PL EN

Piec komorowy z muflą ceramiczną Snol

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Stała komora ceramiczna
 • Zamknięte elementy grzewcze z czterech stron wokół komory
 • Drzwi otwierają się jednostronnie
 • Wyłącznik bezpieczeństwa drzwi
 • Panel kontrolny jest umieszczony pod częścią pieca
 • Mikroprocesor - regulator temperatury
 • Ceramiczna płyta dolna
 • Niskie zużycie energii elektrycznej
 • Obojętność w wysokiej temperaturze
 • Wysoki stopień dokładności

Piec komorowy Snol z muflą ceramiczną przeznaczony jest do hartowania, poluzowywania, normalizacji oraz innej obróbki termicznej nawet do 1100 ° C.

Urządzenie doskonale nada się do laboratoriów naukowych, instytutów edukacyjnych, pracowni ceramicznych, medycyny oraz przemysłu.

Dzięki wykorzystanym technologiom piec zużywa mniej energii elektrycznej i jest przyjazny dla środowiska.

Zastosowano niezawodny mikroprocesor regulujący temperaturę oraz zapewniający jej stały poziom.

Wnętrze komory jest ceramiczne co gwarantuje dobre przewodzenie ciepła oraz jednorodność temperatur.

Aby wyeliminować gazy lub dymy uwalniane podczas obróbki termicznej, w niektórych modelach można dodatkowo zainstalować układ wydechowy.

Dzięki wielu dostępnym opcjom nasze piece komorowe mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Cechy charakterystyczne:

 • Okno obserwacji procesu
 • Komin z wentylatorem do wymuszonego wyciągu powietrza
 • Dodatkowe ceramiczne paleniska
 • Brzęczyk
 • Zegar cyfrowy
 • Ochrona przed przegrzaniem
 • Rejestrator danych
 • Interfejs RS232 / RS-485 / USB
 • Kalibracja pomiaru temperatury
 • System
 • Stół do podtrzymywania pieca

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Model Objętość Temperatura Max
Temperatura
Materiał
komory
Ceramicznej
Max czas
Nagrzewania
Wymiary
Wewnętrzne
Wymiary
Zewnętrzne
Masa
12/1100 LSC01 12 l + 10-1100 ° C 1100 ° C Ceramiczny 130 min 215x295x195mm 640x745x820mm 134 kg
12/900 LSC01 12 l + 10-900 ° C 900 ° C Ceramiczny 110 min 215x295x195mm 640x745x820mm 134 kg
15/1100 LSC01 15 l + 10-1100 ° C 1100 ° C Ceramiczny 120 min 215x400x195mm 640x815x820mm 130 kg
15/900 LSC01 15 l + 10-900 ° C 900 ° C Ceramiczny 100 min 215x400x195mm 640x815x820mm 130 kg
13/1100 LHM21 13 l + 10-1100 ° C 1100 ° C Mufla włóknista 50 min 220x335x170mm 505x735x555mm 38 kg
22/1100 LHM21 22 l + 10-1100 ° C 1100 ° C Mufla włóknista 50 min 280x500x160mm 605x905x620mm 59 kg
3/1100 LHM21 3 l + 10-1100 ° C 1100 ° C Mufla włóknista 35 min 120x200x105mm 345x520x430mm 17 kg
39/1100 LHM21 39 l + 10-1100 ° C 1100 ° C Mufla włóknista 50 min 320x495x230mm 655x940x740mm 75 kg
4/1100 LSC01 4 l + 10-1100 ° C 1100 ° C Ceramiczny 110 min 120x295x110mm 440x615x500mm 41 kg
4/1100 LSC21 4 l + 10-1100 ° C 1100 ° C Ceramiczny 110 min 120x295x110mm 440x605x500mm 41 kg
4/900 LSC01 4 l + 10-900 ° C 900 ° C Ceramiczny 100 min 120x295x110mm 440x555x500mm 41kg
4/900 LSC21 4 l + 10-900 ° C 900 ° C Ceramiczny 100 min 120x295x110mm 440x605x500mm 41 kg
7,2/1100 LSC01 7,2 l + 10-1100 ° C 1100 ° C Ceramiczny 150 min 195x295x120mm 445x590x525mm 50 kg
7,2/1100 LSC21 7,2 l + 10-1100 ° C 1100 ° C Ceramiczny 150 min 195x295x120mm 445x640x525mm 50 kg
7,2/900 LSC01 7,2 l + 10-900 ° C 900 ° C Ceramiczny 130 min 195x295x120mm 445x590x525mm 51 kg
7,2/900 LSC21 7,2 l + 10-900 ° C 900 ° C Ceramiczny 130 min 195x295x120mm 445x640x525mm 51 kg
8,2/1100 LHM01 8,2 l + 10-1100 ° C 1100 ° C Mufla włóknista 50 min 195x310x135mm 445x710x495mm 28 kg
8,2/1100 LHM21 8,2 l + 10-1100 ° C 1100 ° C Mufla włóknista 50 min 200x300x133mm 440x620x510mm 28 kg

 

Model Pojemność Temp. Max [°C]
12/1100 LSC01 12 l 1100 ° C
12/900 LSC01 12 l 900 ° C
15/1100 LSC01 15 l 1100 ° C
15/900 LSC01 15 l 900 ° C
13/1100 LHM21 13 l 1100 ° C
22/1100 LHM21 22 l 1100 ° C
3/1100 LHM21 3 l 1100 ° C
39/1100 LHM21 39 l 1100 ° C
4/1100 LSC01 4 l 1100 ° C
4/1100 LSC21 4 l 1100 ° C
4/900 LSC01 4 l 900 ° C
4/900 LSC21 4 l 900 ° C
7,2/1100 LSC01 7,2 l 1100 ° C
7,2/1100 LSC21 7,2 l 1100 ° C
7,2/900 LSC01 7,2 l 900 ° C
7,2/900 LSC21 7,2 l 900 ° C
8,2/1100 LHM01 8,2 l 1100 ° C
8,2/1100 LHM21 8,2 l 1100 ° C

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.