PL EN
Wróć

Inkubatory CO2

 • Inkubatory CO2 Binder seria CB-S Solid.Line ze sterylizacją termiczną

  Inkubatory CO2 Binder seria CB-S Solid.Line ze sterylizacją termiczną

  Producent:

  Nr kat.:

  Pojemność: 170L, 267L

  Wymiary: 680 x 870 x 715 (S x W x G), 740 x 1020 x 785 (S x W x G)

  sprawdź
 • Inkubatory CO₂ Binder seria CB ze sterylizacją termiczną i sterylizowalnym czujnikiem CO₂

  Inkubatory CO₂ Binder seria CB ze sterylizacją termiczną i sterylizowalnym czujnikiem CO₂

  Producent: Binder

  Nr kat.:

  Pojemność: 53 l, 170 l, 267 l

  sprawdź
 • Inkubatory CO2 Binder seria CBF ze sterylizacją termiczną i regulacją wilgotności

  Inkubatory CO2 Binder seria CBF ze sterylizacją termiczną i regulacją wilgotności

  Producent: Binder

  Nr kat.:

  Pojemność: 170l, 267l

  sprawdź
 • Inkubator CO₂ Leec model touch

  Inkubator CO₂ Leec model touch

  Producent: Leec

  Nr kat.:

  Pojemność: 50 l, 190 l

  Masa: 38 kg, 94.5 kg

  sprawdź
 • Inkubator CO₂ Leec model Precision

  Inkubator CO₂ Leec model Precision

  Producent: Leec

  Nr kat.:

  Pojemność: 50 l, 190 l

  Masa: 38 kg, 94.5 kg

  sprawdź
Inkubator laboratoryjny - inkubator CO2 to urządzenie, które ma za zadanie zapewnić utrzymanie stałych i odpowiednich warunków dla wzrostu komórek i hodowli tkankowych. Inkubator CO2 charakteryzuje się wysoką jakością i solidnym wykonaniem komory urządzenia. Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej, która ma właściwości bakteriobójcze oraz chroni przed korozją i zanieczyszczenia, jako iż procesy kontaminacji muszą zostać ograniczone we wnętrzu urządzenia. Wnętrze inkubatora jest również wykonane ze stali nierdzewnej, a jego wszystkie rogi są zaokrąglone, co zacznie ułatwia utrzymanie czystości i minimalizuje procesy skraplania i zanieczyszczeń. Naturalna konwekcja redukuje ryzyko zanieczyszczenia oraz minimalizuje procesy przerostu kontroli tkankowych. Panel sterowania to regulator PID z cyfrowym wyświetlaczem LED aktualnej temperatury oraz stężenia CO2.
Inkubator laboratoryjny, zwany również inkubatorem CO2, to urządzenie używane w laboratoriach, szczególnie w biologii i medycynie, do hodowli i utrzymania komórek i tkanek przy optymalnych warunkach. Te warunki obejmują określoną temperaturę, wilgotność oraz poziom CO2 (dwutlenku węgla) i O2 (tlenu).
W  inkubatorze CO2 niezbędny do utrzymania odpowiedniego poziomu pH w medium hodowlanym, który jest krytyczny dla przeżycia i funkcji komórek. Optymalna wartość dla większości komórek ssaków wynosi 7,2–7,4, a podwyższone poziomy pomagają utrzymać pH w tym zakresie. Podstawowe inkubatory CO2 utrzymują poziom CO2 na poziomie około 5%.
Zastosowanie inkubatorów CO2 obejmuje:
 1. Hodowla komórek: Inkubatory CO2 są niezbędne w laboratoriach badawczych i klinicznych do hodowli różnych typów komórek, w tym komórek macierzystych, komórek rakowych i komórek nabłonka.
 2. Badania medyczne i biologiczne: Inkubatory CO2 są często używane do prowadzenia różnych badań, takich jak testowanie reakcji komórek na różne substancje, badanie interakcji komórkowych, a także badanie wzrostu i rozwoju komórek.
 3. Produkcja leków: W przemyśle farmaceutycznym inkubatory CO2 są często używane do produkcji biologicznych leków, takich jak szczepionki i przeciwciała monoklonalne.
 4. In vitro: Inkubatory CO2 są również niezbędne w procesach zapłodnienia in vitro, gdzie zarodki są hodowane w inkubatorze przed implantacją do macicy.
 5. Inżynieria tkanek: Inkubatory CO2 są używane do hodowli tkanek na dużą skalę, które mogą być używane do naprawy lub zastąpienia uszkodzonych tkanek u pacjentów.
Dlatego inkubatory CO2 są niezbędnym narzędziem w wielu dziedzinach nauki i medycyny. Standardowy port w które wyposażone jest urządzenie umożliwia wprowadzanie urządzeń zewnętrznych do monitoringu parametrów pracy urządzenia, które kontrolują temperaturę we wnętrzu inkubatora. We wnętrzu inkubatora umieszczona jest tacka z wodą, która zapewnia utrzymanie właściwej wilgotności we wnętrzu urządzenia. Aby zminimalizować rozwój bakterii można umieści w niej płytkę miedzianą lub związki chemiczne z zawartością miedzi. Wszystkie oferowane przez nas urządzenia wyposażone są w czujnik CO₂ w technologii podczerwieni. Czujnik ten oparty jest na technologii podczerwieni (NDIR) i charakteryzuje się doskonałą  selektywnością i niezależnością od poziomu O2. Żywotność tego czujnika może wynosić nawet pięć lat. Czujnik łączy w sobie technologię wykrywania gazu absorpcyjnego w podczerwieni z precyzyjną konstrukcją obwodów optycznych. Charakteryzuje się on jak wysoką czułością, wysoka rozdzielczością, niskim zużyciem energii, szybką reakcja, interferencją pary wodnej, wysoką stabilność , a nade wszytko długą żywotnością sondy w urządzenieniu

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.