PL EN

Strzykawki do buforów, modyfikowane, uszczelka PTFE

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Strzykawki do buforów, modyfikowane, uszczelka PTFE

Strzykawki do buforów, modyfikowane, uszczelka PTFE

W zapytaniu ofertowym należy podać parametry podane w tabeli

Volume AD DAD DX C CX TLL TLL-X RQ XL
    25 µl - - 2627517 2606517 2606527 2641517 2643517 2644517 2645517
    50 µl 2605617 2626617 2627617 2606617 2606627 2641617 2643617 2644617 2645617
  100 µl 2605717 2626717 2627717 2606717 2606727 2641717 2643717 2644717 2645717
  250 µl 2605817 2626817 2627817 2606817 2606827 2641817 2643817 2644817 2645817
  500 µl 2605917 2626917 2627917 2606917 2606927 2641917 2643917 2644917 2645917
  1.0 ml 2605017 2626017 2627017 2606017 - 2641017 2643017 2644017 2645017
  2.5 ml 2605037 2626037 - 2606037 - 2641037 2643037 2644037 2645037
  5.0 ml 2605057 - - 2606057 - 2641057 2643057 2644057 2645057
10.0 ml 2605077 - - 2606077 - 2641077 2643077 2644077 2645077
Front Fitting M8x0,75 M8x0,75 Luer 1/4"-28 UNF 1/4"-28 UNF Luer Luer Luer Luer
Side Connection - M6x1 M6x1 - - - - - -
Plunger Top - 6-32 UNC 6-32 UNC - 6-32 UNC - 6-32 UNC + Screw -

Volume H-PD XE XP
 12.5 µl 2666415 - -
    25 µl 2666515 - 2647517
    50 µl 2666615 - 2647617
  100 µl 2666715 - 2647717
  125 µl 2666714 - -
  250 µl 2666815 - 2647817
  500 µl 2666915 2646927 2647917
  1.0 ml 2666014 2646027 2647017
1.25 ml 2666015 - -
  2.5 ml 2666035 2646047 2647037
  5.0 ml 2666055 2646067 2647077
12.5 ml 2666074 - -
Front Fitting Luer 1/4"x28 UNF 1/4"x28 UNF
Plunger Top  6-32 UNC - -
Model Opis
Do buforow Do wyboru parametry podane w tabeli

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.