PL EN
Wróć

Autoklawy

 • Autoklawy pionowe

  Autoklawy pionowe

  Autoklaw pionowy jest to hermetycznie zamknięty zbiornik, który jest ogrzewany i służy do przeprowadzania rożnych procesów chemicznych. Autoklawy...

  sprawdź
 • Autoklawy poziome

  Autoklawy poziome

  Autoklawy poziome to hermetycznie zamknięty zbiornik, który ogrzewany jest w celu wytworzenia wewnątrz ciśnienia przez parę wodną i służy do...

  sprawdź
Autoklawy są to urządzenia należące do grupy sterylizatorów parowych, ponieważ procesy zachodzące w ich komorach odbywają się dzięki obecności ciepła oraz wody. Jeden z najlepszych sposobów na sterylizację, czy w laboratorium, czy w gabinecie lekarskim lub stomatologicznym, gabinecie kosmetycznym lub fryzjerskim najlepszym sposobem na sterylizację jest użycie autoklawu. Rozgrzana do wysokiej temperatury komora zamienia wodę znajdującą się we wnętrzu w parę wodną, która dokładnie penetruje narzędzia i inne substancje (np. pożywki mikrobiologiczne) poddawane procesowi sterylizacji. Autoklaw powszechnie stosowany jest w medycynie (w gabinetach lekarskich, dentystycznych, w szpitalach) w celu sterylizacji narzędzi chirurgicznych, środków farmaceutycznych oraz płynów. Ważną rolę autoklawy odgrywają także w licznych gałęziach przemysłu w celu przeprowadzania okresowych i ciągłych procesów technologicznych. Autoklawy są szeroko stosowane podczas obróbki żywności, co pozwala uzyskać wysoką jałowość produktów żywnościowych. Autoklaw jest to hermetycznie zamknięty zbiornik, który jest ogrzewany w celu wytworzenia wewnątrz ciśnienia przez tworzącą się wewnątrz parę wodną. Autoklawy laboratoryjne dostępne są na rynku w postaci poziomych lub pionowych urządzeń - podział ten jest ze względu na sposób otwierania drzwi urządzenia. Autoklawy poziome posiadają otwierane w poziomie drzwiczki, a wewnątrz znajduje się zazwyczaj stelaż służący do umieszczania różnej zawartości – zwykle są to tace z narzędziami, autoklawy pionowe otwierane są „do góry”, a zawartość przeznaczoną do sterylizacji wkłada się w nich od góry, zazwyczaj umieszczane są one w specjalnie skonstruowanych pojemnikach wykonanych ze stalowej siatki (wiaderkach lub kubełkach), zapewniających swobodny dostęp pary wodnej do każdego miejsca w obrębie ułożonych tam elementów. Przy normalnym ciśnieniu atmosferycznym temperatura kąpieli wodnej jest ograniczona do 100 °C, w przypadku autoklawów ciśnienie wewnątrz zamkniętego szczelnie układu powoduje, iż woda wrze w znacznie wyższej temperaturze, co pozwala na zachowanie właściwych warunków do przeprowadzenia procesu sterylizacji. Ciśnienie w autoklawie regulowane jest za pomocą automatycznego zaworu ciśnieniowego, w ten sposób, aby nie doprowadzić do powstania niebezpiecznego dla otoczenia ciśnienia. Autoklaw zbudowany jest z naczynia zasadniczego, w którym przeprowadza się proces sterylizacji, pokrywy oraz elementów dodatkowych wyposażenia. Naczynie główne jest to metalowy kocioł z grubymi ściankami. Kocioł jest w stanie wytrzymać bardzo wysokie ciśnienie wewnątrz układu. Pokrywa (drzwiczki) autoklawu wykonana jest z grubościennego materiału i posiada możliwość bardzo solidnego i dokładnego zamknięcia, aby utworzyć mocne i szczelne połączenie. Termometr i manometr wskazują warunki panujące wewnątrz układu, ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa zabezpiecza przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia wewnątrz. Niektóre dostępne modele posiadają automatyczny system poboru wody do wytwornicy pary. Automatyczny system poboru wody powinien być sprzężony z stacją uzdatniania wody, gdyż woda, którą wykorzystuje się w autoklawach powinna być jak najwyższej jakości. Woda używana w autoklawie nie powinna być zanieczyszczona i powodować ryzyka zakamienienia układu autoklawu. Pionowe autoklawy są bardzo często wykorzystywane do sterylizacji różnorodnych materiałów znacznych rozmiarów, jak również do sterylizacji pożywek bakteryjnych. W autoklawach elementy składowe wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej klasy AISI-304, oraz z innych bardzo odpornych materiałów. Ważne jest aby wszystkie elementy jakie mają styczność z wodą nie ulegały korozji i aby pozwalały na długotrwałe bezawaryjne użytkowanie.  