PL EN

Inkubator CO₂ Leec model touch

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Sterylizacja w temperaturze 200 ° C
  • Pojemność 50 lub 190 litrów
  • Sterownik ekranu dotykowego
  • Głęboko naciągnięta, bezszwowa elektropolerowana komora
  • Pełne rejestrowanie danych
  • Brak wentylatora co zmniejsza ryzyko zanieczyszczeń
  • Pokryta antybakteryjną farbą biobójczą
  • Czujnik podczerwieni CO₂
  • Ruchoma komora ze stali nierdzewnej
  • Port komunikacji Ethernet ETH

Inkubatory LEEC Safe Touch CO₂ mają w pełni uszczelnioną, jednoczęściową, głęboko tłoczoną komorę, wykonaną ze stali nierdzewnej.

Zewnętrzna obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej i standardowo wyposażona jest w antybakteryjne, poliestrowe lakierowanie proszkowe. Daje to wyjątkową odporność inkubatora CO2 na korozję i zanieczyszczenia.

Wewnętrzne szklane drzwiczki zamykają się na obojętnej, wolnej od lotnych związków organicznych uszczelce i umożliwiają przejrzysty widok do komory bez zakłócania atmosfery wewnętrznej.

Zewnętrzne drzwi mają magnetyczną uszczelkę zapewniającą dobre uszczelnienie. Tylny port dostępu o średnicy 24 mm pozwala bezpiecznie umieścić sondy monitorujące temperaturę w komorze inkubatora CO₂.

6-stronny system ogrzewania bezpośredniego oraz wysoka izolacja termiczna zapewniają najwyższy standard kontroli i stabilności temperatury.

Dzięki cyrkulacji powietrza bez wentylatora, wyeliminowaniu szczelin oraz gładkiemu wykończeniiu jednoczęściowej komory zanieczyszczenia wewnątrz urządzenia są skutecznie wyeliminowane.

Podobnie zastosowanie technik gazu filtrowanego HEPA oraz niezawodnego systemu sterylizacji gorącym powietrzem o temperaturze 200 ° C przyczynia się do wykluczenia zakażeń biologicznych.

Regulację oraz rejestr parametrów w czasie rzeczywistym zapewnia kolorowy, dotykowy ekran PID przekazujący informacje w formacie graficznym i tekstowym.

Porównanie dostępnych modeli:

Dane techniczne T50 T190
Pojemność 50 l 190 l
zakres CO2 0-20% 0-20%
Zakres temperatury 5 ° C powyżej otoczenia do + 60 ° C 5 ° C powyżej otoczenia do + 60 ° C
Stabilność przy 37 ° C ± 0,10 ° C ± 0.1°C
Jednorodność przy 37 ° C ± 0,25 ° C  ± 0.25°C
Napięcie 230V 230V
Moc 350W 380W
Waga netto 38 kg 94,5 kg
Wymiar wewnętrzny 402 x 402 x 300 mm 632 x 686 x 440 mm
Wymiar zewnętrzny 534 x 717 x 460 mm 765 x 862 x 734 mm
Czujnik CO₂ podczerwony podczerwony
Komora Stal nierdzewna 304 elektro-polerowana 316 stopni

 

Model Pojemność Masa Wymiary
T50 50 l 38 kg 534 x 717 x 460 mm
T190 190 l 94.5 kg 765 x 862 x 734 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.