PL EN

Piece wysokotemperaturowe

 • Piec wysokotemperaturowy ROC

  Piec wysokotemperaturowy ROC

  Producent: Thermconcept

  Nr kat.:

  Średnica rury pomiarowej [mm]: 20 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, 105 mm

  Temp. Max [oC]: 1400, 1500, 1600

  sprawdź
 • Piec wysokotemperaturowy MTMo

  Piec wysokotemperaturowy MTMo

  Producent: MagmaTherm

  Nr kat.:

  Pojemność: 1 l, 3 l, 6 l, 9 l, 16 l, 30 l, 60 l

  Wymiary: 432x826x530 mm, 467x920x634 mm, 502x955x679 mm, 522x975x869 mm, 532x981x889 mm, 582x310x390 mm, 502x995x679 mm, 552x1025x924 mm, 602x1080x999 mm, 672x1190x1059 mm, 672x1190x1059 mm

  sprawdź
 • Piec wysokotemperaturowy MTSiC

  Piec wysokotemperaturowy MTSiC

  Producent: MagmaTherm

  Nr kat.:

  Pojemność: 3 l, 6 l, 9 l, 16 l, 30 l, 60 l

  Wymiary: 494x606x634 mm, 545x636x684 mm, 570x646x634 mm,  620x676x789 mm,  670x726x864 mm, 770x776x964 mm,  570x646x634 mm, 770x776x964 mm

  sprawdź
 • Piec wysokotemperaturowy KLC

  Piec wysokotemperaturowy KLC

  Producent: Thermconcept

  Nr kat.:

  Temp. Max [oC]: 1400, 1500, 1600

  Pojemność: 6 l, 9 l, 15 l, 33 l, 30 l, 28 l

  sprawdź
 • Piec wysokotemperaturowy HTK

  Piec wysokotemperaturowy HTK

  Producent: Thermconcept

  Nr kat.:

  Pojemność: 16 l, 20 l, 40 l, 50 l, 70 l, 100 l, 130 l, 160 l, 220 l, 300 l, 500 l

  Temp. Max [oC]: 1600, 1700, 1700 , 1800

  sprawdź

Piece wysokotemperaturowe mają zastosowanie w tworzeniu i zastosowaniu materiałów, które przy procesie produkcyjnym wymagają bardzo wysokich temperatur. Piece te wykorzystywane są głównie do produkcji ceramiki technicznej czy do topienia próbek w tyglach. Urządzenia spełniają wszystkie wymagane standardy dotyczące jednorodności, dokładności temperatury a także powtarzalności procesu. Zastosowanie podwójnych ścian oraz wentylacji umieszczonej z tyłu urządzenia pozwala na zachowanie niskiej temperatury obudowy. Izolacja wykonana jest z wysokich jakości włókien oraz odporna jest na ogień na dnie pieca wysokotemperaturowego. Temperatura znajdująca się wewnątrz komory sięga do 1600 oC.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.