PL EN

Waga przemysłowa Defender 2000

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie


 • waga bez legalizacji
 • wiele modeli
 • konstrukcja lakierowana
 • wyświetlacz LED na wysięgniku
 • akumulator wewnętrzny wbudowany
 • jednostki miary do wyboru: g, kg
Waga przemysłowa Defender 2000 jest wagą platformową, która sprawdzi się w zastosowaniach przemysłowych. Posiada polerowaną platformę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz ramę wykonaną z lakierowanej stali węglowej. Wyposażona jest w czujnik wagowy ze stopniem zabezpieczenia IP65. Dzięki wyświetlaczowi LED, umieszczonemu na wysięgniku, umożliwia łatwe odczytanie wartości, nawet przy słabych warunkach oświetleniowych. Urządzenie może być zasilane zasilaczem AC lub wewnętrznym akumulatorem. 

Wagi tej serii posiadają dwie jednostki miary do wyboru: g, kg

Cechy urządzenia:
 • programy: ważenie, sumowanie, liczenie sztuk
 • wyświetlacz: LED
 • zasilanie: zasilacz AC, akumulator wewnętrzny (w zestawie)
 • komunikacja: RS232 (dostępne jako akcesorium)
 • konstrukcja: tworzywo ABS (terminal), stal nierdzewna 403 (platforma), stal węglowa (rama), antypoślizgowe tworzywo (nóżki)
 • dodatkowe: samodzielne wybieranie punktów kalibracyjnych, funkcja auto-off, zabezpieczenie przeciwprądowe, poziomica umiejscowiona w widocznym miejscu
Dane techniczne modeli:
Model Max zakres pomiarowy [kg] Działka elementarna d [g] Legalizacja Rozmiar szalki [mm] Akumulator wewnętrzny
D24PE30FR 30 5 nie 300 x 500 tak
D24PE60FR 60 10 nie 300 x 500 tak
D24PE60FL 60 10 nie 400 x 500 tak
D24PE150FL 150 20 nie 400 x 500 tak
D24PE150FX 150 20 nie 500 x 600 tak
D24PE300FX 300 50 nie 500 x 600 tak
D24PE300FV 300 50 nie 600 x 800 tak
D24PE600FV 600 100 nie 600 x 800 tak
Model Zakres pomiarowy Dokładność odczytu
D24PE30FR 30 kg 5 g
D24PE60FR 60 kg 10 g
D24PE60FL 60 kg 10 g
D24PE150FL 150 kg 20 g
D24PE150FX 150 kg 20 g
D24PE300FX 300 kg 50 g
D24PE300FV 300 kg 50 g
D24PE600FV 600 kg 100 g

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.