PL EN

Autoklawy seria Classic 2100

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

 • Łatwość obsługi
 • Klasa N
 • Całkowita automatyzacja
 • Niewielka waga

Autoklawy serii Classic 2100 to funkcjonalne oraz proste w obsłudze sterylizatory parowe o szerokim zastosowaniu w laboratoriach medycznych, diagnostycznych, przemysłowych, a także gabinetach kosmetycznych, stomatologicznych czy też weterynaryjnych. Wszystkie są autoklawami klasy N.

Cechy charakterystyczne:

 • Łatwość obsługi – specjalne szkolenie nie jest konieczne
 • Klasa N autoklawów
 • Całkowita automatyzacja procesu sterylizacji
 • Krótka wymagana przerwa między procesami sterylizacji (tylko 5 min)
 • Wygodne uchwyty ułatwiające przenoszenie
 • Niewielka waga i stosunkowo duża komora robocza

 

Zabezpieczenia:

 • Elektroniczny detektor wyłącza zasilanie w przypadku zbyt małej ilości wody
 • Podwójny bezpiecznik termiczny zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi temperatury
 • Sprężony system mechanicznego zamknięcia zapobiega możliwości otwarcia pokrywy w czasie trwania cyklu
 • Gasket Offset Device zabezpiecza przed nadmiernym ciśnieniem przy nieprawidłowym załadowaniuAtesty:

 • IEC 601
 • DIN 58946
 • EMC: EN 50081-1
 • EN 50082-1
 • prEN 50082-2
 • BS 3970 Part 4


Dane techniczne:

Classic 2100 1 2 4 47 48 134
Pojemność [l] 9 12 12 9 12 9
Wysokość [mm] 335 420 420 340 420 335
Szerokość [mm] 340 340 340 335 340 340
Waga maksymalna netto [kg] 5,35 6,00 6,26 5,64 6,30 5,50
Średnica komory [mm] 210 210 210 210 210 210
Wysokość komory [mm] 230 270 270 230 270 230
Maks. długość sterylizowanych instrumentów [mm] 228 268 268 228 268 228
Maks. ładowność [kg] 3 4 4 3 kg / 1 x 500 ml 4 kg / 2 x 500 ml 3
Temperatura sterylizacji [°C] 126 126 126 121 121 134
Minimalny cza sterylizacji [min] 11 11 11 28 28 3
Czas trwania całego cyklu sterylizacji [min] 22 22 22 70 70 20
Ciśnienie [bar] 1.4 1.4 1.4 1.05 1.05 2,2
Napięcie zasilania [V] 230 230 230 230 230 230
Pobór mocy [W] 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Pokrywa z termometrem oraz manometrem Nie Nie Tak Nie Nie Tak
Koszyk Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Sterylizacja pożywek Nie Nie Nie Tak Tak Nie
Wymagana ilość wody destylowanej [l] 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
Model Pojemność
1 9 [L]
2 12 [L]
4 12 [L]
47 9 [L]
48 12 [L]
134 9 [L]

Zobacz również

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.