PL EN

Piec muflowy Snol

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 

 • Stała komora ceramiczna
 • Zamknięte elementy grzewcze
 • Drzwi otwierają się od góry
 • Blokada bezpieczeństwa drzwi
 • Panel kontrolny umieszczony jest na boku pieca
 • Mikroprocesor - regulator temperatury
 • Ceramiczne płytki dolne
 • Niskie zużycie energii elektrycznej
 • Obojętność w wysokiej temperaturze
 • Wysoki stopień dokładności

Elektryczny piec laboratoryjny Snol przeznaczony jest do suszenia, wstępnego ogrzewania, hartowania, obluzowywania, normalizowania oraz innej obróbki termicznej do temperatury nawet 1100°C.

Piec doskonale nada się do laboratoriów naukowych, instytutów edukacyjnych, pracowni ceramicznych, medycyny oraz przemysłu.

Dzięki zastosowanym technologiom piec zużywa mniej energii elektrycznej i jest przyjazny dla środowiska.

Zastosowano niezawodny mikroprocesor regulujący temperaturę oraz zapewniający jej stały poziom.

Wnętrze komory jest ceramiczne co gwarantuje dobre przewodzenie ciepła oraz jednorodność temperatur.

Aby wyeliminować gazy lub dymy uwalniane podczas obróbki termicznej, w niektórych modelach można dodatkowo zainstalować układ wydechowy.

Dzięki wielu dostępnym opcjom nasze piece komorowe mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Cechy charakterystyczne:

 • Dodatkowe ceramiczne paleniska
 • Brzęczyk
 • Zegar cyfrowy
 • Ochrona przed przegrzaniem
 • Rejestrator danych
 • Interfejs RS232 / RS-485 / USB
 • Kalibracja układu pomiaru temperatury
 • Stół do podtrzymywania pieca

 

Porównanie dostępnych modeli:

Model: Poj. Masa Moc zmianowa Napięcie Temperatura Max temperatura Materiał komory roboczej Maksymalny czas nagrzewania Wymiary zewnętrzne
10/900 LXC02 10 l 144 kg 4,5 kW 230 V  + 10-900 ° C 900 ° C Ceramiczny 120 min 770x850x1010 mm
13/1100 LED 13 l 55 kg 1,8 kW 1100 ° C Mufla włóknista 50 min 500x690x877 mm
13/1100 LHM01 13 l 36 kg 1,8 kW 505x685x555mm
22/1100 LHM01 22 l 59 kg 3 kW 505x855x620mm
3/1100 LHM01 ST 3 l 17 kg 1,7 kW 35 min 345x470x430mm
3/1100 LHM01 3 l 17 kg 1,7 kW 345x470x430mm
39/1100 LHM01 39 l 75 kg 6 kW 50 min 655x890x740mm
8,2/1100 LHM01 ST 8,2 l 25 kg 1,8 kW 445x660x495mm
8,2/1100 LHM01 8,2 l 25 kg 1,8 kW 445x660x495mm

Model Pojemność Temperatura [oC]
10/900 LXC02 10 l  + 10-900 ° C
13/1100 LED 13 l  + 10-1100 ° C
13/1100 LHM01 13 l  + 10-1100 ° C
22/1100 LHM01 22 l  + 10-1100 ° C
3/1100 LHM01 ST 3 l  + 10-1100 ° C
3/1100 LHM01 3 l  + 10-1100 ° C
39/1100 LHM01 39 l  + 10-1100 ° C
8,2/1100 LHM01 ST 8,2 l  + 10-1100 ° C
8,2/1100 LHM01 8,2 l  + 10-1100 ° C

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.