PL EN

Waga przemysłowa Valor 2000

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • waga bez legalizacji
 • wiele modeli
 • wodoodporna
 • akumulator wewnętrzny wbudowany
 • dwustronny wyświetlacz LED
 • posiada Certyfikat Bezpieczeństwa Żywności (NSF)
 • jednostka miary: g
Waga przemysłowa Valor 2000 jest wagą kompaktową. Przeznaczona jest do pracy przy żywności. Nadaje się do stosowania w środowisku suchym jak i mokrym (wodoodporna konstrukcja flow-thru oraz IPX8). Występuje w wariancie z obudową wykonaną ze stali nierdzewnej lub tworzywa ABS. Wyposażona jest w duży, dwustronny wyświetlacz LED, który zapewnia wygodny odczyt wartości. Czas stabilizacji odczytu jest krótszy niż 0,5s, dzięki czemu możliwa jest praca naprzemienna dwóch osób stojących na przeciwko siebie. Klawiatura wagi jest wykonana z poliwęglanu, dzięki czemu jest ona odporna na uszkodzenia mechaniczne. 

Waga nie posiada skomplikowanych opcji, dzięki czemu jej obsługa jest łatwa i intuicyjna. Na panelu znajdują się dwa klawisze: on/off oraz tara. Posiada ona również cztery nóżki, wykonane z antypoślizgowego tworzywa, z możliwością regulacji ich wysokości. Gwarantuje to stabilne ustawienie wagi w trudnych warunkach produkcyjnych.

Wagi tej serii posiadają jedną jednostkę miary do wyboru: g

Cechy urządzenia:
 • programy: ważenie, ważenie kontrolne (modele XW) 
 • wyświetlacz: dwustronny wyświetlacz LED
 • zasilanie: zasilacz AC (w zestawie) oraz wbudowany akumulator
 • komunikacja: brak
 • konstrukcja: tworzywo ABS / stal nierdzewna (obudowa), stal nierdzewna (szalka)
 • dodatkowe: poziomica umieszczona na przednim panelu, automatycznie zamykająca się zaślepka - ochrona gniazda zasilania, uchwyty transportowe

Dane techniczne modeli:
Model Max zakres pomiarowy [kg] Działka elementarna d [g] Legalizacja Rozmiar szalki [mm] Akumulator wewnętrzny
V22XWE1501T - stal nierdzewna 1,5 0,2 nie 190 x 242 tak
V22PWE1501T - ABS 1,5 0,2 nie 190 x 242 tak
V22XWE3T - stal nierdzewna 3 0,5 nie 190 x 242 tak
V22PWE3T - ABS 3 0,5 nie 190 x 242 tak
V22XWE6T - stal nierdzewna 6 1 nie 190 x 242 tak
V22PWE6T - ABS 6 1 nie 190 x 242  tak
V22XWE15T - stal nierdzewna 15 2 nie 190 x 242 tak
V22PWE15T - ABS 15 2 nie 190 x 242 tak
V22XWE30T - stal nierdzewna 30 5 nie 190 x 242 tak
V22PWE30T - ABS 30 5 nie 190 x 242 tak
Model Zakres pomiarowy Dokładność odczytu
V22XWE1501T 1,5 kg 0,2 g
V22PWE1501T 1,5 kg 0,2 g
V22XWE3T 3 kg 0,5 g
V22PWE3T 3 kg 0,5 g
V22XWE6T 6 kg 1 g
V22PWE6T 6 kg 1 g
V22XWE15T 15 kg 2 g
V22PWE15T 15 kg 2 g
V22XWE30T 30 kg 5 g
V22PWE30T 30 kg 5 g

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.