Sterowanie procesami sterylizacji zachodzi automatycznie poprzez zastosowanie mikroprocesora oraz wyświetlacza za pomocą którego następuje programowanie urządzenia. Urządzenie może posiadać wiele różnorodnych programów sterylizacji, które dostosowane są do danego rodzaju i masy załadunku, a także mogą być wyposażone w programowalny auto-start z opóźnionym działaniem, za pomocą którego można zaprogramować np. włączenie urządzenia w kolejnym dniu o poranku przed przyjściem laboranta do pracy. Pokrywa autoklawu pionowego otwierana jest horyzontalnie, zapewniając maksymalną ergonomię pracy oraz minimalizując ryzyko poparzenia się parą. Autoklawy poziome posiadają otwierane „standardowo” w poziomie drzwiczki, a wewnątrz znajduje się stelaż służący do umieszczania różnych tac z zawartością, która ma zostać poddana procesowi sterylizacji. Sterowanie autoklawów poziomych zachodzi zazwyczaj automatycznie dzięki zastosowaniu wewnątrz komory licznych mikroprocesorów. Autoklawy poziome najczęściej stosowane są w gabinetach lekarskich, chirurgicznych, dentystycznych, kosmetycznych i fryzjerskich i niezwykle istotne jest aby obsługa tych urządzeń była prosta, intuicyjna i aby użytkownik miał jak najmniej z nią problemów. Urządzenia mogą być wyposażone w programowalny auto-start z opóźnieniem. Dużym atutem jest zastosowanie hydraulicznego systemu blokowania drzwi podczas wystąpienia nadciśnienia w komorze procesorowej oraz czujnik otwartych drzwiczek. Niektóre dostępne modele posiadają automatyczny system poboru wody do wytwornicy pary, trzy czujniki temperaturowe oraz włącznik próżni, dodatkowo gwarantuje jeszcze większy poziom bezpieczeństwa podczas sterylizacji, co jest niesamowicie ważne, zważywszy na fakt iż wiele urządzeń jest użytkowane bezpośrednio w gabinecie. Automatyczny system poboru wody powinien być sprzężony ze stacją uzdatniania wody, gdyż woda, którą wykorzystuje się w autoklawach powinna być najwyższej jakości, nie powinna być zanieczyszczona oraz nie powinna powodować ryzyka zakamienienia układu autoklawu poziomego. Właściwy przebieg procesu sterylizacji jest niezwykle istotny. W przypadku, gdyby podczas wykonywania sterylizacji nastąpiło jakieś zakłócenie np. brak prądu, w takim przypadku narzędzia i inne elementy mogą nie zostać prawidłowo wysterylizowane, a w takim przypadku mogą stanowić zagrożenie n. dla kolejnego pacjenta. W ofercie naszej firmy znajda Państwo dodatkowo specjalne testy, które są niezbędne przy przeprowadzaniu sterylizacji parą wodną. Test w postaci papierowego paska z atramentowym wskaźnikiem aktywuje się przy procesie sterylizacji parą wodną w temperaturze 121ºC i 134ºC; test pod wpływem pary wodnej zmienia zabarwienie z jasnobeżowego na czarne, co wskazuje na ekspozycję testy w cyklu o określonych wartościach parametrów krytycznych. Wskaźnik testowy powinien być umieszczony w pakiecie w miejscu najtrudniej dostępnym dla pary wodnej, natomiast wskaźnik 10 cm umieszcza się umieścić w pakiecie lub torebce sterylizacyjnej. Pakiet – jest to przygotowany zestaw narzędzi umieszczony w specjalnym papierowym rękawie. Papierowo-foliowy rękaw może być różnych wielkości – dostosowany do wielkości danego zestawu narządzi. Rękawy wykonane są z wysokiej jakości przezroczystego laminatu foliowego o różnym zabarwieniu, który jest odporny na rozerwanie, a przy okazji pozwala na łatwą identyfikację zawartości. Spodnia warstwa rękawa to papier medyczny, który wykazuje dużą wytrzymałość na wilgoć jaka panuje wewnątrz sterylizatora parowego. Dla niektórych rodzajów rękawów chemiczne wskaźniki sterylizacji są umieszczane wraz z narzędziami.  Możliwość aseptycznego, bezpyłowego otwarcia opakowania gwarantuje bezpieczeństwo nawet na bloku operacyjnym. Dodatkowo bardzo istotne jest aby dokumentować każdy krok w przeprowadzanym procesie sterylizacji. Ważne jest aby prowadzić dziennik sterylizacji i poszczególne elementy całego procesu były nie tylko dokumentowane pod kontem daty i godziny wykonania, ale również aby można było zidentyfikować osobę przeprowadzającą i nadzorującą dany proces. Oferowane przez naszą firmę autoklawy zazwyczaj posiadają 2-letnią gwarancję. Nasz wykwalifikowany serwis dokonuje instalacji i przeglądów autoklawów zarówno pionowych jak i poziomych. Nasi doradcy handlowi pomogą w doborze optymalnego urządzenia, zgodnego z Państwa zapotrzebowaniem.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.