PL EN

Piec wysokotemperaturowy MTMo

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

  • Temperatura max 1500-1750° C
  • Homogeniczny rozkład ciepła
  • Programowanie z łatwym do zrozumienia menu na 4-liniowym wyświetlaczu LCD
  • Elementy grzejne MoSi2
  • Objętość od 1 do 60l
  • Projekt minimalizacji starzenia elementów grzejnych SiC z regulacją napięcia sterowanego z kątem fazowym
  • Dokładne pomiary i kontrola temperatury za pomocą termopary typu S.
  • ± 1 ° C Dokładność regulacji
  • Komora wewnętrzna wykonana z lekkich cegieł izolacyjnych i płyty ceramicznej

Wysokotemperaturowe piece komorowe MagmaTherm z elementami grzewczymi MoSi2 to idealny wybór dla celów badawczych bądź laboratoryjnych wymagających wysokich temperatur w temperaturze od 1500 ° C do 1750 ° C.

Piece te mogą być stosowane we wszystkich rodzajach procesów, takich jak obróbka cieplna, spiekanie, topienie, utlenianie w obszarach dentystycznych, górniczych, ceramicznych, eksperymentalnych, uniwersyteckich a także w obszarach kontroli jakości.

Urządzenie wyposażone jest w przejrzyste menu na 4-liniowym wyświetlaczu LCD ułatwiające sprawną pracę.

Niezawodny system elementów grzejnych MoSi2 zapewnia precyzyjną regulację napięcia regulowaną kątem fazowym.

Zastosowane technologie umożliwiają szybkie ogrzewanie pieca wysokotemperaturowego przy zimnym starcie.

Dzięki funkcjonalnemu systemowi oprogramowania piec wyposażony jest w kontroler zużycia prądu aby użytkowanie było w pełni bezpieczne.

Dostępne są opcjonalne funkcje, takie jak przyłącze gazu ochronnego, czujnik drzwi, druga termopara a także opcja podnoszenia drzwi bocznych.

 

Porównanie dostępnych modeli:

Dane techniczne Objętość Wymiary
Wewnętrzne
Wymiary
Zewnętrzne
Masa netto Moc Element
Grzewczy
Termoopara Wewnętrzny
Materiał
Izolacyjny
Materiał obudowy Zabezpieczenie elementu grzejnego 
MTMo-1500-1 1 l 100x125x106 mm 432x826x530 mm 73 kg 1.900 W MoSi2  Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1500-3 3 l 115x150x175 mm 467x920x634 mm 81 kg 3.780 W MoSi2  Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1600-1 1 l 100x125x106 mm 432x826x530 mm 73 kg 1.900 W MoSi2 Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1600-3 3 l 115x150x175 mm 467x920x634 mm 96 kg 3.780 W MoSi2 Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1600-6 6 l 150x185x220 mm 502x955x679 mm 110 kg 8.2 W MoSi2 Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1600-9 9 l 170x205x260 mm 522x975x869 mm 136 kg 8.2 W MoSi2 Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1600-16 16 l 200x255x315 mm 532x981x889 mm 150 kg 8.6 W MoSi2 Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1600-30 30 l 250x310x390 mm 582x310x390 mm 170 kg 10.7 W MoSi2 Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1600-60 60 l 320x420x450 mm 582x310x390 mm 185 kg 14.7 W MoSi2 Typ S Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1700-3 3 l 115x150x175 mm 467x920x634 mm 96 kg 5.2 W MoSi2 Typ B Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1700-6 6 l 150x185x220 mm 502x995x679 mm 110 kg 8.9 W MoSi2 Typ B Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1700-9 9 l 170x205x260 mm 502x995x679 mm 136 kg 10 W MoSi2 Typ B Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1700-16 16 l 200x255x315 mm 552x1025x924 mm 165 kg 9.2 W MoSi2 Typ B Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1700-30 30 l 250x310x390 mm 602x1080x999 mm 185 kg 14.3 W MoSi2 Typ B Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1700-60 60 l 320x420x450 mm 672x1190x1059 mm 195 kg 19.5 W MoSi2 Typ B Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1750-3 3 l  115x150x175 mm 467x920x634 mm 96 kg 6.2 W MoSi2 Typ B Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1750-6 6 l 150x185x220 mm 502x995x679 mm 110 kg 10 W MoSi2 Typ B Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1750-9 9 l 170x205x260 mm 522x975x869 mm 136 kg 11 W MoSi2 Typ B Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1750-16 16 l 200x255x315 mm 552x1025x924 mm 165 kg 11.7 W MoSi2 Typ B Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1750-30 30 l 250x310x390 mm 552x1025x924 mm 185 kg 14.5 W MoSi2 Typ B Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE
MTMo-1750-60 60 l 320x420x450 mm 672x1190x1059 mm 195 kg 19.9 W MoSi2 Typ B Płyta
Ceramiczna
Blacha stalowa NIE

Model Pojemność Wymiary Temp. Max [oC]
MTMo-1500-1 1 l 432x826x530 mm 1500
MTMo-1500-3 3 l 467x920x634 mm 1500
MTMo-1600-1 1 l 432x826x530 mm 1600
MTMo-1600-3 3 l 467x920x634 mm 1600
MTMo-1600-6 6 l 502x955x679 mm 1600
MTMo-1600-9 9 l 522x975x869 mm 1600
MTMo-1600-16 16 l 532x981x889 mm 1600
MTMo-1600-30 30 l 582x310x390 mm 1600
MTMo-1600-60 60 l 582x310x390 mm 1600
MTMo-1700-3 3 l 467x920x634 mm 1700
MTMo-1700-6 6 l 502x995x679 mm 1700
MTMo-1700-9 9 l 502x995x679 mm 1700
MTMo-1700-16 16 l 552x1025x924 mm 1700
MTMo-1700-30 30 l 602x1080x999 mm 1700
MTMo-1700-60 60 l 672x1190x1059 mm 1700
MTMo-1750-3 3 l 467x920x634 mm 1750
MTMo-1750-6 6 l 502x995x679 mm 1750
MTMo-1750-9 9 l 522x975x869 mm 1750
MTMo-1750-16 16 l 552x1025x924 mm 1750
MTMo-1750-30 30 l 602x1080x999 mm 1750
MTMo-1750-60 60 l 672x1190x1059 mm 1750

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.