PL EN

Piec komorowy KL

Wybierz model/-e do zapytania ofertowego

Przeznaczenie

 • Zakresy temperatur 1100 ° C i 1200 ° C
 • Obudowa ze stali nierdzewnej
 • Odporny moduł światłowodowy jako komora wewnętrzna
 • Wysoka wytrzymałość mechaniczna, krótkie cykle wypalania,
 • Niskie zużycie energii
 • Kołnierz drzwiowy z cegły
 • Odporny na uszkodzenia mechaniczne
 • Wysokiej jakości elementy grzejne
 • Drut grzewczy wbudowany w płytki ceramiczne
 • Rura wydechowa w tylnej ścianie
 • Wyłącznik bezpieczeństwa drzwi

Thermconcept KL to wyjątkowo odporne piece muflowe mające wiele zastosowań laboratoryjnych.

Produkt charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz krótkimi cyklami wypalania co gwarantuje niskie zużycie energii.

Wysokiej jakości elementy grzejne, obudowa ze stali nierdzewnej, drut grzejny zabezpieczający przed awariami dzięki czemu urządzenie odporne jest na uszkodzenia.

W urządzeniu zastosowano dwuścienną obudowę z funkcją chłodzenia co sprawia, że obudowa zewnętrzna nie osiąga wysokiej temperatury.

Piec posiada również najnowocześniejszy cyfrowy sterownik programowy umożliwiając regulację rampy grzejnej oraz programowanie czasu przemoczenia.

Bezpieczeństwo zapewnia wielowarstwowa izolacja dodatkowo wyposażona we włókna bez-azbestowe.

Przewód grzejny nawinięty na zewnątrz mufli ceramicznej zapewnia grzanie ze wszystkich stron stwarzając idealny rozkład temperatury w komorze pieca +/- 5 K zgodnie z DIN 17052.

 

Dane techniczne dostępnych modeli:

Dane techniczne KL 03/11 KL 05/11 KL 09/11 KL 15/11 KL 03/12 KL 05/12 KL 09/11 KL 15/11
Pojemność 3 l 5 l 9 l 15 l 3 l 5 l 9 l 15 l
Temperatura max 1100 ° C 1100 ° C 1100 ° C 1100 ° C 1200 ° C 1200 ° C 1200 ° C 1200 ° C
Wymiary wewnętrzne 180x140x100  mm 230 x 170x 130 mm 230 x 240x 170 mm 250 x 3 40 x 170 mm 180x140x
100  mm
230 x170 x130 mm 230 x240 x
170 mm
250 x340 x
170 mm
Wymiary zewnętrzne 380 x 415x 400 mm 230 x 170x 130 mm 430 x 515x 465 mm 450 x 615x 465 mm 380 x 415x 400 mm 430 x 445x
425 mm
430 x 515x
465 mm
450 x 615x
465 mm
Waga 20 kg 35 kg 45 kg 50 kg 20 kg 35 kg 45 kg 50 kg
Moc 1.2 kW 2.4 kW 3 kW 3.5 kW 1.2kW 2.4 kW 3 kW 3.5 kW
Napięcie 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

 

 

Model Pojemność Temp. Max [oC] Wymiary
KL 03/11 3 l 1100 380 x 415x 400 mm
KL 05/11 5 l 1100 230 x 170x 130 mm
KL 09/11 9 l 1100 430 x 515x 465 mm
KL 15/11 15 l 1100 450 x 615x 465 mm
KL 03/12 3 l 1200 380 x 415x 400 mm
KL 05/12 5 l 1200 430 x 445x 425 mm
KL 09/12 9 l 1200 430 x 515x 465 mm
KL 15/12 15 l 1200 450 x 615x 465 mm

Dodałeś przedmiot do zapytania ofertowego

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: „Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych” i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE” (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.


1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DanLab Danuta Katryńska z siedzibą w Białymstoku, ul. Handlowa 6, NIP 685-204-74-55, REGON: 200181857.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio w siedzibie naszej firmy lub:
a) drogą elektroniczną - biuro@danlab.pl
b) telefonicznie - 85 6612 866


2. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Wskutek akceptacji naszej polityki coockies, dobrowolnego nawiązania kontaktu z nasza firmą poprzez użycie formularza kontaktowego lub dokonania zgłoszenia serwisowego jako administrator danych osobowych mamy prawo ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

1. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z działań podjętych na żądanie osoby której dane dotyczą takich jak:
a) przygotowanie dokumentacji oferty handlowej
b) udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia serwisowe w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

2. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora poprzez następujące działania: a) marketing produktów i usług własnych
b) działania analityczne (dobór usług do Państwa potrzeb, optymalizacja naszych produktów w oparciu o Państwa uwagi i zainteresowania, optymalizacja procesów obsługi itp.);
c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;
e) badania satysfakcji klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez nas usług i sprzedaży produktów

W innych przypadkach Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia realizacji działań na żądanie osoby której dane dotyczą..


3. Prawa wynikające z rozporządzenia RODO

1. Zgodnie z RODO, osobom których dane osobowe są przetwarzane przysługuje:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
Niezależnie od innych przysługujących Państwu praw (w tym prawa do wycofania zgody), macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, Państwa dane przestaną być przez Nas przetwarzane w celach marketingowych w trybie natychmiastowym.


4. Okres przechowywania danych

Dane przetwarzane w związku z realizacją zwartej umowy będą przechowywane przez sumę okresów:

a) okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z zawartą umową
b) okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą umową
c) +1 rok na wypadek roszczeń zgłoszonych krótko przed teminem ich wygaśnięc

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przechowujemy i przetwarzamy do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.


5. Odbiorcy danych

Otrzymane od Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone naszym podwykonawcom (tzw. podmioty przetwarzające: nasi partnerzy, podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, transportowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, itd.), w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków wynikających z zawarcia umowy.


6. Informacja o przekazywaniu danych poza obszar EOG

W chwili obecnej nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.