PL EN

Autoklawy serii AES

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Autoklawy półautomatyczne
 • Bezpieczeństwo pracy
 • Program do sterylizacji pożywek agarowych
 • Złącze RS232 na PC / drukarkę

Karta producenta do pobrania <- kliknij

Półautomatyczne autoklawy pionowe AES mogą być stosowane w placówkach edukacyjnych i medycznych oraz instytutach badawczych.

Przeznaczone są do sterylizacji szerokiej gamy płynnych i stałych materiałów, takich jak: pożywki, wyroby szklane, tworzywa sztuczne, urządzenia metalowe, worki na odpady i inne przedmioty laboratoryjne. Zostały zaprojektowane z myślą o łatwej obsłudze i bezpieczeństwie użytkownika.

Dane techniczne:

 • Komora sterylizacyjna wykonana ze stali nierdzewnej AISI-316L
 • Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej AISI-304
 • Sprzęt sterowany cyfrowym mikroprocesorem PID, z 4 predefiniowanymi i 6 edytowalnymi programami, regulowanymi według czasu, temperatury i rodzaju cyklu (ciała stałe lub płyny)
 • Alfanumeryczny ekran LCD pokazujący parametry sterylizacji, alerty i błędy
 • Specjalny program do sterylizacji pożywek agarowych w temperaturze 40-80 ºC
 • Programowany start (24h)
 • Złącze RS232 na PC / drukarkę i programowanie sterujące (opcjonalnie)
 • Ręczny przycisk uwalniania pary
 • Ręczny zawór spustowy
 • Ręczne napełnianie komory sterylizacyjnej wodą
 • Siatka ochronna na element grzejny
 • Zakres czasu trwania cyklu: 1-250 minut
 • Odpowiedni do sterylizacji pożywek, naczyń szklanych, płynów, plastiku, narzędzi metalowych i worków na odpady laboratoryjne


Model AES-28 AES-50 AES-75 AES-110 AES-150
Pojemność [l] 33/31 55/50 79/75 115/110 175/153
Wymiary komory (Ø x W) [mm] 300 x 440 300 x 710 400 x 600 400 x 850 500 x 780
Wymiary zewnętrzne (D x G x W) [mm] 505 x 580 x 1110 505 x 580 x 1290 610 x 700 x 1185 610 x 700 x 1435 750 x 820 x 1400
Temp. [°C] 100 - 134 
Ciśnienie max. [Barg] 2,1
Moc [W] 2000 3200 4500 6000
Waga [kg] 75 90 115 135 230
Napięcie [V] 230 400
Model Pojemność
AES 28 33/31 l
AES 50 55/50 l
AES 75 79/75 l
AES 110 115/110 l
AES 150 175/153 l

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.