PL EN

Waga przemysłowa Catapult 5000

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • waga bez legalizacji
 • wiele modeli
 • czytelny wyświetlacz LED
 • nierdzewna szalka
 • jednostki miary do wyboru: g, kg, lb
Waga przemysłowa Catapult 5000 jest wagą magazynową, niskoprofilowaną. Świetnie sprawdzi się w czynnościach związanych z nadawaniem oraz odbieraniem paczek oraz innych procesach związanych z ważeniem. Posiada duży, czytelny wyświetlacz LED, z regulacją jasności oraz dużą, odporną na przeciążenia platformę, wykonaną ze stali nierdzewnej. Możliwe jest wyposażenie urządzenia w interfejs RS232, co pozwala na przesyłanie danych do komputera lub drukarki. 

Wagi tej serii posiadają trzy jednostki miary do wyboru: g, kg, lb

Cechy urządzenia:
 • programy: ważenie, sumowanie, ważenie dynamiczne / zapamiętanie wskazania
 • wyświetlacz: 6 cyfr, 7 segmentów, czerwony LED
 • zasilanie: zasilacz AC (w zestawie) lub akumulator ołowiowo-kwasowy (opcja)
 • komunikacja: port RS232 (opcja)
 • konstrukcja: ABS (obudowa), stal nierdzewna (szalka), konstrukcja ze stali malowanej
 • dodatkowe: uchwyt montażowy, możliwość wyboru punktów kalibracji zakresu, funkcja automatycznego wyłączania, cztery przyciski mechaniczne
Dane techniczne modeli:
Model Max zakres pomiarowy [kg] Działka elementarna d [g] Legalizacja Rozmiar szalki [mm] Akumulator wewnętrzny
C51XE6R 6 2 nie 310 x 270 opcjonalnie
C51XE30R 30 10 nie 310 x 270 opcjonalnie
C51XE50R 50 20 nie 310 x 270 opcjonalnie
C51XE200R 200 100 nie 310 x 270 opcjonalnie
C51XE30L 30 10 nie 520 x 400 opcjonalnie
C51XE50L 50 20 nie 520 x 400 opcjonalnie
C51XE100L 100 50 nie 520 x 400 opcjonalnie
C51XE200L 200 100 nie 520 x 400 opcjonalnie
C51XE30X 30 10 nie 900 x 600 opcjonalnie
C51XE50X 50 20 nie 900 x 600 opcjonalnie
C51XE100X 100 50 nie 900 x 600 opcjonalnie
C51XE200X 200 100 nie 900 x 600 opcjonalnie
Model Zakres pomiarowy Dokładność odczytu
C51XE6R 6 kg 2 g
C51XE30R 30 kg 10 g
C51XE50R 50 kg 20 g
C51XE200R 200 kg 100 g
C51XE30L 30 kg 10 g
C51XE50L 50 kg 20 g
C51XE100L 100 kg 50 g
C51XE200L 200 kg 100 g
C51XE30X 30 kg 10 g
C51XE50X 50 kg 20 g
C51XE100X 100 kg 100 g
C51XE200X 200 kg 100 g

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.