PL EN

Waga przemysłowa Defender 5000

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • waga bez legalizacji / z legalizacją - w zależności od modelu
 • wiele modeli
 • konstrukcja lakierowana
 • obudowa miernika z tworzywa ABS
 • szalka nierdzewna
 • jednostka miary do wyboru: g, kg, lb, t
Waga przemysłowa Defender 5000 jest wagą platformową, która została zaprojektowana w celu usprawnienia procesów ważenia. Doskonale sprawdzi się w czynnościach ważenia na produkcji, przy pakowaniu, inwentaryzacji, wysyłce itp. Seria ta wyposażona jest w zaawansowane funkcję jak np. w pełni konfigurowalny wydruk, wbudowana biblioteka produktów / użytkowników oraz wiele opcji komunikacyjnych. Zarządzenie danymi jest więc ułatwione, dzięki bibliotece, która umożliwia zapisanie 50 000 produktów oraz 1000 profili użytkowników. Czas stabilizacji pomiaru ok. 1s.

Modele tej serii posiadają duży, czytelny i przyjazny użytkownikowi panel, z wyświetlaczem. Urządzenie wspiera pracę operatora, poprzez wyświetlanie tekstowych komunikatów z podpowiedziami. 

Wagi tej serii posiadają cztery jednostki miary do wyboru: g, kg, lb, t


Cechy urządzenia:
 • programy: ważenie, procentowe, liczenie sztuk z auto-optymalizacją APW, ważenie/liczenie kontrolne, ważenie dynamiczne/tryb zatrzymania wyniku na wyświetlaczu, dozowanie
 • wyświetlacz: LCD, graficzny, podświetlenie białe LED
 • zasilanie: wbudowany zasilacz z przewodem zasilającym lub akumulator litowo-jonowy (opcja)
 • komunikacja: standard: port RS232, opcjonalnie: port Ethernet, WiFi, Bluetooth, RS485, USB, drugi port RS232, wyjście analogowe, wyjścia przekaźnikowe
 • konstrukcja: stal nierdzewna 304 (szalka i rama pomostu), tworzywo antypoślizgowe (nóżki)
 • dodatkowe: rozdzielczość ustawiana przez operatora, max dwa zakresy do 3000e, zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe, animacja graficzna do ważenia i liczenia kontrolnego (z możliwością dodatkowej sygnalizacji dźwiękowej), blokada menu, kilka języków do wyboru (dostępny polski), funkcja auto-off, automatyczne tarowanie, ustawienia dotyczące środowiska (filtrowanie)
Dane techniczne modeli:
Model Max zakres pomiarowy [kg] Działka elementarna d [g] Legalizacja Wymiary szalki [mm] Akumulator wewnętrzny
D52P6RQDR1-M 6 1 / 2 tak - M 305 x 305 opcjonalnie
D52P15RQDR1-M 15 2 / 5 tak - M 305 x 305 opcjonalnie
D52P15RQDL2-M 15 2 / 5 tak - M 400 x 400 opcjonalnie
D52P30RQDL2-M 30 5 / 10 tak - M 400 x 400 opcjonalnie
D52P60RQDL2-M 60 10 / 20 tak - M 400 x 400 opcjonalnie
D52P60RQDX2-M 60 10 / 20 tak - M 500 x 500 opcjonalnie
D52P150RQDX2-M 150 20 / 50 tak - M 500 x 500 opcjonalnie
D52P60RQDV3-M 60 10 / 20 tak - M 610 x 610 opcjonalnie
D52P150RQDV3-M 150 20 / 50 tak - M 610 x 610 opcjonalnie
D52P300RQDV3-M 300 50 / 100 tak - M 610 x 610 opcjonalnie
D52P150RTDV3-M 150 20 / 50 tak - M 800 x 600 opcjonalnie
D52P300RTDV3-M 300 50 / 100 tak - M 800 x 600 opcjonalnie
D52P600RTDV3-M 600 100 / 200 tak - M 800 x 600 opcjonalnie
D52P6RQDR1 6 0,2 / 0,5 nie 305 x 305 opcjonalnie
D52P15RQDR1 15 0,5 / 1 nie 305 x 305 opcjonalnie
D52P15RQDL2 15 0,5 / 1 nie 400 x 400 opcjonalnie
D52P30RQDL2 30 1 / 2 nie 400 x 400 opcjonalnie
D52P60RQDL2 60 2 / 5 nie 400 x 400 opcjonalnie
D52P60RQDX2 60 2 / 5 nie 500 x 500 opcjonalnie
D52P150RQDX2 150 5 / 10 nie 500 x 500 opcjonalnie
D52P60RQDV3 60 2 / 5 nie 610 x 610 opcjonalnie
D52P150RQDV3 150 5 / 10 nie 610 x 610 opcjonalnie
D52P300RQDV3 300 10 / 20 nie 610 x 610 opcjonalnie
D52P150RTDV3 150 5 / 10 nie 800 x 600 opcjonalnie
D52P300RTDV3 300 10 / 20 nie 800 x 600 opcjonalnie
D52P600RTDV3 600 20 / 50 nie 800 x 600 opcjonalnie
Model Zakres pomiarowy Dokładność odczytu
D52P6RQDR1-M 6 kg 1 / 2 g
D52P15RQDR1-M 15 kg 2 / 5 g
D52P15RQDL2-M 15 kg 2 / 5 g
D52P30RQDL2-M 30 kg 5 / 10 g
D52P60RQDL2-M 60 kg 10 / 20 g
D52P60RQDX2-M 60 kg 10 / 20 g
D52P150RQDX2-M 150 kg 20 / 50 g
D52P60RQDV3-M 60 kg 10 / 20 g
D52P150RQDV3-M 150 kg 20 / 50 g
D52P300RQDV3-M 300 kg 50 / 100 g
D52P150RTDV3-M 150 kg 20 / 50 g
D52P300RTDV3-M 300 kg 50 / 100 g
D52P600RTDV3-M 600 kg 100 / 200 g
D52P6RQDR1 6 kg 0,2 / 0,5 g
D52P15RQDR1 15 kg 0,5 / 1 g
D52P15RQDL2 15 kg 0,5 / 1 g
D52P30RQDL2 30 kg 1 / 2 g
D52P60RQDL2 60 kg 2 / 5 g
D52P60RQDX2 60 kg 2 / 5 g
D52P150RQDX2 150 kg 5 / 10 g
D52P60RQDV3 60 kg 2 / 5 g
D52P150RQDV3 150 kg 5 / 10 g
D52P300RQDV3 300 kg 10 / 20 g
D52P150RTDV3 150 kg 5 / 10 g
D52P300RTDV3 300 kg 10 / 20 g
D52P600RTDV3 600 kg 20 / 50 g

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.