PL EN

Autoklawy TLV FA

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Zintegrowany generator pary
  • Dotykowy panel sterowania
  • Filtr przeciwbakteryjny
  • Łączność z komputerem
  • Filtracja spalin
SERIA TLV-FA Z SYSTEMEM SZYBKIEGO CHŁODZENIA
Jest to idealny autoklaw do sterylizacji płynów dzięki systemowi dużej prędkości. Wszechstronny do ciał stałych i cieczy. Sterylizacja cieczy jest złożona, która wymaga precyzyjnej kontroli temperatury płynu i dobrego zarządzania równowagą termiczną podczas etapów działania w trybie najszybszym czasie.

Cechy charakterystyczne:


• Zintegrowany generator pary (oddzielony w obudowie) z automatycznym przelewaniem
• 7-calowy pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy
• Łączność z komputerem, chmurą, intranetem, LIMS 
• Filtr bakteriobójczy
• Automatyczny system blokowania / odblokowywania z drzwiami ze wspomaganiem mechanicznym
• Kółka z hamulcem
• Filtracja spalin
• Chłodzony wodą zrzut
• Obwód chłodniczy wężownicy
• Wewnętrzny wentylator promieniowy
• Elastyczny czujnik temperatury PT-100
• Balast powietrzny

Dane techniczne TLV FA
Zakres temperatur pracy 100 - 140 ºC
Maksymalna temperatura / ciśnienie 143 ºC / 2,9 barg
Zintegrowany generator pary oddzielony w obudowie Tak
Szybkie chłodzenie Tak
Filtracja powietrza wywiewanego Tak
Autouzupełnianie: automatyczne podawanie wody oczyszczonej do wytwarzania pary Tak
Konstrukcja pokrywy i zbiornika ciśnieniowego 316 l
Automatyczne sterowanie mikroprocesorem Tak
Pompa próżniowa z pierścieniem wodnym Nie
Wewnętrzny wentylator promieniowy Tak
Elastyczny czujnik temperatury PT-100 Tak
Liczba programów sterylizacji 50
Obliczanie wartości FO w połączeniu z elastycznym PT-100 Tak
Model Wymiary Pojemność Waga Napięcie
TLV FA 50 400 x 450 mm 56 l 140 Kg 230 (1P+N+E) V
TLV FA 75 400 x 650 mm 81 l 150 kg 230 (1P+N+E) V
TLV FA 110 500 x 600 mm 118 l 195 Kg 400 (3P+N+E) V
TLV FA 150 500 x 850 mm 155 l 210 Kg 400 (3P+N+E) V

Zobacz również

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.