PL EN

Waga przemysłowa Defender 6000 - przenośna

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • waga bez legalizacji / z legalizacją - w zależności od modelu
 • wiele modeli
 • konstrukcja ze stali nierdzewnej 316
 • obudowa miernika z tworzywa - poliwęglan
 • zgodny z NSF i HACCP
 • jednostki miary do wyboru: g, kg, lb, oz, t
Waga przemysłowa Defender 6000 to waga przenośna o klasie szczelności IP68/IP69K. Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym. Konstrukcja ze stali nierdzewnej 316, hermetycznie zamknięty czujnik tensometryczny oraz wysoka klasa szczelności zapewniają odporność na intensywne mycie i czyszczenie pod ciśnieniem. Części są odporne na korozje, co jest istotne w branży chemicznej oraz spożywczej. Wyposażone są w wyświetlacz o bardzo szybkim czasie stabilizacji (ok. 1 sekundy), co umożliwia spełnienie najwyższych obowiązujących wymogów. Dodatkowo ekran posiada funkcję podświetlania, znajdują się na nim również ikony trybów pracy, co zapewnia wygodne i intuicyjne użytkowanie. Produkt zapewnia również łatwą komunikację z komputerem, ponieważ możliwe jest przesyłanie danych bez otwierania hermetycznej obudowy miernika - przy pomocy podczerwieni. 

Wagi tej serii posiadają następujące jednostki miary do wyboru: g, kg, lb, oz, t


Cechy urządzenia:
 • programy: ważenie, liczenie sztuk z optymalizacją APW, ważenie procentowe, ważenie kontrolne, liczenie kontrolne, ważenie dynamiczne/wstrzymanie wyświetlacza
 • wyświetlacz: 6-cyfrowy, 7-segmentowy, LCD z białym podświetleniem
 • zasilanie: 6 baterii typu D (LR20 - w zestawie)
 • komunikacja: opcjonalny zestaw do podczerwieni (IR); protokół GLP/GMP z zegarem czasu rzeczywistego
 • konstrukcja: stal nierdzewna 316 (platforma, kolumna, uchwyt montażowy), poliwęglan (obudowa miernika), tworzywo antypoślizgowe (nóżki)
 • dodatkowe: zabezpieczenie przed przeciążeniem do 150% zakresu nominalnego, wybór ustawień środowiskowych i automatycznego drukowania, automatyczne wyłączenie, automatyczne tarowanie
Dane techniczne modeli:
Model Max zakres pomiarowy [kg] Działka elementarna d [g] Legalizacja Wymiary szalki [mm] Akumulator wewnętrzny
i-D61PW3K1S5 3 0,5 nie 250 x 250 nie
i-D61PW3K1S5-M 3 1 tak - M 250 x 250 nie
i-D61PW6K1S5 6 0,5 nie 250 x 250 nie
i-D61PW6K1S5-M 6 2 tak - M 250 x 250 nie
i-D61PW15K1R5 15 1 nie 300 x 300 nie
i-D61PW15K1R5-M 15 5 tak - M 300 x 300 nie
i-D61PW30K1R5 30 2 nie 300 x 300 nie
i-D61PW30K1R5-M 30 10 tak - M 300 x 300 nie
i-D61PW60K1L5 60 5 nie 500 x 400 nie
i-D61PW60K1L5-M 60 20 tak - M 500 x 400 nie
i-D61PW150K1L5 150 10 nie 500 x 400 nie
i-D61PW150K1L5-M 150 50 tak - M 500 x 400 nie
Model Zakres pomiarowy Dokładność odczytu
i-D61PW3K1S5 3 kg 0,5 g
i-D61PW3K1S5-M 3 kg 1 g
i-D61PW6K1S5 6 kg 0,5 g
i-D61PW6K1S5-M 6 kg 2 g
i-D61PW15K1R5 15 kg 1 g
i-D61PW15K1R5-M 15 kg 5 g
i-D61PW30K1R5 30 kg 2 g
i-D61PW30K1R5-M 30 kg 10 g
i-D61PW60K1L5 60 kg 5 g
i-D61PW60K1L5-M 60 kg 20 g
i-D61PW150K1L5 150 kg 10 g
i-D61PW150K1L5-M 150 kg 50 g

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.