoriów zaproponujemy Państwu akcesoria znacznie korzystniejsze cenowo a spełniające wszystkie Państwa wymagania.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.