PL EN

Inkubator CO₂ Leec model Precision

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Prosty system sterowania
  • Brak wewnętrznego wentylatora
  • Antybakteryjna farba biobójcza Premium Stainless Steel
  • Wiodąca na rynku opcja dekontaminacji 160 ° C
  • Pojemność komory 50 lub 190 litrów
  • Wysokiej jakości stal nierdzewna
  • 6-stronny system bezpośredniego ogrzewania
  • wyświetlacz LED
  • Komora ze stali nierdzewnej klasy 304
  • dekontaminacja w temperaturze 160 ° C

Inkubator Leec Culture Safe Precision to niezawodne urządzenie charakteryzujące się unikatowym ogrzewaniem.

Wyposażony w nowy, 6-stronny system bezpośredniego ogrzewania z wysoką izolacją zapewniającą najwyższe standardy w zakresie kontroli i stabilności temperatury.

Niezależne, zewnętrzne szklane drzwi pozostają bez kondensacji, dzięki zastosowaniu ich ogrzewania.

Urządzenie posiada prosty do zaprogramowania system sterowania z przejrzystym wyświetlaczem LED i menu programu, dzięki czemu użytkowanie staje się intuicyjne.

Inkubator Leec Culture Safe CO₂ ma w pełni uszczelnioną, elektropolerowaną, głęboko tłoczoną komorę wykonaną ze stali nierdzewnej klasy 304.

Zewnętrzna obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej i posiada antybakteryjne wykończenie farbą proszkową. Dzięki temu inkubator CO₂ ma wyjątkową odporność na korozję i zanieczyszczenie.

Wewnętrzne szklane drzwi do obserwacji zamykają się na obojętnej uszczelce (bez lotnych związków organicznych) oraz  umożliwiają przejrzysty widok zawartości komory bez zakłócania atmosfery wewnętrznej.

Zewnętrzne drzwi wyposażone w magnetyczną uszczelkę zapewniają dobre uszczelnienie. Port dostępu umożliwia bezpieczne wprowadzanie sondy monitorującej temperaturę do komory inkubatora CO₂.

Aby wyeliminować zanieczyszczenia wewnątrz komory zaprojektowano wiodącą na rynku funkcję dekontaminacji na sucho w temperaturze 160 ° C ( Model P190D).

 

Porównanie dostępnych modeli:

Dane techniczne P50 P190
Pojemność 50 l 190 l
Zakres CO2 0-20% 0-20%
Stabilność przy 37 ° C ± 0,10 ° C ± 0,10 ° C
Zakres temperatury 5 ° C powyżej otoczenia do + 60 ° C 5 ° C powyżej otoczenia do + 60 ° C
Jednorodność przy 37 ° C ± 0,25 ° C  ± 0.25°C
Napięcie 230V 230V
Moc 350W 350W
Waga netto 38 kg 94,5 kg
Wymiar wewnętrzny 402 x 402 x 300 mm 632 x 686 x 440 mm
Wymiar zewnętrzny 535 x 736 x 460 mm 765 x 862 x 740 mm
Czujnik CO₂ podczerwony podczerwony
Komora Stal nierdzewna 304 stal nierdzewna 304

 

Model Pojemność Masa Wymiary
P50 50 l 38 kg 535 x 736 x 460 mm
P190 190 l 94.5 kg 765 x 862 x 740 mm

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.