PL EN
Wróć

Piece laboratoryjne

 • Piece komorowe

  Piece komorowe

  Piece komorowe mają zastosowanie przy testowaniu metali szlachetnych, testowaniu materiałów z agresywnymi spalinami, topieniu próbek z agresywnym...

  sprawdź
 • Piece rurowe

  Piece rurowe

  Piece rurowe wykorzystywane są do przeprowadzania testów materiałowych. Dużym atutem tych urządzeń jest możliwość pracy z różnymi atmosferami...

  sprawdź
 • Piece wysokotemperaturowe

  Piece wysokotemperaturowe

  Piece wysokotemperaturowe mają zastosowanie w tworzeniu i zastosowaniu materiałów, które przy procesie produkcyjnym wymagają bardzo wysokich...

  sprawdź
Piec laboratoryjny jest często używanym urządzeniem laboratoryjnym. Piec może być używany do testów kontroli jakości, spopielania, obróbki cieplnej, podgrzewania oraz topnienia metali. Piec laboratoryjny został skonstruowany do pracy w ciężkich warunkach, oraz w wysokich temperaturach nawet do 1400 °C, a jego wyjątkowa konstrukcja zapewnia długą żywotność urządzenia. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej izolacji nagrzewanie się obudowy zostało zminimalizowane. Większość modeli wyposażona jest w przejrzysty wyświetlacz LCD umożliwiający odczyt temperatury, czas pozostały do rozpoczęcia kolejnego etapu czy licznik czasu grzania. Piece wyposażone są także w sygnały dźwiękowe informujące o zakończeniu danego etapu grzania, a także w przypadku wystąpienia błędów. W swojej ofercie posiadamy piece komorowe, rurowe oraz wysokotemperaturowe. W celu odpowiedniej obróbki docelowej próbki, zostaje ona umieszczona w komorze pieca, w której zachodzi pożądany proces. Piec laboratoryjny umożliwia pracę w bardzo wysokich temperaturach, nawet do tysiąca kilkuset stopni Celsjusza. Ten rodzaj sprzętu został skonstruowany do pracy w ciężkich warunkach, a jego konstrukcja ma na celu zapewnienie długotrwałej żywotności urządzenia. W momencie, gdy chcemy próbkę poddać obróbce termicznej powinna ona zostać umieszczona w specjalnym naczyniu laboratoryjnym, wykonanym ze specjalnych gatunków porcelany, kwarcu, grafitu, srebra bądź platyny. Materiał wykonania tygli charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na działanie wysokiej temperatury oraz na gwałtowne jej zmiany. W ofercie naszej firmy znajda Państwo szeroki asortyment piecy laboratoryjnych komorowych, rurowych oraz wysokotemperaturowych. Piece komorowe najczęściej mają zastosowanie przy testowaniu metali szlachetnych, testowaniu materiałów z agresywnymi spalinami, przy badaniu topienia próbek z agresywnymi utleniaczami i dodatkami. Piece te utrzymują jednorodną temperaturę nawet w bardzo wysokich temperaturach sięgających 1400 °C. Dzięki zastosowaniu podwójnych drzwi oraz wentylacji z tyłu urządzenia konstrukcja tego rodzaju pieca jest solidna i funkcjonalna. Elementy grzejne w komorze umieszczone są co najmniej w 2 ścianach, a dla zapewnienia długotrwałego użytkowania stosowane są specjalne osłony ceramiczne lub osłony z węgliku krzemu. Piece te charakteryzują się dużą odpornością mechaniczną oraz dobrym przewodnictwem cieplnym. Niektóre modele posiadają bardzo nowoczesny cyfrowy sterownik programowy umożliwiający regulację rampy grzejnej oraz programowanie czasu. Innym rodzajem piecy są piece rurowe, które wykorzystywane są głównie do przeprowadzania testów materiałowych. Dużym atutem tych urządzeń jest możliwość pracy z atmosferze różnych gazów. Ponadto piece rurowe dzielone posiadają funkcję przyśpieszonego chłodzenia pieca i rur poprzez otwarcie klapy zabezpieczającej umieszczonej na specjalnie skonstruowanej obudowie.   Długość strefy grzania może wynosić nawet do 900 mm. Piece rurowe jednostrefowe umożliwiają pracę w pozycji poziomej. Maksymalna temperatura wypiekania pieców rurowych wynosi do 1300 °C, a wysokiej jakości izolacja elementów grzejnych zapewnia jednolitość temperaturową Innym rodzajem piecy laboratoryjnych są piece wysokotemperaturowe mają zastosowanie w tworzeniu i zastosowaniu materiałów, które przy procesie produkcyjnym wymagają bardzo wysokich temperatur. Piece takie wykorzystywane są głównie do produkcji ceramiki technicznej czy do topienia próbek w tyglach. Urządzenia spełniają bardzo wysokie standardy dotyczące jednorodności i dokładności temperatury, a także powtarzalności procesu. Zastosowanie podwójnych ścian oraz wentylacji umieszczonej z tyłu urządzenia pozwala na utrzymanie niskiej temperatury obudowy pieca. Izolacja wykonana jest z wysoko gatunkowych włókien oraz odporna jest na ogień na dnie pieca wysokotemperaturowego. Temperatura znajdująca się wewnątrz komory może wynosić do 1600 °C. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą oferta.
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.