PL EN

Autoklawy serii AE-DRY

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Autoklawy automatyczne
 • Sterylizacja materiałów stałych
 • Funkcja suszenia
 • Automatyczne zasilanie zbiornika wodnego i napełnianie komory

Karta producenta do pobrania <- kliknij

Automatyczne autoklawy pionowe AE-DRY zapewniają doskonałą wydajność procesu sterylizacji. Przeznaczone są do sterylizacji szerokiej gamy materiałów stałych, takich jak nieopakowane i opakowane produkty, małe porowate przedmioty, szkło, plastik, przedmioty metalowe i worki na odpady. Funkcja suszenia i automatyczne dostosowanie poziomu wody skracają czas pracy.

 

Dane techniczne:

 • Komora sterylizacyjna wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316L
 • Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
 • Urządzenia sterowane cyfrowym mikroprocesorem PID, z 4 predefiniowanymi i 6 edytowalnymi programami, regulowanymi według czasu, temperatury, czasu suszenia i rodzaju cyklu (ciała stałe i ciecze)
 • Alfanumeryczny ekran LCD pokazujący parametry sterylizacji, alerty i błędy
 • Specjalny program do sterylizacji pożywek agarowych w temperaturze 40-80 ºC
 • Programowany start (24h)
 • Złącze RS232 na PC / drukarkę i programowanie sterujące (opcjonalnie)
 • Cykle z próżnią wstępną i końcowym suszeniem za pomocą pompy próżniowej i płaszcza grzewczego
 • Zbiornik na wodę do automatycznego zasilania komory sterylizacyjnej (opcjonalne automatyczne zasilanie zbiornika wody)
 • Filtr bakteriologiczny wlotu powietrza
 • Sterylizacja nieopakowanych i opakowanych ciał stałych, małych porowatych i pustych przedmiotów, szkła, tworzyw sztucznych, płynów i worków na odpady laboratoryjne

Model AE-28-DRY AE-50-DRY AE-75-DRY AE-110-DRY AE-150-DRY
Pojemność [l] 33/31 55/50 79/75 115/110 175/153
Wymiary komory (Ø x W) [mm] 300 x 420 300 x 690  400 x 580 400 x 830  500 x 760 
Wymiary zewnętrzne (D x G x W) [mm] 505 x 580 x 1110 505 x 580 x 1290 610 x 700 x 1185 610 x 700 x 1435 750 x 820 x 1400
Temp. [°C] 100 - 134 
Ciśnienie max. [Barg] 2,1
Moc [W] 2000 3200 4500 6000
Waga [kg] 90 110 140 180 265
Napięcie [V] 230 400
Model Pojemność
AE-28 DRY 33/31 l
AE-50 DRY 55/50 l
AE-75 DRY 79/75 l
AE-110 DRY 115/110 l
AE-150 DRY 175/153 l

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.