PL EN

Strzykawki do buforów, uszczelka PE

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Strzykawki do buforów, uszczelka PE

Strzykawki do buforów, uszczelka PE

W zapytaniu ofertowym należy podać parametry podane w tabeli

Volume AD DAD DX C CX TLL TLL-X H-KP RQ XL
    50 µl 2605618 2626618 2627618 2606618 2606628 2641618 2643618 2608616 2644618 2645618
  100 µl 2605718 2626718 2627718 2606718 2606728 2641718 2643718 2608716 2644718 2645718
  250 µl 2605818 2626818 2627818 2606818 2606828 2641818 2643818 2608816 2644818 2645818
  500 µl 2605918 2626918 2627918 2606918 2606928 2641918 2643918 2608916 2644918 2645918
  1.0 ml 2605018 2626018 2627018 2606018 - 2641018 2643018 2608016 2644018 2645018
  2.5 ml 2605038 2626038 - 2606038 - 2641038 2643038 2608036 2644038 2645038
  5.0 ml 2605058 - - 2606058 - 2641058 2643058 2608056 2644058 2645058
10.0 ml 2605078 - - 2606078 - 2641078 2643078 2608076 2644078 2645078
Front Fitting M8x0.75 M8x0.75 Luer 1/4"x28 UNF 1/4"x28 UNF Luer Luer 1/4"x28 UNF Luer Luer
Side Connection - M6x1 M6x1 - - - - - - -
Plunger Top - 6-32 UNC 6-32 UNC - 6-32 UNC - 6-32 UNC - +Screw -

Volume H-PD XE XP
    25 µl 2665515 - -
    50 µl 2665615 - 2647618
  100 µl 2665715 - 2647718
  125 µl 2665714 - -
  250 µl 2665815 - 2647818
  500 µl 2665915 2646928 2647918
  1.0 ml 2665014 2646028 2647018
1.25 ml 2665015 - -
  2.5 ml 2665035 2646048 2647038
  5.0 ml 2665055 2646068 2647078
Front Fitting Luer 1/4"x28 UNF 1/4"x28 UNF
Plunger Top 6-32 UNC - -
Model Opis
uszczelka PE Do wyboru parametry podane w tabeli

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.