PL EN

Piec komorowy KLS

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Wysoka jednorodność temperatury wewnątrz komory
 • Dwuścienna obudowa z tylną wentylacją
 • Prowadzone równolegle drzwi w górę z gorącą izolacją do tyłu, z dala od operatora
 • Izolacja wykonana z wysokiej jakości włókna ceramicznego o niskiej masie termicznej

Piec laboratoryjny Thermconcept KLS to urządzenia charakteryzujące się precyzyjną jednorodnością temperatur wewnątrz komory.

Wszystkie piece dostępne są w zakresie temperatur: do 1100° C, 1200° C oraz 1300° C.Aby zapewnić niską temperaturę obudowy zewnętrznej zastosowano dwuścienną obudowę z tylną wentylacją.

Dzięki wielu dostępnym akcesoriom nasze piece komorowe mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb:

Odpowietrznik z / bez wentylatora

Odpowietrznik z wentylatorem i katalizatorem

Regulowany ogranicznik temperatury chroniący piec i ładunek wg.EN 60519-2

Przyłącze gazu ochronnego z tyłu

W celu łatwego ładowania dna na zewnątrz pieca istnieje możliwość wyposażenia go w w ręczne ruchome dno.

Piece mogą być opcjonalnie wyposażone w wentylator do zintegrowanej cyrkulacji powietrza. Dzięki temu przenikanie ciepła z elementów grzejnych do jednolitości ładunku i temperatury w komorze jest zwiększone.

Dodatkowo w piecach zamieszcza się wentylator do zintegrowanej cyrkulacji powietrza.Ten układ cyrkulacji powietrza zwiększa przenikanie ciepła z elementów grzejnych do jednolitości ładunku i temperatury w komorze. Urządzenia te są dostępne w maksymalnej temperaturze 1100°C.

Cechy charakterystyczne:

 • Kołnierz drzwiowy z mocnych cegieł ognioodpornych
 • Odporna na zużycie izolacja z cegły ognioodpornej na dnie pieca
 • Dostawa obejmuje ceramiczną płytę dolną
 • Elementy grzewcze na ceramicznych rurach nośnych, zamontowane przed izolacją dla swobodnego promieniowania cieplnego
 • Potężne elementy grzejne po obu stronach zapewniają szybkie tempo nagrzewania
 • Elementy grzewcze kontrolowane przez przekaźniki półprzewodnikowe dla bardzo precyzyjnej kontroli temperatury, nie ulegają zużyciu i są bezgłośne
 • Rura wydechowa w tylnej ścianie

 

Porównanie dostępnych modeli: 

Model T max Wymiary wewnętrzne  Pojemność  Wymiary zewnętrzne  Moc Napięcie 
KLS 05/11 1100 ° C 210 x 200 x 150mm 6 l 550 x 580 x 650mm 2 kW 230 V 1 / N
KLS 10/11 1100 ° C 200 x 250 x 200mm 10 l 560 x 670 x 720mm 3 kW 230 V 1 / N
KLS 15/11 1100 ° C 220 x 300 x 230mm 15 l 560 x 670 x 720mm 4 kW 400 V 2 / N
KLS 30/11 1100 ° C 280 x 380 x 280mm 30 l 590 x 700 x 790mm 4 kW 400 V 2 / N
KLS 45/11 1100 ° C 300 x 500 x 300mm 45 l 660 x 720 x 770mm 6 kW 400 V 3 / N
KLS 05/12 1200 ° C 180 x 200 x 140mm 5 l 550 x 580 x 650mm 2 kW 230 V 1 / N
KLS 10/12 1200 ° C 200 x 250 x 200mm 10 l 560 x 670 x 720mm 4 kW 400 V 2 / N
KLS 15/12 1200 ° C 220 x 300 x 230mm 15 l 560 x 670 x 720mm 4 kW 400 V 2 / N
KLS 30/12 1200 ° C 280 x 350 x 280mm 27 l 590 x 700 x 790mm 4,5 kW 400 V 3 / N
KLS 45/12 1200 ° C 300 x 500 x 300mm 45 l 660 x 720 x 770mm 6 kW 400 V 3 / N
KLS 05/13 1300 ° C 200 x 250 x 140mm 7 l 550 x 580 x 650mm 2,5 kW 230 V 1 / N
KLS 10/13 1300 ° C 200 x 250 x 180mm 9 l 560 x 670 x 720mm 4 kW 400 V 2 / N
KLS 15/13 1300 ° C 230 x 300 x 230mm 16 l 560 x 670 x 720mm 4 kW 400 V 2 / N
KLS 30/13 1300 ° C 270 x 350 x 270mm 26 l 590 x 700 x 790mm 6 kW 400 V 3 / N
KLS 45/13 1300 ° C 300 x 500 x 300mm 45 l 660 x 720 x 770mm 6 kW 400 V 3 / N

Model Pojemność Temp. Max [oC]
KLS 05/11 6 l 1100
KLS 10/11 10 l 1100
KLS 15/11 15 l 1100
KLS 30/11 27 l 1100
KLS 45/11 45 l 1100
KLS 05/12 5 l 1200
KLS 10/12 10 l 1200
KLS 15/12 15 l 1200
KLS 30/12 27 l 1200
KLS 45/12 45 l 1200
KLS 05/13 7 l 1300
KLS 10/13 9 l 1300
KLS 15/13 16 l 1300
KLS 30/13 26 l 1300
KLS 45/13 45 l 1300

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.