PL EN

Autoklawy pionowe

 • Autoklawy serii AES

  Autoklawy serii AES

  Producent: Raypa

  Nr kat.:

  Pojemność: 12 l, 28 l, 50 l, 75 l, 110 l, 150 l

  sprawdź
 • Autoklawy serii AE-DRY

  Autoklawy serii AE-DRY

  Producent: RAYPA

  Nr kat.:

  Pojemność: 28 l, 50 l, 75 l, 110 l, 150 l

  sprawdź
 • Autoklawy serii AE-B

  Autoklawy serii AE-B

  Producent: RAYPA

  Nr kat.:

  Pojemność: 50 l, 75 l, 110 l, 150 l

  sprawdź
 • Autoklawy serii AES RFG

  Autoklawy serii AES RFG

  Producent: RAYPA

  Nr kat.:

  Pojemność: 28 l, 50 l, 75 l, 110 l, 150 l

  sprawdź
 • Autoklawy Classic Standard

  Autoklawy Classic Standard

  Producent: Majer

  Nr kat.:

  Pojemność: 9 l

  Opcje: Czas efektywnej sterylizacji 11 min, Czas efektywnej sterylizacji 3,5 min

  sprawdź
 • Autoklawy Classic Extend/ Extend Plus

  Autoklawy Classic Extend/ Extend Plus

  Producent: Majer

  Nr kat.:

  Pojemność: 12 l

  Opis: koszyk, koszyk, manometr, termometr

  sprawdź
 • Autoklawy Media Standard

  Autoklawy Media Standard

  Producent: Majer

  Nr kat.:

  Pojemność: 9 l, 12 l

  Opcje: Cykle sterylizacji 28 min przy 121°C

  sprawdź
 • Autoklawy TLV basic

  Autoklawy TLV basic

  Producent: Raypa

  Nr kat.:

  Wymiary: 400 x 450 mm , 400 x 650 mm, 500 x 600 mm, 500 x 850 mm

  Pojemność: 56 l, 81 l, 118 l, 155 l

  sprawdź
 • Autoklawy TLV PD

  Autoklawy TLV PD

  Producent: Raypa

  Nr kat.:

  Wymiary: 400 x 450 mm , 400 x 650 mm, 500 x 600 mm, 500 x 850 mm

  Pojemność: 56 l, 81 l, 118 l, 155 l

  sprawdź
 • Autoklawy TLV FA

  Autoklawy TLV FA

  Producent: Raypa

  Nr kat.:

  Wymiary: 400 x 450 mm , 400 x 650 mm, 500 x 600 mm, 500 x 850 mm

  Pojemność: 56 l, 81 l, 118 l, 155 l

  sprawdź

Autoklawy pionowe to urządzenia wykorzystywane do sterylizacji różnorodnych materiałów w systemie pionowym. Komora, obudowa oraz pokrywa autoklawów pionowych wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej AISI-304. Sterowanie procesami sterylizacji zachodzi automatycznie poprzez zastosowanie mikroprocesora. Urządzenie posiada 6 różnorodnych programów sterylizacji a także programowalny auto-start 24 godzinny. Pokrywa autoklawu pionowego otwierana jest horyzontalnie, zapewniając maksymalną ergonomię pracy oraz minimalizując ryzyko poparzenia się parą. Autoklawy są doskonale zabezpieczone gdyż posiadają zawór bezpieczeństwa, czujnik otwartej pokrywy  a także termostat.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.