PL EN

Inkubatory CO2 Binder seria CB-S Solid.Line ze sterylizacją termiczną

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA TECHNICZNA CB-S 170 PL
KARTA TECHNICZNA CB-S 260 PL
KARTA KATALOGOWA CB-S PLZalety

 • Minimalne ryzyko kontaminacji dzięki sterylizacji termicznej przy 180 °C
 • Stabilne wartości pH dzięki bezbłędnym czujnikom CO₂ pracującym w podczerwieni
 • Wysoka wilgotność do 95% wilg. wzgl.
 • Łatwe i szybkie czyszczenie dzięki bezszwowej komorze wewnętrznej
Inkubatory serii CB-S nadają się do rutynowych zadań w hodowli komórkowej. Dzięki sterylizacji termicznej przy 180 °C są zabezpieczone przed kontaminacją, zaś bezbłędny system pomiarów w podczerwieni (FPI) zapewnia zawsze stabilne wartości pH.

MINIMALNE RYZYKO KONTAMINACJI
Dzięki sterylizacji gorącym powietrzem o temperaturze 180 °C, pełna sterylizacja całego wnętrza po wciśnięciu przycisku. Czujnik CO₂ jest także sterylizowany.

OPTYMALNY WZROST KOMÓREK
Dzięki stabilnej wartości pH, uzyskiwanej poprzez zastosowanie czujników CO₂ o zerowym dryfcie oraz jednorodnemu stężeniu CO₂, zapewnianemu przez głowicę do mieszania gazów BINDER, funkcjonującą na zasadzie Venturiego.

KONCEPCJA WNĘTRZA „MNIEJ OZNACZA WIĘCEJ”
Gwarantuje szybkie i łatwe czyszczenie dzięki formowanej bezszwowej komorze wewnętrznej ze stali nierdzewnej, pozbawionej przeszkadzających elementów wbudowanych. Materiały eksploatacyjne nie są wymagane.

Najważniejsze cechy

 • Zakres temperatury: od +6 °C powyżej temperatury otoczenia do +50 °C
 • Zakres wilgotności: 90 do 95% wilg. wzgl.
 • Samoczynna sterylizacja termiczna przy 180 °C
 • System nawilżania z zabezpieczeniem przeciwzroszeniowym
 • Dysza mieszająca gaz CO₂ z efektem Venturiego
 • Czujnik CO₂ w technologii podczerwieni
 • Wyświetlacz LCD pokazuje temperaturę, CO₂ oraz informacje dodatkowe i alarmy
 • Wewnętrzny rejestrator danych, wartości pomiarowe w otwartym formacie możliwe do odczytu przez USB
 • Szczelnie zamykane drzwi wewnętrzne ze szkła bezpiecznego (ESG)
 • Bezszwowa komora wewnętrzna ze stali nierdzewnej
 • Półki z nierdzewnej blachy perforowanej
 • Urządzenia można wyposażyć w adapter do piętrowego ustawiania
 • System diagnostyczny z alarmem optycznym i akustycznym
 • Interfejs do połączenia z komputerem: Ethernet
 • Bezpotencjałowy styk alarmowy
 • Możliwość ustawiania piętrowego z modelem CB takiej samej wielkości

 

Dane techniczne

CB-S 170

CB-S 260

Pojemność

170 l

267 l

Masa netto

90 kg

122 kg

Wymiar obudowy

715x680x870 mm

785x740x1020 mm

Wymiar wewnętrzny

505x560x600 mm

575x620x750 mm

Zużycie energii przy 37⁰C

45 Wh/h

55 Wh/h

Liczba półek

Stand.2 maks.6

Stand.2 maks.8

Przestrzenna zmienność temperatury 37⁰C

0,3±K

0,4±K

Czas powrotu do zadanych wartości po otwarciu drzwi na 30 s 37⁰C

5 min

9 min

Zakres wilgotności

Od 90 do 95% wilg. wzgl.

Od 90 do 95% wilg. wzgl.

Zakres stężenia CO2

Od 0 do 20 Vol.-%CO2

Od 0 do 20 Vol.-%CO2

Fluktuacja temperatury przy 37⁰C

0,1±K

0,1±K


Wyposażenie opcjonalne

 • Miedziane wyposażenie wewnętrzne, na które składają się wsuwane półki z miedzi i pokryta miedzią kuweta na wodę
 • Adapter do bezpiecznego ustawiania piętrowego, zapewniający oszczędność miejsca
 • Automatyczny zmieniacz butli z gazem, umożliwiający podłączenie dwóch butli z gazem do nawet dwóch inkubatorów
 • Wytrząsarka CO₂ wykonana z części odpornych na korozję, obudowa ze stali nierdzewnej
 • Multi Management Software APT-COM – zarządzanie parametrami urządzeń, ich rejestrowanie i dokumentowanie
 • Usługi – szeroki zakres usług serwisowych zapewnia prawidłowe działanie urządzeń
Model Pojemność Wymiary
CB-S 170 nr kat.: 9040-0189 170L S680 x G715 x W870 mm
CB-S 260 nr kat.: 9040-0191 267L S740 x G785x W1020 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.