PL EN

Waga przemysłowa Valor 1000

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • waga bez legalizacji / z legalizacją - w zależności od modelu
 • wiele modeli
 • zasilanie bateryjne, opcjonalnie zasilacz sieciowy
 • podświetlany wyświetlacz LCD
 • posiada Certyfikat NSF
 • jednostki miary do wyboru: g, kg, lb, oz
Waga przemysłowa Valor 1000 to waga kompaktowa. Świetnie sprawdzi się w lokalach gastronomicznych, w procesie ważenia żywności. Urządzenia te posiadają Certyfikat NSF, może być wykorzystywane w systemach HACCP. Posiada solidną obudowę wykonaną z ABS oraz szalkę ze stali nierdzewnej, którą można zdejmować w celu dokładnego oczyszczenia. Wyposażone jest w podświetlany wyświetlacz LCD, z intuicyjną obsługą przy pomocy dwóch przycisków. W komplecie znajdują się baterie rozruchowe. Waga posiada antypoślizgowe nóżki, z możliwością regulacji ich wysokości. Czas stabilizacji pomiaru ok. 2 s.

Wyświetlacz wag bez legalizacji umożliwia odczyt jedynie od strony operatora, natomiast wagi z legalizacją są dodatkowo wyposażone w wyświetlacz od strony klienta. 

Wagi tej serii posiadają cztery jednostki miary do wyboru: g, kg, lb, oz

Cechy urządzenia:
 • programy: ważenie - możliwość wyboru jednostki masy
 • wyświetlacz: LCD, z białym podświetleniem
 • zasilanie: bateria alkaiczna typu D, zasilacz, akumulator (akcesorium)
 • komunikacja: złącze RS232 (opcjonalnie)
 • konstrukcja: ABS (obudowa), stal nierdzewna (szalka)
 • dodatkowe: wbudowana poziomica, uchwyty transportowe, regulowane stopki

Dane techniczne modeli:
Model Max zakres pomiarowy [kg] Działka elementarna d [g] Legalizacja Wymiary szalki [mm] Akumulator wewnętrzny
V12P3 3 0,5 nie 245 x 190 opcjonalnie
V12P6 6 1 nie 245 x 190 opcjonalnie
V12P15 15 2 nie 245 x 190 opcjonalnie
V12P30 30 5 nie 245 x 190 opcjonalnie
V12P3-M 3 1 tak - M 245 x 190 opcjonalnie
V12P6-M 6 2 tak - M 245 x 190 opcjonalnie
V12P15-M 15 5 tak - M 245 x 190 opcjonalnie
V12P30-M 30 10 tak - M 245 x 190 opcjonalnie
Model Zakres pomiarowy Dokładność odczytu
V12P3 3 kg 0,5 g
V12P6 6 kg 1 g
V12P15 15 kg 2 g
V12P30 30 kg 5 g
V12P3-M 3 kg 1 g
V12P6-M 6 kg 2 g
V12P15-M 15 kg 5 g
V12P30-M 30 kg 10 g

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.