PL EN
Wróć

Wagi przemysłowe

 • Waga przemysłowa Valor 1000

  Waga przemysłowa Valor 1000

  Producent: OHAUS

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg

  Dokładność odczytu: 0,5 g, 1 g, 2 g, 10 g

  sprawdź
 • Waga przemysłowa Valor 2000

  Waga przemysłowa Valor 2000

  Producent: OHAUS

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: 1,5 kg, 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg

  Dokładność odczytu: 0,2 g, 0,5 g, 1 g

  sprawdź
 • Waga przemysłowa Catapult 1000

  Waga przemysłowa Catapult 1000

  Producent: OHAUS

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: 9 kg, 20 kg, 75 kg

  Dokładność odczytu: 5 g, 10 g, 50 g

  sprawdź
 • Waga przemysłowa Catapult 5000

  Waga przemysłowa Catapult 5000

  Producent: OHAUS

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: 6 kg, 30 kg, 50 kg, 200 kg, 100 kg

  Dokładność odczytu: 2 g, 10 g, 20 g, 100 g, 50 g

  sprawdź
 • Waga przemysłowa SD

  Waga przemysłowa SD

  Producent: OHAUS

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: 35 kg, 75 kg, 200 kg

  Dokładność odczytu: 20 g, 50 g, 100 g

  sprawdź
 • Waga przemysłowa Defender 5000 - przenośna

  Waga przemysłowa Defender 5000 - przenośna

  Producent: OHAUS

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: 3 / 6 kg, 6 / 15 kg, 15 / 30 kg, 30 / 60, 30 / 60 kg, 60 / 150 kg

  Dokładność odczytu: 1 / 2 g, 2 / 5 g, 5 / 10 g, 10 / 20 g, 20 / 50 g, 0,2 / 0,5 g, 0,5 / 1 g

  sprawdź
 • Waga przemysłowa Defender 6000 - przenośna

  Waga przemysłowa Defender 6000 - przenośna

  Producent: OHAUS

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg, 60 kg, 150 kg

  Dokładność odczytu: 0,5 g, 1 g, 2 g, 10 g, 20 g, 50 g

  sprawdź
 • Waga przemysłowa Defender 2000

  Waga przemysłowa Defender 2000

  Producent: OHAUS

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: 30 kg, 60 kg, 150 kg, 300 kg, 600 kg

  Dokładność odczytu: 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g

  sprawdź
 • Waga przemysłowa Defender 5000

  Waga przemysłowa Defender 5000

  Producent: OHAUS

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: 6 kg, 15 kg, 30 kg, 60 kg, 150 kg, 300 kg, 600 kg

  Dokładność odczytu: 1 / 2 g, 2 / 5 g, 5 / 10 g, 10 / 20 g, 20 / 50 g, 50 / 100 g, 100 / 200 g, 0,2 / 0,5 g, 0,5 / 1 g

  sprawdź
 • Waga przemysłowa Defender 6000

  Waga przemysłowa Defender 6000

  Producent: OHAUS

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg, 60 kg, 150 kg

  Dokładność odczytu: 0,5 g, 1 g, 2 g, 10 g, 20 g, 50 g

  sprawdź
 • Waga przemysłowa Defender 6000 XW

  Waga przemysłowa Defender 6000 XW

  Producent: OHAUS

  Nr kat.:

  Zakres pomiarowy: 3 kg, 6 kg, 15 kg, 30 kg, 60 kg, 150kg, 150 kg

  Dokładność odczytu: 0,5 g, 1 g, 2 g, 10 g, 20 g, 50 g

  sprawdź
Waga przemysłowa przeznaczona jest do wyznaczenia masy ciała w procesach produkcyjnych. Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przetwórczych, takich jak branża spożywcza, budowlana czy chemiczna. Zapewnia kontrolę nad przebiegiem procesu, ale ułatwia również transport, dzięki czemu pozwala na zwiększenie wydajności oraz jakości usług. Urządzenie może mieć różną konstrukcję oraz wymiary, w zależności od warunków pracy oraz przeznaczenia. Projektowane jest z uwzględnieniem specyfiki pracy, z wykorzystaniem materiałów odpornych na ciężkie warunki (wibracje, praca na zewnątrz, wilgotność). Wiele modeli posiada wysoką klasę szczelności, dzięki czemu mogą być myte oraz czyszczone pod ciśnieniem. Zachowanie odpowiedniej higieny urządzeń jest niezwykle ważne w przemyśle spożywczym czy też farmaceutycznym. Również czujniki znajdujące się w wadze są odpowiednio zabezpieczone specjalną obudową, która zapewnia ich długą żywotność. Wszystkie modele posiadają czytelne wyświetlacze LED lub LCD, które mogą być dodatkowo podświetlane. Zapewnia to wygodny i precyzyjny odczyt wartości zmierzonej. Oprogramowanie wag ma często fabrycznie zaimplementowane odpowiednie programy takie jak ważenie, liczenie czy też automatyczne tarowanie itp. Obsługa wagi odbywa się poprzez panel, który zapewnia intuicyjną oraz prosta pracę z urządzenie, często jest on również odporny na uszkodzenia mechaniczne, ze względu na trudne warunki pracy. Wśród dostępnych rozwiązań znajdują się wagi z legalizacją oraz bez. Wśród wag przemysłowych wyróżnić można modele paletowe, które przeznaczone są do ważenia produktów umieszczonych na palecie. Wykazują one odporność na wysokie obciążenia. Wykorzystuje się je głównie w magazynach czy też na halach produkcyjnych. Kolejnym wariantem są wagi platformowe, które świetnie sprawdzą się podczas pomiarów większych gabarytów. Posiadają dużą powierzchnię nośną. Dostępne są w wielu konfiguracjach, dopasowanych pod wymogi danej gałęzi przemysłu. Występują wsród nich modele z małą platformą, dużą platformą, z miernikiem, z wysięgnikiem. Następną alternatywą są wagi liczące, które oprócz bieżącej masy produktu liczą również ilość sztuk. Najczęściej posiadają one algorytm uczenia, dzięki któremu możliwe jest korygowanie błędów oraz bibliotekę, która umożliwia rejestr 1000 produktów (rozróżniane ze względu na ich unikatowe cechy). Urządzenia te można podłączyć do komputera i drukarki. 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.